Za Alianci české energetiky chceme prosadit 65% podíl českých firem v rozsahu dodávek pro realizaci jaderného bloku v Dukovanech

Datum 13.12.2023

Detail plně automatické linky SMT3. Foto: ZAT

Příbramský ZAT patří mezi evropské lídry v dodávkách řídicích systémů pro energetiku a průmysl. V jaderné energetice realizuje zakázky více než 50 let. Řídicí systém z pera příbramských inženýrů je aktuálně nasazen na všech reaktorech typu VVER v Evropské unii. Jaké zakázky má v současné době rozpracované a co vše může nabídnout vítězi tendru při dostavbě českých jaderných bloků? O tom jsme hovořili s Ivem Tichým, výkonným ředitelem a členem představenstva společnosti ZAT a.s.

Aktuálně má ČEZ na stole nabídky od všech tří uchazečů na dostavbu nových jaderných zdrojů v České republice. Jaké máte v tomto směru ambice?

Co se týká našich cílů, rádi bychom se v dodávkách SKŘ pro pátý blok Jaderné elektrárny Dukovany pohybovali v objemu cca 60 procent. Vlastníme jeden z nejmodernějších řídicích systémů v oblasti jaderné energetiky na trhu, který splňuje nejnáročnější podmínky na bezpečnost dle požadavků evropských regulačních orgánů a do jehož vývoje investujeme ročně desítky milionů korun. Naše systémy jsou nasazeny na obou jaderných elektrárnách v České republice, Jadernou elektrárnu Dukovany řídí náš systém z více než 80 procent. Není tedy důvod, proč bychom se jako česká firma neměli zapojit i do dostavby nových českých jaderných bloků. Vyvíjíme, projektujeme a vyrábíme řídicí systémy pro různé typy jaderných reaktorů. Náš řídicí systém SandRA je kompatibilní s technologií všech tří uchazečů, máme tedy vítězi tendru co nabídnout.

Jak hodnotíte jednotlivé uchazeče a byla by pro vás spolupráce s některým z nich výhodnější?

Všichni tři mají pro realizaci jaderného bloku v Dukovanech ve stanoveném termínu v roce 2036 velmi dobrý potenciál i know-how. Jak jsem řekl, za nás není podstatné, který z nich bude vybrán, pro všechny máme kvalitní jaderné know-how. Stěžejní bude, do jaké míry budou chtít jednotliví uchazeči zapojit český průmysl do dodavatelského řetězce. Za Alianci české energetiky se snažíme prosadit 65procentní podíl českých firem v rozsahu dodávek. Na toto procento má český průmysl analýzou potvrzené kompetence. A nejen to. Pokud se na účast českého průmyslu v tendru podíváte z pohledu ekonomiky, jsme schopni značnou část investic vrátit do státní pokladny formou daní, sociálního a zdravotního pojištění atd. Podle analýzy vypracované Vysokou školou ekonomickou v Praze může díky českým firmám za dobu výstavby reálně dojít k navýšení HDP České republiky až o 936 mld. korun a příjmů veřejných rozpočtů až o 384 mld. korun. A to nehovořím o významném rozvoji českého průmyslu v kontextu stále klesajícího výkonu české ekonomiky, navázané na německý průmysl, o podpoře odborného školství atd.

“Stěžejní bude, do jaké míry budou chtít jednotliví uchazeči zapojit český průmysl do dodavatelského řetězce. Za Alianci české energetiky se snažíme prosadit 65procentní podíl českých firem v rozsahu dodávek pro realizaci jaderného bloku v Dukovanech.”

Ivo Tichý, výkonný ředitel a člen představenstva ZAT a.s

Už s některým z uchazečů spolupracujete?

Se společností EDF máme podepsané memorandum, od roku 2012 pro ně realizujeme ve spolupráci s Framatome dodávku systémů na rekonstrukci osmi jaderných elektráren ve Francii. Letos na jaře jsme také prošli náročným auditem a jsme zařazeni mezi kvalifikované dodavatele EDF v oblasti non-safety, jednáme také o kvalifikaci na dodávky bezpečnostních systémů. S koncernem KHNP a jeho dodavatelem Doosan Enerbility máme podepsané memorandum o spolupráci, se společností Westinghouse jsme v jednání. Aktuálně nás čekají další intenzivní jednání se všemi uchazeči. Paradoxně to hlavní, co nás teď tlačí, je čas. Každý měsíc je znát a české firmy se už nutně potřebují začít připravovat na plnění dle reálného scénáře. 

Co vše jste schopni na jaderné elektrárně řídit?

V podstatě celou jadernou elektrárnu. Začátkem roku jsme uvedli na trh procesní stanice Z101 a Z102, obsahující speciální bezpečnostní funkce zařazené do nejvyšších bezpečnostních kategorií. Jejich doplnění do rodiny řídicího systému SandRA nám umožňuje řídit kompletní chod jaderné elektrárny včetně nejvyšších bezpečnostních systémů.

Pro upřesnění – vyvíjíme, vyrábíme a nasazujeme řídicí systémy pro primární a sekundární části jaderných elektráren i pro pomocné provozy. Naše systémy jsou například nasazeny na všech čtyřech jaderných elektrárnách v České republice a na Slovensku, řídí celý reaktorový ostrov na maďarské jaderné elektrárně Pakš atd. Celkově se podílíme na řízení 43 bloků v sedmi zemích světa.

Nemáme však ambice pouze v oblasti dodávek pro velké bloky – chceme se podílet na projektech výstavby malých modulárních reaktorů v Evropě i ve světě. Máme zkušenosti s vývojem a nasazením technologií pro malé jaderné reaktory, například v dodávkách pro výzkumný reaktor LVR-15 v Centru výzkumu Řež nebo pro malý experimentální jaderný reaktor v Brazílii. Jsme také připraveni dodávat naše systémy už při vývoji nových technologií.

Na jaderné elektrárny často dodáváte systém řízení polohy palivových tyčí. Do jaké míry je pro vás významný?

Systém pro řízení polohy palivových tyčí v reaktoru (RRCS) a systém řízení výkonu reaktoru (RCS) patří mezi naše nejúspěšnější produkty v jaderné energetice. Jejich úkolem je regulovat, zpomalovat či v případě nutnosti zastavit štěpnou reakci v reaktoru. Obsahují speciální bezpečnostní funkce zařazené do nejvyšších bezpečnostních kategorií. Systém RRCS máme nasazen například na jaderných elektrárnách Temelín, Dukovany, Mochovce, Bohunice, Loviisa, Metsamor či Pakš.

Jak je náročné uspět v mezinárodních tendrech v oblasti jaderné energetiky?

Musíte disponovat směsicí faktorů a know-how. Velmi nám pomáhají úspěšné reference z již realizovaných projektů i neustálé investice do rozvoje moderního řídicího systému. Také znalost legislativy daného státu a splnění tvrdých mezinárodních předpisů je zásadní. Díky vlastnímu zázemí máme inženýring projektů včetně vývoje řídicích systémů pevně v ruce, umíme tedy rychle reagovat na potřeby zákazníka a přizpůsobit řídicí systém jeho požadavkům. V neposlední řadě je to také stabilní zázemí firmy, kdy garantujeme servis i náhradní díly po dobu životnosti řídicího systému. 

Ve kterých zemích máte rozpracované zakázky?

Aktuálně jsou naše systémy a know-how nasazeny na 30 procentech jaderných elektráren v EU a 10 procentech ve světě. Na jaře tohoto roku jsme například podepsali smlouvu na dodávku RRCS – systému řízení regulačních tyčí reaktoru pro bulharskou jadernou elektrárnu Kozloduj za 15,5 milionu eur. Bulharsko přitom bylo poslední lokalitou v rámci EU, kde jsme neměli nasazený řídicí systém na elektrárnách typu VVER. Tímto krokem jsme uzavřeli pomyslný kruh a potvrdili naše špičkové kompetence v oblasti jaderné energetiky v Evropě. Aktuálně máme rozpracované zakázky ve Francii, Finsku, v Maďarsku, v Bulharsku, na Slovensku i v České republice. Intenzivně jednáme o našem zapojení do rekonstrukce jaderné energetiky na Ukrajině, máme rozjednané kontrakty ve Francii i v dalších zemích západní Evropy.

Kolik procent objemu zakázek připadá ve vaší společnosti na jadernou energetiku?

Oblast jaderné energetiky tvoří více než polovinu tržeb firmy, další dodávky jdou do klasické energetiky, drážních systémů, plynárenství a smart systémů pro různé oblasti průmyslu a infrastruktury. Ve vývoji se zaměřujeme na nové aplikace z Průmyslu 4.0 a IoT technologií. Vyvíjíme také zakázkový software, vyrábíme zdravotnické přístroje. Jenom za loňský fiskální rok jsme uzavřeli kontrakty za všechny segmenty ve výši 1,2 miliardy korun.

Denisa Ranochová

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář