Automatický přepínač TruONE® na Brumlovce

Datum 09.04.2024

Foto: ABB

Lokalita Brumlovka je dnes považována za plnohodnotnou městskou čtvrť, kde se mimo jiné nachází i moderní administrativní budovy. Příkladem je administrativní Budova B, která využívá unikátní automatický přepínač zdrojů TruONE®, a může se tak spolehnout na nepřetržitou dodávku energie. O zkušenosti z praxe se podělil integrátor celého projektu.

Automatický přepínač TruONE® zajišťuje nepřetržitou dodávku energie v administrativní Budově B na pražské Brumlovce.

Přeměna zanedbaného brownfieldu v moderní městskou čtvrť

Pražská Brumlovka prošla za 25 let velkou proměnou. Na jejím území se nachází 12 administrativních budov se sídly významných firem, tři rezidenční komplexy, škola, společenské centrum a dva multifunkčními objekty. Původně tady však byl jen zanedbaný brownfield, a díky investicím české investiční a developerské společnosti Passerinvest Group a.s. může být Brumlovka považována za moderní čtvrť využívající smart technologie. 

Administrativní Budova B se nachází přímo v centru multifunkčního areálu a v roce 2020 prošla nákladnou a kompletní revitalizací. Budova obdržela energetický štítek B, jde tedy o nemovitost s úsporným a efektivním provozem, a to právě díky zvoleným technologiím. 

Elektroinstalaci zde dodala elektromontážní firma ELMO a.s. Česká společnost, která se na tuzemském trhu pohybuje už od roku 1991 a poskytuje komplexní služby v oboru elektro. Zabývá se také výrobou rozváděčů nebo instalačními a projekčními pracemi. Na projektu Budovy B spolupracovala také s přední technologickou společností ABB. 

Spolehlivé řešení pro budovy, které jistí nepřetržitou dodávku energie

ELMO a.s. vybrala jako vhodné elektrotechnické řešení pro potřeby administrativní Budovy B automatický přepínač zdrojů TruONE®. ABB představila přepínač loni na veletrhu Amper, kde získal Čestné uznání poroty. Proč je právě TruONE® ideálním řešením, a to nejen na Brumlovce?

„Přepínače TruONE® zajistí stabilní dodávky elektrické energie do dané aplikace automatickým přepínáním mezi primárním a alternativním zdrojem napájení, ať už jde o druhou síť nebo motorgenerátor. Zabraňuje tak vzniku nepříjemných situací, kdy by se celá budova ocitla bez dodávek energie potřebné k zajištění jejího provozu“, říká Jiří Mynář, produktový specialista ABB. Řešení je navíc uživatelsky příjemné, všechny komponenty pro sledování stavu obou zdrojů a přepínání mezi nimi jsou integrovány do jedné kompaktní jednotky.

V administrativních budovách podobným těm na Brumlovce je spolehlivost dodávek jedním ze základních předpokladů jejich plynulého provozu. Závisí na nich každodenní bezproblémový chod mnoha nájemníků z řad tuzemských i mezinárodních firem.

„Hlavním důvodem, proč jsme se přiklonili k ABB TruONE®, bylo, že nejde pouze o přepínač vytvořený spojením více mechanických dílů, řídicích jednotek a displejů propojených vnější kabeláží, ale o celé řešení automatického přepínání mezi dvěma zdroji integrovanými do jednoho přístroje. Takové provedení z našeho pohledu značně zjednodušuje návrh, samotnou instalaci i nastavení přepínače. Především je ale maximálně spolehlivé, bezpečné a přehledné,“ vysvětluje Libor Kolařík z ELMO a.s. 

Řešení s TruONE® eliminovalo stávající nedostatky

ELMO a.s. začala přepínače krátce po jejich uvedení na trh integrovat do projektů, ve kterých je vyžadováno napájení ze dvou nezávislých napájecích zdrojů. Do té doby pracovala s řešeními založenými buď na přepínání pomocí výkonových stykačů, nebo dvou mechanicky blokovaných jističů či vypínačů s motorovým pohonem. U obou variant se však potýkali se zásadními nedostatky. 

„Stykačové přepínače vyžadují pro sepnutí stykače a pro trvalé sepnutí vždy napájecí napětí. Hlavním nedostatkem však je, že při poruše není možné zdroje přepínat ručně. V případě přepínaní pomocí jističů nebo vypínačů s motorovým pohonem je sice ruční přepnutí možné, ale kvůli nutnosti poměrně složitého propojení automatické záskokové jednotky a jednotlivých motorových pohonů je toto řešení komplikovanější při výrobě i v provozu u koncového zákazníka, který ve většině případů neopraví případnou poruchu,“ popisuje Libor Kolařík a přikládá poznatek z praxe: „Motorové pohony jističů jsou navíc mechanicky a elektricky docela složitá zařízení. U několika zákazníků se nám stalo, že při nesprávné manipulaci došlo k jejich poškození.“

Vše o přepínačích TruONE®
Vlastnosti, výhody, technické parametry, funkce, typy přepínačů TruONE®, jakož i veškeré informace pro objednání, najdete v katalogu.
Stáhnout katalog

Výhody „černé krabičky“

Firma tak ve svých stávajících projektech využívá pro záskoky zdrojů síť/generátor téměř výhradně automatické přepínače TruONE®. Jsou dostupné ve velkorysém proudovém rozsahu od 200 do 1600 ampérů, což pokryje prakticky všechny potřeby vzniklé provozem kancelářských a administrativních budov.

Libor Kolařík na přepínačích oceňuje, že jde o kompletní přístroj: Uživatel se nemusí potýkat se složitou montáží vnějšího ovládání. To velmi ulehčuje práci nejen tomu, kdo tuto „černou krabičku“ instaluje, ale také koncovému zákazníkovi. Stejně tak funguje ovládací a zobrazovací panel, který je možné osadit na dveře rozváděče a s přepínačem propojit jen pomocí datového UTP kabelu.“

Přehlednou produktovou specifikaci automatického přepínače zdrojů TruONE® najdete v katalogu ABB. „Výhodou je pro nás i přepínání pomocí elektromagnetických ventilů, nemusíme se tak potýkat se složitým motorovým pohonem. Z provozního hlediska to znamená vyšší mechanickou odolnost,“ uzavírá výčet Libor Kolařík. Konstatuje, že Brumlovka se jako testovací prostředí pro ABB TruONE® osvědčila.

Tomáš Vlach

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář