Laserové polohovací systémy

Datum 20.07.2023

AMS 100i. Foto: Leuze

Optické laserové polohovací systémy počítají vzdálenost k pohyblivým součástem systému bezkontaktně, rychle a s absolutní přesností. V cyklech trvajících v řádech milisekund zjišťuje laserový měřicí systém hodnoty polohy s milimetrovou přesností a prostřednictvím rozhraní průmyslového Ethernetu nebo sběrnic Fieldbus je zasílá dynamickým řídicím funkcím. Díky využití nejmodernějších signálových procesorů lze vypočítat polohu s maximální přesností až na vzdálenost 300 m. Pomocí rozsáhlé integrované sady funkcí jsou detekovány mezní situace a zobrazována diagnostická data. Systém se dále vyznačuje opakovatelností 1 mm s ověřenou absolutní přesností měření od ±2 mm do ±5 mm. U modelů kompatibilních se sběrnicemi PROFINET a PROFIBUS je k dispozici paralelní rozhraní SSI, které dodává data o poloze přímo do frekvenčního měniče.

Průkopník AMS 100i – nejkompaktnější polohovací systém na trhu

Nový systém AMS 100i pro polohování s milimetrovou přesností až na vzdálenost 120 m

Automatizace polohovacích aplikací se neustále diverzifikuje a výrobci senzorových systémů tak čelí novým výzvám. Sklady a manipulační technika jsou flexibilnější a kompaktnější, využívá se větší počet namontovaných zařízení a v posledních letech se také stále více přechází na hybridní systémy. Abychom s těmito požadavky udrželi krok, rozšířili jsme náš sortiment lineárních laserových polohovacích systémů řady AMS o nové kompaktní modulární zařízení AMS 100i. Ve srovnání s modelem AMS 300i se lépe hodí pro aplikace, kde je nutné zajistit stejnou úroveň výkonu při kratším provozním dosahu. Je koncipován v modulárním mechanickém provedení, které senzoru dodává na flexibilitě a praktičnosti. Se svými rozměry pouhých 105 x 68 x 75 mm a minimální mrtvou zónou (100 mm) představuje AMS 100i nejkompaktnější laserový polohovací systém na trhu.

Výhody pro vás

 • Řešení pro polohovací úlohy v intralogistice až do 120 m: Použití s regálovými zakladači, automaticky naváděnými vozíky (AGV) a zvedacími systémy. 
 • Vynikající integrace v omezených montážních prostorech: Polohovací senzor s nejkompaktnějším provedením (105 x 68 x 75) a nejmenší mrtvou zónou (100 mm) na trhu. 
 • Maximální konstrukční svoboda: Snadná implementace dokonce i v moderních aplikacích s omezeným prostorem a mobilních, stále kompaktnějších vozidlech, jednoduchá plochá pouzdra bez rušivých prvků. 
 • Umístění senzorů do extrémní blízkosti aplikace: Díky minimální vzdálenosti měření do 100 mm (a dokonce pouhých několik milimetrů při použití vychylovacího zrcadla) lze efektivně využít dostupné místo. 
 • Žádná nutnost dodržení minimální vzdálenosti k optickému transceiveru díky nulovému rušení: Mezi polohovacím senzorem AMS a optickým transceiverem DDLS nedochází k žádnému rušení, takže máte vždy maximální volnost co do návrhu aplikace a montáže. 
 • Volba výkonu podle vaší aplikace: Senzory jsou pro větší variabilitu k dispozici ve dvou modelech AMS 100i a AMS 300i. 
 • Optimalizace nákladů: Senzory AMS 100i nabízí výborný poměr ceny a výkonu. 
 • Flexibilní montáž: Díky možnosti modulární montáže, různým způsobům upevnění a také snadné kalibraci je instalace zařízení flexibilní a rychlá 
 • Provoz při nízkých nebo vysokých teplotách: Modely s integrovaným vyhříváním zařízení a skla lze použít i v prostředích s okolní teplotou -30 °C až +60°C.

Vlastnosti

Nejkompaktnější provedení s nejmenší mrtvou zónou na trhu: Nové polohovací senzory AMS 100i se vyznačují rozměry 105 x 68 x 75 mm a mrtvou zónou pouhých 100 mm, a jsou tak nejkompaktnějším zařízením svého druhu na světě. Konstruktéři tak mají maximální konstrukční svobodu – senzory AMS 100i lze bez potíží implementovat dokonce i v moderních aplikacích s omezeným prostorem a mobilních, stále kompaktnějších vozidlech.

Polohování již od vzdálenosti 100 mm: Minimální vzdálenost měření do 100 mm (a dokonce pouhých několik milimetrů při použití vychylovacího zrcadla) přináší nevídanou konstrukční svobodu. Senzor tak lze umístit do těsné blízkosti polohovací aplikace a efektivně využít dostupný prostor.

Možnosti modulární montáže a jednoduchá kalibrace: Senzory AMS 100i se mohou dodávat s kalibrační pomůckou. K dispozici jsou ale i jiné možnosti, například vychylovací zrcadlo a dva držáky pro montáž na spodní stranu objektu. Díky tomuto modulárnímu designu tak lze senzory AMS 100i individuálně přizpůsobit různým aplikacím. S viditelným laserem je vyrovnání definovaného světelného bodu na protilehlém reflektoru mimořádně snadné (s využitím dvou imbusových šroubů).

Umístění vedle optického datového transceiveru bez rušení: Senzory AMS 100i lze namontovat do bezprostřední blízkosti optických datových transceiverů DDLS 500i, aniž by docházelo ke vzájemnému rušení. To znamená, že zařízení AMS 100i a DDLS 500i lze společně používat i v omezených montážních prostorech.

Aplikace

Polohování na regálových zakladačích v automatizovaných skladech

Požadavek: V automatizovaném skladu s délkou uličky 120 m mají být pomocí regálového zakladače zakládány a vykládány nosiče nákladu (krabice, bedny a palety). Automatizaci a řízení musí zajišťovat systém senzorů a aktuátorů. Mechanické senzory vzdálenosti náchylné k opotřebení a obrysovým chybám nejsou vhodné. 

Řešení: Polohu regálového zakladače lze zajišťovat pomocí optického systému, který určuje vzdálenost mezi vozidlem a koncem uličky. Nové senzory AMS 100i představují spolehlivé řešení pro polohovací úlohy do 120 m s vynikající rychlostí posuvu až 10 m/s a přesností +/- 2 mm. Na rozdíl od mechanických systému navíc nejsou náchylné k opotřebení.

Poloha dopravníků a plošin při zvedání

Požadavek: Ve výrobní společnosti se vozíky AGV pohybují uličkami ve skladovacích a výrobních prostorách. K určování výšky vysunovacích vidlic zvedací plošiny se doposud využívaly mechanické senzory vzdálenosti. Opotřebení a náchylnost k chybám způsobená přečníváním objektů do mechanických lankových senzorů ale snižuje spolehlivost a dostupnost vozíků. K řešení tohoto problému je tedy potřeba kompaktní optický systém. Podmínkou je dobrá integrace a možnost flexibilní mechanické montáže s ohledem na typ vozidla v maximálním počtu různých poloh. 

Řešení: Optické systémy, jako je nový AMS 100i, nejsou náchylné k mechanickému opotřebení. Kromě toho měří pouze skutečnou vzdálenost k danému cíli a nehlásí nesprávné polohy v případě, že se do cesty měření dostane nosič nákladu nebo obalový materiál. Nový senzor AMS 100i s rozměry pouhých 105 x 68 x 75 mm a mrtvou zónou 100 mm je nejmenším polohovacím senzorem na trhu. Splňuje tedy zásadní požadavek na kompaktnost zařízení, protože vozidla musí být co nejmenší a senzorový systém se často umísťuje po jeho stranách. Díky svému modulárnímu provedení nabízí senzory AMS 100i vysokou míru montážní flexibility.

Optické polohovací senzory na zvedacích systémech

Požadavek: Kromě regálových zakladačů se pro zakládání a vykládání nosičů nákladu využívají také kapacitně přizpůsobitelné shuttle systémy. Nosiče a plošiny se v nich pohybují do různých výšek pomocí zvedacích systémů. 

Řešení: Tuto úlohu lze vyřešit pomocí nového optického polohovacího senzoru AMS 100i, který pokrývá různé provozní dosahy a zajišťuje dynamické a přesné měření. Výhodou minimálního dosahu 100 mm je možnost montáže přímo pod plošinu. U širokých plošin a pro zajištění ochrany proti vyosení (naklánění) je také možné namontovat a používat dva měřicí systémy vedle sebe. I zde nabízí kompaktní polohovací senzory AMS 100i atraktivní poměr ceny a výkonu.

Laserový polohovací systém AMS 300i: rychlé a přesné měření vzdálenosti

Laserový polohovací systém AMS 300i se používá tam, kde je potřeba rychle a spolehlivě zaznamenávat data o pohyblivých součástech systému, například v automatizovaných skladech. Díky jedinečné nabídce rozhraní najdou senzory AMS 300i využití po celém světě. V některých případech lze data měření zasílat paralelně po dvou rozhraních, například pro provádění diagnostiky, kontroly stavu, konfigurace a řízení současně. Nejmodernější signálové procesory navíc zajišťují extrémně rychlé (v řádech milisekund) a maximálně přesné výpočty vzdáleností až do 300 m. Pomocí rozsáhlé integrované sady funkcí včetně diagnostických funkcí lze také detekovat a hlásit mezní situace a včas řešit chybová hlášení.

Výhody pro vás

 • Integrované možnosti připojení: Součástí zařízení jsou všechny běžně využívané sběrnice skupiny Fieldbus. 
 • Konfigurace na zařízení a na dálku: Konfigurace probíhá přímo na zařízení nebo na dálku. 
 • Automatický přenos do nového zařízení: Při výměně zařízení se všechny parametry automaticky přenesou po sběrnicích Fieldbus do nového zařízení (pomocí funkce zachování dat o parametrech v konfiguračních nástrojích). 
 • Volitelné funkce: Dostupné funkce můžete využívat podle potřeb vaší aplikace. Patří mezi ně například rozhraní, vyhřívání a provozní dosahy. 
 • Trvalá kontrola relevantních parametrů, např. laser, teplota, úroveň přijatého signálu, okno polohy nebo rychlosti. Tyto funkce umožňují systému zaslat zprávu ještě před vznikem chyby a včas provést vhodnou kontrolu a údržbu. 
 • Integrované montážní řešení pro snadnou úpravu a zajištění nastavené kalibrace.
 • Provoz bez rušení: Možnost umístění optických datových transceiverů řady DDLS do těsné blízkosti.

Aplikace

Polohování pomocí laserových polohovacích systémů v intralogistice 

Požadavek: Regálový zakladač nebo zvedací plošina musí být uvedeny do správné polohy v ose x (osa pojezdu) a ose y (osa zvedání) podle požadovaného cíle. 

Řešení: Laserový polohovací senzor AMS 300i dokáže rychle určit vzdálenost k pohyblivým součástem systému na vzdálenost až 300 m s absolutní přesností. Během intervalů v délce milisekund zasílá zařízení změřené hodnoty dynamickým řídicím funkcím prostřednictvím rozhraní průmyslového Ethernetu nebo množství volitelných sběrnic Fieldbus.

Vertikální polohování plošin v intralogistice 

Požadavek: Pro spolehlivé zakládání a vykládání palet je nutné zajistit přesné a opakované polohování zvedací plošiny ve správné výšce. 

Řešení: Laserový polohovací systém AMS 300i dodává data z měření každé 2 ms s absolutní přesností ± 2 mm. Tato data pak lze zasílat do řídicích zařízení prostřednictvím řady dostupných rozhraní.

Polohování zakladačů pomocí laserového polohovacího systému 

Požadavek: Zakladač nebo vozík musí být uveden do polohy, která přesně odpovídá cílové poloze. Pro účely polohování není možné použít pásku čárových kódů. 

Řešení: Laserový polohovací systém AMS 300i dokáže rychle určit vzdálenost k pohyblivým součástem systému na vzdálenost až 300 m s absolutní přesností. Během intervalů v délce milisekund zasílá zařízení změřené hodnoty dynamickým řídicím funkcím prostřednictvím rozhraní průmyslového Ethernetu nebo množství volitelných sběrnic Fieldbus.

Polohování zvedací plošiny a přenos optických dat v automobilovém průmyslu 

Požadavek: Regálový zakladač nebo zvedací plošina musí být uvedeny do správné polohy v ose x (osa pojezdu) a ose y (osa zvedání) vůči paletě, k níž se pohybuje. Příkazy k pohybu a data o poloze je potřeba opticky přenášet do řídicího zařízení, aby byla zajištěna vysoká dostupnost systému. 

Řešení: K přesnému polohování se využívají laserová měřicí zařízení AMS 300i nebo polohovací zařízení BPS 300i pro čárové kódy. Fotoelektrické senzory pro přenos dat DDLS 500i bezchybně fungují i v těsné blízkosti senzorů AMS 300i. Optimálního řešení lze dosáhnout výběrem požadovaného provozního dosahu, rozhraní a protokolu.

Jan Tesař

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář