S napětím sledujeme nejnovější trendy a proud informací posíláme k vám…

Smart linkový kondicionér

Smart linkový kondicionér

Pojem linkový kondicionér označuje zařízení, které je schopno pozitivním způsobem ovlivňovat kvalitativní parametry elektřiny. Do obvodu, ve kterém má dojít k úpravě napětí, sériově zapojíme další zdroj, který svým napětím působí proti vzniklému úbytku na vedení distribuční sítě nn. Velmi zjednodušeně lze říci, že jde o stabilizátor napětí v síti. Co si můžeme představit pod označením SMART linkový kondicionér? Přívlastek SMART je v tomto případě…
14.12.2018 Přidat komentář