Digitalizujte při zpracování plechu díky společnosti Murrelektronik

Datum 16.10.2023

MVK Metallic sdružuje všechna připojení pro správu signálů u elektromagnetických ventilů. Foto: Murrelektronik

AsservimentiPresse S.r.l. je mezinárodně uznávaná italská excelentní společnost s třicetiletou zkušeností s výrobou systémů pro automatizaci a podávání plechů pro lisy. Společnost AsservimentiPresse se sídlem v itaslkém Massalengo navrhuje a vyrábí kotouče, rovnačky, podavače a kompletní systémy určené pro manipulaci se svitky plechu. Závod je rozdělen do různých konstrukčních oblastí, od oddělení řezání a svařování konstrukcí až po oddělení numerického řízení obrábění a oblast montáže a testování zařízení. Vedle výroby se technické oddělení zabývá návrhem elektrického, mechanického a vlastního uživatelského rozhraní, jakož i testy a simulacemi pomocí specializovaného softwaru.

V části automatizace se společnost spolehla na společnost Integra, která je partnerským distributorem společnosti Murrelektronik. Zejména pro rozváděče a hydraulické pohonné jednotky navrhla společnost Integra různá řešení společnosti Murrelektronik pro připojení a správu napájení a dat.

Napájení lisů a lisovacích strojů

Stroje vyráběné společností Integra vycházejí ze specifických požadavků zákazníků po celém světě. Požadavky zákazníků se týkají jak tloušťky, tak i velikosti svitků, které se do lisů vkládají, takže společnost je schopna uspokojit poptávku tím, že vyrábí systémy zcela na míru. AsservimentiPresse nabízí řešení pro zpracování svitků plechu o tloušťce od 0,3 do 20 mm a šířce od 200 do 2000 mm. V závislosti na požadavcích zákazníka se vyrábějí kompaktní nebo konvenční zařízení, která zajišťují přesnost polohování a požadované rovnání. Rovnací stroj, který tuto úlohu plní, je vybaven proměnlivým počtem příčných a protilehlých válců, které určitým tlakem působí na plech přítlakem, čímž eliminují typické zakřivení svitku. Pro svou činnost jsou válce poháněny hydraulickými pohony, které jsou ovládány baterií elektromagnetických ventilů umístěných na boku jednotky. Tyto elektromagnetické ventily jsou ovládány signály z elektrického panelu, který je oddělen od strojního zařízení. Uvnitř rozváděče jsou umístěny napájecí a řídicí systémy pro rovnačku a podavač plechu; proto je nutné instalovat sběrnicové moduly pro řízení signálů.

Dvojité konektory elektromagnetických ventilů: válce rovnacího stroje jsou ovládány baterií hydraulických pohonů. Foto: Murrelektronik

Matteo Foppa Vicenzini, generální ředitel společnosti AsservimentiPresse, vysvětluje: “Podávání lisů je poměrně složité, protože velikost svitku a relativní rychlost podávání lisu mají požadavky, které se liší stroj od stroje, neexistuje žádný standard. V závislosti na parametrech požadovaných zákazníkem musí být celý cyklus podávání plechu nastaven tak, aby byl dokonale homogenní.”

Roberto Spelta, vedoucí oddělení elektrotechniky ve společnosti AsservimentiPresse, pokračuje: “Řízení elektromagnetických ventilů pro úsek rovnání plechu je klíčové. Čím přesnější je rovnání plechu, tím lepší je posuv do lisu. To je možné pouze díky dokonalé orchestraci signálů do pohonů ventilů, které ovládají rovnací válce. Proto musí být kabeláž a konektory pohonů ventilů spolehlivé a musí zajistit výkonnost v průběhu času.”

“Řešení společnosti Murrelektronik, jako jsou sběrnicové moduly a přípojky, se pro tento druh výrobku ukázala jako ideální, protože kabeláž a přípojky pro pohony plně vyhovovaly potřebám společnosti AsservimentiPresse,” vysvětluje Foppa Vicenzini. “Přestože jsou naše stroje schopny přesouvat desítky kvintalů plechu, vyznačují se vysokou mírou přesnosti, a to jak při podávání lisů, tak při rovnání svitků, takže celý proces musí probíhat co nejsprávněji. Vzhledem k technické povaze těchto realizací je implementace s přístupem komponent na stroji, typická pro řešení společnosti Murrelektronik, užitečným řešením, které může vyřešit mnoho problémů.”

V této souvislosti Spelta dodává: “„V sou­časné době je v provozu několik zařízení, která jsou schopna pracovat na principu tzv: Filo­zofie společnosti Murrelektronik, která za svůj model automatizace považuje decentralizaci. Kromě modulů MVK Metal budeme používat také modul Impact 67 Pro jako nadřazený modul IO-Link ve třídě IP67, který je díky svým vlastnostem ideální pro instalaci na stroj.”

Rovnací část podavače: válce jsou umístěny v horní části stroje, všimněte si jednotky elektromagnetického ventilu umístěné vpravo. Foto: Murrelektronik

Zařízení ad-hoc

MVK Metal, propojovací svazky M12 a konektory pro pohony ventilů jsou řešení společnosti Murrelektronik, která se běžně používají u výrobků Murrelektronik. Hlavním cílem společnosti je maximalizovat racionalizaci, uspořádání a funkčnost komponent umístěných na strojních zařízeních.

Gabriele Magni, manažer sektoru obráběcích strojů ve společnosti Murrelektronik, říká: “Pro toto řešení byl použit modul MVK Metal. Díky tomuto sběrnicovému modulu s krytím IP67 lze napájení připojit i sériově na více modulů, což zjednodušuje instalaci. K modulu pak byla připojena kabeláž pro správu dat do a ze stroje a pohonů. U takto speciální instalace hrály přípojky ještě zásadnější roli. Modul MVK Metal umožňuje nahradit tradiční složité zapojení malým počtem jednoduchých a spolehlivých přípojek a zaručit komplexní diagnostiku.”

Zleva: Luca Capaccioli ze společnosti Integra, Roberto Spelta z AsservimentiPresse a Gabriele Magni ze společnosti Murrelektronik. Foto: Murrelektronik

Proč Murrelektronik?

Roberto Spelta si vybral komponenty Murrelektronik, protože jsou spolehlivé a snadno dostupné, a to i přes nedávné problémy s nedostatkem komponent, které měly velký dopad na zavádění automatizace obecně.

Roberto Spelta k tomu uvádí následující: “Zjistili jsme, že výrobky společnosti Murrelektronik jsou spolehlivé a nabízejí vynikající poměr ceny a kvality. U společnosti Integra našla naše společnost dobrou podporu, protože jsme se cítili “vyslyšeni” hned od začátku. Společnost Integra byla schopna pohotově zasáhnout a nabídnout nám nová řešení, a díky tomu víme, že se můžeme vždy spolehnout na zkušenosti a znalosti portfolia společnosti Murrelektronik.”

Luca Capaccioli, odpovědný za distribuci řešení společnosti Murrelektronik ve společnosti Integra, říká: “V oblasti automatizace je rozhodující včasná a přesná dodávka komponent. Mít k dispozici komponenty je něco, co může rozhodnout; kromě kompetence a schopnosti řešit problémy je dnes stejně důležité dodržet sliby s včasným dodáním. Murrelektronik je společnost, která vyrábí stroje na míru s přesnými dodacími lhůtami a dodávkami a díky své výrobě, kterou můžeme definovat na základě poptávky, se mohla a bude moci spolehnout na dostupnost komponent Murrelektronik. To nám umožní pokračovat v navrhování a stavbě strojů, které se vymykají běžným požadavkům.”

Závěrem Foppa Vicenzini dodává: “Kabeláž a zařízení Murrelektronik se ukázaly jako vynikající řešení pro zjednodušenou instalaci na zakázkových výrobcích, protože plně vyhovují parametrům spolehlivosti a přesnosti, které stroje AsservimentiPresse vyžadují.

Kompetence a naslouchání jsou přidanou hodnotou, kterou společnost Murrelektronik posiluje vztah se svými zákazníky. Potvrzením této filozofie je plodná spolupráce se společností AsservimentiPresse, která se postupem času upevnila a bude pokračovat a jejímž výsledkem jsou stále flexibilnější a modernější řešení. 

Ivana Vrzáková

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář