Technologie NFC pro nastavování přístrojů od společnosti Bender

Datum 12.06.2023

Foto: GHV Trading

Společnost Bender, přední světový výrobce přístrojů pro kontrolu elektrické bezpečnosti v napájecích soustavách, znovu prokazuje svoje vedoucí postavení v inovacích a zavádí technologii NFC do nových řad přístrojů. Jako první byly již v roce 2021 uvedeny na trh hlídače izolačního stavu řady iso415 a monitory reziduálního proudu RCM410R. Nyní se portfolio přístrojů s implementovanou NFC komunikací rozrůstá o čtyřkanálový monitor unikajících proudů RCMS410.

Společným rysem všech těchto přístrojů je zjednodušení jejich konstrukce i obsluhy. Přístroje nejsou vybaveny displejem a mají minimum ovládacích prvků. Veškeré parametry lze pohodlně nastavit pomocí aplikace Bender ConnectApp instalované v mobilním telefonu. Stejně tak lze aplikaci použít pro operativní vyčtení aktuálně měřených hodnot.

Obr.1 Aplikace Bender Connect App. Foto: GHV Trading

Celá filozofie využití mobilního telefonu pro nastavování parametrů přístrojů vychází ze skutečnosti, že práce na velkém dotykovém displeji telefonu je podstatně pohodlnější a jednodušší, než obsluha malého displeje a tří tlačítek integrovaných do čelního panelu přístroje, jak je tomu u většiny starších přístrojů. Vzhledem k tomu, že nové přístroje Bender s NFC komunikací neobsahují displej, mohli konstruktéři výrazně zmenšit jejich rozměry. Přístroje tak vynikají šířkou pouhých 18 mm.

Aplikace Bender Connect App

Jak již bylo uvedeno, hlavním přínosem technologie NFC je možnost snadného nastavování parametrů přístrojů. Prostřednictvím přehledného menu lze v aplikaci Bender Connect App přednastavit všechny potřebné hodnoty a následně je jedním příkazem odeslat do přístroje. To je zvláště výhodné při sériové výrobě, kdy je potřeba nastavit větší množství přístrojů se stejnými parametry. Nastavování přístrojů je v takovém případě velmi rychlé, současně je významně eliminována možnost vzniku chyb. Nastavované přístroje navíc nemusí být pod napětím, lze si tak celou sérii připravit najednou bez zdlouhavého připojování k napájecímu napětí.

Obr. 2 Menu nastavení hodnot reakce iso415R. Foto: GHV Trading

Nastavení konkrétního přístroje/přístrojů lze rovněž v rámci aplikace ukládat do archivu s možností dalšího využití při opakované výrobě nebo při nutnosti výměny přístroje. Přístroj pro tyto účely disponuje samostatným menu pro export a import konfigurace včetně možnosti jejího přenosu do dalších zařízení. Aplikace dále umožňuje vygenerovat dokument ve formátu pdf s kompletním přehledem všech nastavených parametrů daného přístroje. Aplikace Bender Connect App je dostupná jak pro telefony s operačním systémem Android, tak IOS.

Obr. 3 Menu pro práci se soubory. Foto: GHV Trading

Hlídače izolačního stavu iso415R

Prvními přístroji s implementovanou NFC komunikací z produkce společnosti Bender jsou hlídače izolačního stavu řady iso415R. Jedná se o přístroje pro monitorování izolačního odporu v jednoduchých IT sítích, zejména v řídicích a pomocných obvodech do 400 V. Hlídače izolačního stavu iso415R jsou náhradou osvědčených, ale dnes již zastaralých přístrojů řady IR125.

Obr. 4 Hlídač izolačního stavu iso415R. Foto: GHV Trading

Hlídače izolačního stavu řady iso415R umožňují nastavit dvě nezávislé hodnoty reakce, disponují rozhraním RS-485 s protokolem Modbus RTU a jedním alarmovým relé s přepínacími kontakty. Základní nastavení přístroje lze provádět pomocí potenciometrů na čelním panelu přístroje. Hodnoty reakce a všechny ostatní parametry jsou dále dostupné prostřednictvím rozhraní NFC nebo RS-485/ /Modbus RTU. 

Obr. 5 Čelní panel hlídače izolačního stavu iso415R. Foto: GHV Trading

Čelní panel hlídače izolačního stavu iso415R kromě trimrů pro rychlé nastavení hodnot reakce dále obsahuje kombinované tlačítko TEST/RESET, dvě alarmové LED a přehledový LED bargraf pro orientační zobrazení hodnoty měřeného izolačního odporu.

Přístroje řady iso415R jsou aktuálně dostupné ve dvou provedeních, které se liší způsobem napájení a rozsahem napětí monitorované IT sítě:

  • varianta iso415R-24:
    – napájení z galvanicky odděleného napájecího zdroje 24 V (není součástí dodávky přístroje),
    – napětí monitorované sítě: 3(N)AC, AC 0…415 V, DC 0…400 V.
  • varianta iso415R-2:
    – napájení přímo z monitorované sítě,
    – napětí monitorované sítě: 100…415 V pro síť 3NAC a 100…240 V pro sítě 3AC, AC a DC.

Monitory reziduálního proudu RCM410R

Dalšími přístroji ze sortimentu výrobce Bender s podporou NFC komunikace jsou monitory reziduálního proudu řady RCM410R. Přístroje slouží pro detekci reziduálních proudů typu A (tj. proudů AC a DC pulzačního charakteru) s nastavitelnou hodnotou reakce 10 mA …30 A. Mechanické provedení monitoru je totožné s výše zmíněným hlídačem izolačního stavu iso415R, čemuž odpovídá i totožný čelní panel s potenciometry pro rychlé nastavení hodnot reakce, dvěma alarmovými LED a bargrafem pro zobrazení měřené hodnoty reziduálního proudu. 

Obr. 6 Monitor reziduálního proudu RCM410R. Foto: GHV Trading

Ve výbavě přístroje nechybí alarmové relé s přepínacími kontakty a rozhraní RS-485 s protokolem Modbus RTU.

Přístroj se vyrábí ve dvou provedeních dle dostupného napájecího napětí, a to verze RCM410R-1 pro napájecí napětí 24 V DC a verze RCM410R-2 pro napětí 100….240 V AC/DC.

Čtyřkanálový monitor reziduálních proudů RCMS410

Nejnovějším přírůstek do rodiny přístrojů s vestavěnou NFC komunikací je čtyřkanálový monitor reziduálních proudů RCMS410. Jedná se o přístroj se čtyřmi nezávislými měřicími kanály pro měření reziduálních proudů jak typu A, tak i typu B a B+. Hodnoty reakce lze nastavit nezávisle pro každý měřicí kanál s tím, že pro proudy typu A je hodnota reakce nastavitelná v rozmezí 6 mA…30 A a pro proudy typu B a B+ v rozmezí 10 mA…10 A. 

Obr. 7 Nastavení hodnot reakce pro jednotlivé měřicí kanály přístroje RCMS410. Foto: GHV Trading

Vlastnosti přístroje lze dále rozšířit pomocí funkčního modulu „Harmonická analýza“. Tento modul umožňuje vyhodnocovat harmonické složky měřeného proudu až do řádu 400.
Kromě rozhraní RS-485 s protokolem Modbus RTU přístroj dále disponuje digitálním vstupem, digitálním výstupem a multifunkčním výstupem (analogový/digitální).
Pro napájení přístroje je aktuálně potřeba napětí 24 V DC, nicméně v přípravě je i verze s napájecím napětím 230 V AC.

Obr. 8 Monitor reziduálních proudů RCMS410. Foto: GHV Trading

Jan Šenberger

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář