Větší transparentnost vaší sítě – efektivní monitorování místních rozvoden nízkého napětí

Datum 19.04.2024

Zařízení splňuje bezpečnostní standardy IEC 61010-1, IEC 62262, IK07 1000 V RMS, kategorie III, 600 V RMS, kategorie IV, stupeň znečištění 2 (cívka). Stejně tak EMV standard dle IEC 61000-6-4, EN 55011 IEC 61000-6-5 (úroveň napájecích stanic 3, úroveň rozvodny 2), EN 61326-1. Výstup je omezený na 30 V proti zemi (neizolovaný). Použití cívek na neizolovaných vodičích je omezeno na 1000 V AC RMS nebo DC a frekvenci pod 1 kHz. Foto: A. Eberle

Systém “I-Sense” byl vyvinut pro rychlé a snadné měření proudů v místních rozvodnách v síti nízkého napětí pomocí Rogowského cívek. Řešení dokáže kontinuálně měřit proudy od 1 A do 450 A ve frekvenčním rozsahu až 3 kHz. Flexibilní a lehká měřicí hlava cívek umožňuje díky svým rozměrům 99x66x28 mm rychlou a snadnou instalaci, a to i na obtížně přístupných místech.

Řešení se vyznačuje následujícími základními funkcemi:

  • Jednoduchá a rychlá integrace pomocí kabelu CAT V jako “řetězec” přes konektory RJ45 s až 16 účastníky.
  • Napájení pomocí 24 V DC napájecího dílu.
  • Automatické přidělování adres na sběrnici.

“I-Sense”– doplňující technologie pro měření až 16ti proudových vývodů najednou pro nové i stávající produkty PQI-DA smart a PQI-DE.

Díky těmto funkcím lze řešení rychle a bez další parametrizace integrovat do napájecího systému. Data se načítají zcela automaticky po sběrnici pomocí zařízení PQI-DA smart a PQI-DE s funkcí P3 (Modbus Master), kde jsou data trvale uložena (FiFo). Nastavení střední hodnoty je možné od 1 s do 15 min. Přístroj rovněž udává v intervalech minimální a maximální hodnotu proudu, které jsou k dispozici pro další zpracování. Údaje lze vizualizovat a vyhodnocovat pomocí měřicích přístrojů PQI-DA smart a PQI-DE prostřednictvím softwaru WinPQ. Při použití vhodně izolovaných vodičů lze řešení použít čistě pro měření proudu v systémech středního napětí.

Více zařízení “I-Sense” v řetězci o maximální délce 50 m je napájeno prostřednictvím řetězení připojení přes zásuvky RJ45. Napájecí napětí je do sběrnice připojeno prostřednictvím “Power Injectoru”. Adresování na sběrnici je zcela automatizované.

A. Eberle

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář