Členové hospodářského výboru se sešli s lídry českého jaderného průmyslu k řešení aktuální situace v dostavbě nových jaderných zdrojů

Datum 22.06.2023

Foto: CPIA (Czech Power Industry Alliance)

Poslanci hospodářského výboru Poslanecké sněmovny se ve středu 21. června setkali se zástupci největších technologických firem v oblasti jaderné energetiky sdružených v Alianci české energetiky. Jednali o nutnosti zajištění garancí pro český průmysl k jeho zapojení do dodavatelského řetězce při výstavbě nových jaderných zdrojů u nás.

Rozhodnutí o dostavbě nových jaderných bloků v České republice, a tím i zajištění soběstačnosti České republiky ve výrobě cenově dostupné elektrické energie po roce 2036, je otázkou letošního podzimu. Stejně důležitým tématem je i zapojení českého průmyslu do – pro český stát – tak zásadního projektu.

„České firmy disponují kapacitami, které dokážou objektivně zajistit v požadované nejvyšší kvalitě 65 procent dodávek. Před podáním finálních nabídek je však nutné, aby stát vyjednal s potenciálními uchazeči zapojení českého průmyslu, stejně jako mají garantovanou účast polské nebo maďarské firmy při stavbě nových bloků na svém území,“ říká Milan Šimonovský, předseda výboru Aliance české energetiky, která sdružuje největší technologické firmy v ČR v oblasti energetiky.

Situace je naléhavá do té míry, že se hospodářský výbor Poslanecké sněmovny ČR rozhodl tímto tématem zabývat ještě v červnu. Podle Milana Šimonovského je v současné době nejvyšší čas s uchazeči o zapojení českých firem jednat.

„V říjnu, kdy budou předkládat nabídky, bude už pozdě. Pokud se tak nestane, hrozí reálné riziko, že bude pro vítěze tendru výhodnější najmout si na dostavbu jaderného zdroje v České republice zahraniční dodavatele, se kterými budou spolupracovat na zakázkách v Evropě, kde mají tamní firmy účast vyjednanou státem,“ doplňuje Josef Perlík, výkonný ředitel Aliance české energetiky.

V rámci tříhodinového semináře v Poslanecké sněmovně vystoupili Ivan Adamec, předseda hospodářského výboru PSP ČR, Tomáš Ehler, vrchní ředitel (zastupující VŘ pro oblast jaderné energetiky) sekce energetiky a jaderných zdrojů MPO, i Petr Závodský, generální ředitel a předseda představenstva EDU II. O synergiích výstavby nových jaderných bloků s regionem Dukovany promluvil Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické Třebíčsko.

O co českému průmyslu jde?

O reálných potřebách z pohledu českých firem hovořili zástupci Aliance. Milan Šimonovský představil význam a základní předpoklady jejich účasti. Podle něj je zapojení 65 procent českých firem do výstavby nových jaderných zdrojů státním zájmem, a to i z ekonomického pohledu.

„Podle analýzy vypracované VŠE v Praze se v případě, že by se rozhodlo o dostavbě čtyř jaderných bloků, navýší HDP až o 936 mld. korun a příjmy veřejných rozpočtů vzrostou až o 384 mld. za dobu výstavby. České firmy také vytvoří více než 10 tisíc nových pracovních míst,“ říká Milan Šimonovský.

Josef Perlík pak poslancům nastínil aktuální stav zapojení českých firem v přípravě dostavby nových jaderných zdrojů. „Potenciální uchazeči deklarují zájem o využití českého jaderného know-how zatím v rovině veřejných vystoupení. Je však nutné, aby byly tyto deklarace stvrzeny s konkrétními firmami i písemně. A to se zatím neděje,“ konstatuje Perlík. 

Přitom mohou české firmy ve zcela zásadním rozsahu dodat klíčová zařízení pro jednotlivé části jaderné elektrárny, tj. jaderný ostrov (z 50 %), turbínový ostrov (z 85 %), pomocné a společné provozy (z 85 %), systémy kontroly a řízení (ze 70 %), elektro (z 85 %) a stavební části (z 85 %). A to včetně klíčových komponent přímo souvisejících s bezpečností provozu jaderné elektrárny.

„Neobáváme se konkurence firem z jaderného sektoru. České firmy mají padesátileté jaderné know-how i dlouhodobé zakázky v jaderné energetice ve více než 30 zemích. Běžně jsou ve světě v konkurenčních vztazích. Vládní záruky okolních zemí však nastolily trochu jiná pravidla. A z toho je třeba vycházet i při stanovení podmínek tendru v ČR,“ upřesňuje Josef Perlík.

Semináře se zúčastnili také zástupci největších dodavatelských firem v České republice. Jaderné know-how a aktuální stav jednání s potenciálními uchazeči představili nejvyšší představitelé společností Škoda JS, Doosan Škoda Power, Metrostav, Sigma Group, ZAT a I&C Energo.

 „Podporujeme vládu, aby se zasadila o zajištění účasti českého průmyslu ve výstavbě nových jaderných zdrojů u nás. Je to významné nejenom z hlediska přínosů pro státní rozpočty a zachování českého jaderného know-how, ale i pro zajištění efektivního, účinného, nezávislého a soběstačného provozu jaderné elektrárny včetně servisu po celou dobu jejího provozu,“ konstatuje Ivan Adamec, předseda hospodářského výboru PSP ČR.

Denisa Ranochová

Členské společnosti CPIA reprezentují největší technologické firmy v oblasti jaderné dodavatelské energetiky v České republice. Více informací na cpia.cz.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář