Novinka: Hybridní přepínače sítí

Datum 25.04.2024

Foto: Bonega

Firma BONEGA přivádí na trh další zajímavý výrobek a to hybridní (poloautomatický) přepínač sítí.

Hybridní (poloautomatický) přepínač sítí

Uživatel má možnost si přepínat mezi jím určenou prioritní a sekundární (záložní) sítí a to dle svého uvážení kdykoli ručně. V případě jeho nepřítomnosti a současně výpadku napájení má zájem, aby se mu po obnově napájení automaticky přepnul provoz na jím preferovanou prioritní síť (i když bylo původně přepnutí nastaveno na sekundární síť). A přesně podle tohoto zadání hybridní přepínač funguje.

Principiálně je poloautomatický přepínač založen na tom, že jeho silový základ netvoří žádné stykače, ale spolehlivější jističe 1P+N nebo 3P+N, které tak či tak musí v elektroinstalaci pro každou síť být. Na jističe pak navazují podpěťové spouště, jejichž křížovým zapojením se vyloučilo nebezpečí vzájemného spojení sítí. U prioritního jističe je pak jen jednomodulový nahazovač. Když si odmyslíme v sestavě jističe, tak přepínač „zabírá“ na DIN liště (mimo jističů) pouze tři moduly.

Reakce takového poloautomatického přepínače jsou následující:

a) uživatel má ručně sepnutou prioritní síť (jistič pro sekundární síť je ve vypnutém stavu) – po výpadku napájení dojde k vypnutí jističe pro prioritní síť a po obnově napájení nahazovač sepne jistič pro prioritní síť

b) uživatel má ručně sepnutou sekundární síť (jistič pro prioritní síť je ve vypnutém stavu) – po výpadku napájení dojde k vypnutí jističe pro sekundární síť a po obnově napájení nahazovač sepne jistič pro prioritní síť.

Výhodou pro uživatele je to, že i v jeho nepřítomnosti se automaticky obnoví ta síť, která je pro něj prioritní. V případě požadavku lze také pomocí časového relé vytvořit předem určené zpoždění pro sepnutí jističe prioritní sítě (proti nežádoucím rychlým reakcím jako jsou výpadky el. proudu při bouřce, atd..).

Uživatel může být o stavech informován také pomocí navazujícího univerzálního signalizátoru:
www.signalizator.cz

Speciální bezpečnostní ruční přepínač sítí

Byl záměrně koncipován především jako bezpečný ruční přepínač v tom smyslu, že po výpadku napájení dojde automaticky k vypnutí obou sítí. Na uživateli je pak rozhodnutí, kterou síť po obnoveném napájení ručně sepne.

Uživatel může být o vypnutí ihned informován také pomocí navazujícího univerzálního signalizátoru:
www.signalizator.cz

Podobně jako výše uvedený poloautomatický přepínač je založen na tom, že jeho silový základ netvoří žádné stykače, ale spolehlivější jističe 1P+N nebo 3P+N, které tak či tak musí v elektroinstalaci pro každou síť být. Na jističe pak navazují podpěťové spouště, jejichž křížovým zapojením se vyloučilo nebezpečí vzájemného spojení sítí. Když si odmyslíme v sestavě jističe, tak přepínač „zabírá“ na DIN liště pouze dva moduly.

Výhodou pro uživatele je to, že se v případě výpadků bezpečně vypnou jističe pro obě sítě.

Automatický přepínač sítí

Uživatel má k dispozici bezobslužný automatický přepínač. Při instalaci si jen určí, která síť je pro něj prioritní. Po výpadku této prioritní sítě se automaticky přepne na záložní síť. Po náběhu hlavní sítě zase automaticky vypne záložní síť a sepne provoz přes dříve specifikovanou prioritní síť.
Podobně jako výše uvedené přepínače je i automatický přepínač založen na tom, že jeho silový základ netvoří žádné stykače, ale spolehlivější jističe 1P+N nebo 3P+N, které tak či tak musí v elektroinstalaci pro každou síť být. Na jističe pak navazují podpěťové spouště, jejichž křížovým zapojením se vyloučilo nebezpečí vzájemného spojení sítí. Dále jsou v sestavě nahazovače, relé a jištění obou ovládacích okruhů. Sestava „zabírá“ na DIN liště 18 modulů. Dodáváme je jak na DIN liště, tak i přímo v rozvaděčích (případně s kontrolkami).

V případě požadavku lze také pomocí časového relé vytvořit předem určené zpoždění (proti nežádoucím rychlým reakcím jako jsou výpadky el. proudu při bouřce, atd..).

Další informace najdete v katalogu na straně 172

Přednosti řešení přepínání přes jističe a ne přes stykače:

  • využije se stávající jištění, čímž kombinace nezabere v rozvaděči tolik místa
  • každá větev (zdroj, síť) může mít jiné jmenovité proudy, čímž se řešení přizpůsobuje různým zátěžím (proto jde také o zakázkovou výrobu)
  • lze využít pro jednofázové i vícefázové provedení přístrojů.

Jen pro zajímavost může být uživatel informován o tom, co se děje, pomocí navazujícího univerzálního signalizátoru: www.signalizator.cz

Výhodou pro uživatele je to, že se vše odehrává automaticky. Cena je jednotná pro různé hodnoty jističů 3P+N (od 1A do 63A). Prodej hybridních přepínačů sítí již byl zahájen.
V případě zájmu o cenovou nabídku nových i stávajících přepínačů nás kdykoliv kontaktujte.

Bonega

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář