Solární asociace ma dalšího významného člena

Datum 14.09.2016

Společnost Siemens Česká republika se od minulého měsíce stala členem Solární asociace. V rámci svého členství se firma plánuje soustředit na rozvoj a podporu řešení pro akumulaci elektrické energie. Skladováním elektřiny totiž lze vyvážit typicky kolísavou výrobu obnovitelných zdrojů a nerovnováhu mezi okamžitou spotřebou a výrobou.

 „Domníváme se, že energetika půjde cestou větší decentralizace, digitalizace, flexibility a cestou autonomních ostrovů, které budou schopny fungovat po určitou dobu nezávisle na svém okolí. Proto jsme se stali členy do Solární asociace, která patří v ČR k aktivním subjektům připravujícím cestu pro další rozvoj malých zdrojů energie,“ říká Martin Panáč, projektový manažer divize Energy Management Siemens ČR.

„Siemens je globální hráč na poli energetiky a věříme, že budeme moci v rámci našeho nového partnerství využít jeho dlouhodobé zkušenosti v obnovitelných zdrojích energie a akumulaci a společně tak posunout českou energetiku vpřed,“ dodává Veronika Hamáčková, ředitelka Solární asociace.

Technologie na akumulaci energie, kterou Siemens v České republice nabízí, je systém SIESTORAGE (Siemens Energy Storage). Tento bateriový systém využívá nejnovější model výkonových Lithium-ion baterií a výkonové elektroniky. Mezi základní funkce systému SIESTORAGE patří řízení toků elektrické energie z obnovitelných zdrojů, omezování výkonových špiček, regulace napětí a kvality elektrické energie, regulace jalového výkonu nebo zajištění dodávek elektrické energie v oblastech Microgrids či ostrovních provozech.

Solární asociace je dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení podnikatelů v sektoru solární energetiky. Asociace sdružuje více než 400 společností a individuálních členů a s dalšími stovkami provozovatelů fotovoltaických elektráren úzce spolupracuje v rámci řady projektů. Mezi hlavní strategické cíle asociace patří spolutvoření energetické koncepce ČR. Asociace koordinuje svou práci s rozhodujícími orgány v ČR, univerzitami a profesními sdruženími jak v České republice, tak v zahraničí, zejména s Evropskou komisí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí, Svazem průmyslu a dopravy ČR nebo Hospodářskou komorou ČR. Součástí práce asociace je také podpora výzkumu a vývoje fotovoltaických technologií, vzdělávání veřejnosti a osvěta zaměřená na šíření dobrého jména obnovitelných zdrojů.

Členy Solární asociace jsou výrobní a distribuční společnosti, provozovatelé FVE, instalační a servisní společnosti, vysoké školy a výzkumné ústavy a příznivci energie ze slunce jako fyzické osoby.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář