První západoafrická hydro-solární elektrárna v Ghaně

Datum 22.06.2022

Foto: Bui Power Authority

V lednu byla v Ghaně s technickou podporou americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID – United States Agency for International Development) a Národní laboratoře pro obnovitelné zdroje energie (NREL – U.S. Department of Energy’s National Renewable Energy Laboratory) uvedena do provozu první západoafrická hydro-solární elektrárna. Jakmile bude spuštěna plná kapacita této hydro-solární elektrárny, Ghana bude na cestě ke snížení emisí skleníkových plynů v energetickém sektoru o 235 000 tun ročně.

S rostoucí poptávkou po energii v Ghaně se tamní vláda snaží diverzifikovat energetický mix země a najít inovativní způsoby, jak do národní sítě integrovat proměnlivé obnovitelné zdroje energie (VRE – variable renewable energy) – zejména větrnou a solární energii, aby dosáhla svých cílových emisí, odklonila se od fosilních paliv, doplnila vodní zdroje v obdobích sucha a snížila náklady na energii.

Na podporu tohoto úsilí zprostředkovalo partnerství USAID-NREL v roce 2017 diskuse s ghanským úřadem Bui Power Authority (BPA) na semináři pořádaném NREL, který byl zaměřen na možnosti pokročilých fotovoltaických elektráren, integraci solární a větrné energie do sítě a osvědčené postupy integrace malých a užitkových VRE do ghanské sítě. Po semináři ghanský úřad vyzval tým NREL, aby poskytl další technickou pomoc na podporu BPA při přidávání energie z fotovoltaických elektráren ke stávající 400megawattové (MW) vodní přehradě s cílem snížit emise skleníkových plynů, zvýšit výkon vodní elektrárny a zajistit energetickou diverzitu.

Na základě těchto diskusí bylo zprovozněno prvních 50 MW fotovoltaiky v rámci stávajícího areálu vodní přehrady Bui Generating Station v roce 2021, přičemž se plánuje zvýšení fotovoltaické kapacity na 250 MW. Elektrárna, jejíž dokončení je naplánováno na konec roku 2022, bude obsahovat také 20 MWh bateriový systém skladování energie a řízení, které tým NREL navrhl, aby elektrárna mohla splňovat stávající předpisy pro obnovitelné zdroje energie, zvládat variabilitu solární energie a zvýšit spolehlivost energetického sektoru země.

Tato nová kapacita poskytne dostatek energie pro napájení přibližně 200 000 domácností a umožní BPA získat cenné zkušenosti při vývoji dalších projektů v oblasti solární energie.

Přidání fotovoltaiky k vodní elektrárně umožňuje BPA vyrovnávat proměnlivý výkon solární energie současným zvyšováním nebo snižováním výkonu vodní elektrárny v reálném čase, aby byla zachována stabilní dodávka energie pro uspokojení poptávky, včetně přidání nových kontrolních prvků a možností efektivního řízení výkonu. NREL úzce spolupracovala s BPA, aby poskytla hloubkovou analýzu dopadů takového hybridního provozu vodní elektrárny a fotovoltaické elektrárny. Hybridní hydro-solární projekt Bui je historickým skokem směrem k udržitelnější budoucnosti Ghany a západní Afriky.

Milan Matějíček
zdroj: National Renewable Energy Laboratory (NREL)

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář