Leaderboard Murr 1350 x 200 px

Výsledky hledání

Situace je vážná, nikoli však zoufalá

Tato slova zazněla na letošní konferenci Dny teplárenství a energetiky z úst Mirka Topolánka, předsedy Teplárenského sdružení České republiky.

V rámci dvou dnů nebylo snad jediné téma, kterého by se současná …

Nabití 60 % za necelých 6 minut. Nová Li-Ion baterie

22.05.2022

Týmu vědců z několika čínských institucí se podařilo zvýšit rychlost nabíjení lithium-iontové baterie přidáním měděného povlaku a nanodrátků na její anodu, aby se zlepšilo její uspořádání. Jejich studie byla zveřejněna …

Jak efektivně stínit

20.05.2022

V současnosti je jedním z klíčových aspektů energetické efektivity budov správné stínění přímého slunečního záření. ČVUT UCEEB se proto ve spolupráci se společností ZEBR v rámci svého výzkumu zabývá novými …