Job Air Technic hledá v průběhu krize letecké dopravy nové příležitosti

Datum 20.06.2020

Letiště se postupně otevírají, ale v provozu není zdaleka ani polovina linek z doby před vypuknutím pandemie. Celý letecký průmysl zachvátila krize, otevřeně se hovoří, že až několik tisíc letadel bude již navždy uzemněno. Přesto i tato situace může přinášet příležitosti. Aktivně se je snaží na trhu vyhledávat například JOB AIR Technic, přední české letecké opravny sídlící na letišti v Ostravě-Mošnově.

Již v době pandemie se dokázala společnost vypořádat s uzavřenými hranicemi a dokázala přijímat letouny do údržby díky využití pronajatých byznys jetů. Tyto letouny přepravovaly posádku letadel zpět na domovské letiště, aniž by vstoupila na území České republiky a musela by proto do karantény. Zákazníkům nabízela též parkování letounů. Nyní vidí příležitost v často vynucených změnách pronajímatele, protože aerolinek v současné době neudrží kompletní flotily. JOB AIR Technic se přitom právě na tzv. redelivery checky dlouhodobě specializuje.

„Většina leasingových společností, které letadla vlastní a pronajímají je, má ve smlouvách s operátory, že kompletní údržba letadla bude provedena při jeho navrácení leasingové společnosti. Z toho lze odvodit, že se k nám dostanou také letadla, která by do plánované údržby v normální situaci šla později. Podle aktuálního odhadu do konce roku vidíme značnou převahu redelivery checků nad standardní údržbou, a to až v poměru osmdesát ku dvaceti,“ říká Vladimír Stulančák, generální ředitel JOB AIR Technic.

V současnosti mošnovské letecké opravny fungují zhruba na šedesát procent svých kapacit, které v letošním roce navýšilo otevření nového opravárenského hangáru. Firma ale očekává – právě kvůli četnějším změnám provozovatelů – vyšší poptávku také v letních měsících. Během nich zpravidla bývají hangáry prázdné, protože letadla v čase dovolených slouží jak na běžných linkách, tak především na charterových letetech do dovolenkových destinací.

„Samozřejmě dnes nikdo neodhadne, jak se situace vyvine a jestli lidé budou chtít nadále cestovat letadly. Věřím ale, že by se situace mohla v průběhu několika měsíců stabilizovat. V této době nás těší, že nám podali pomocnou ruku naši stálí partneři, kteří si vybrali JOB AIR Technic jako svého dvorního dodavatele, a s jejichž pomocí bychom měli tuto složitou dobu překlenout,“ říká Vladimír Stulančák.

Očekává, že návrat k normálu bude trvat delší dobu a že do konce roku se na nebe vrátí jen zhruba polovina letadel v porovnání se situací před pandemií. V této souvislosti se předpokládá, že dojde k uzemnění řady starších letadel. Na druhou stranu by situace pro letecké opravny nemusela být kritická také z toho pohledu, že v minulých letech byly opravárenské kapacity nedostatečné.

„Pokud mohu vyzdvihnout pozitivum, které aktuální stav přinesl, pak je to skutečnost, že se z důvodu nejistoty práce v zahraničí vrátilo poměrně dost kvalifikovaných pracovníků. Ti si dnes v České republice a na Slovensku hledají práci a můžeme si díky tomu vybírat kvalitní posily do opravárenských týmů. To je v porovnání se situací před pandemií, kdy jsme dělali nábory mechaniků například na Filipínách, jednoznačné plus,“ doplňuje generální ředitel JOB AIR Technic.

V letošním roce by měly JOB AIR Technic tedy nahrát redelivery checky, k nimž bude ve zvýšené míře docházet. Postupně by se pak měla situace v letectví stabilizovat, byť samozřejmě k určitému pročištění na tomto vysoce konkurenčním trhu dojde. Pokud se svět vyhne druhé vlně onemocnění COVID-19, což se nyní jeví jako nadějné, bude pro JOB AIR Technic klíčové překlenout období příštích tří měsíců. Opravny, jimiž ročně projde zhruba stovka letadel, by to měly zvládnout i díky své konkurenční výhodě: specializaci na složitější údržbu spjatou se změnou provozovatele letadla.

 

O společnosti JOB AIR TechnicLetecká opravna JOB AIR Technic sídlící na letišti Leoše Janáčka v Mošnově byla založena v roce 1993. V roce 2008 vybudovala nový údržbový hangár a získala oprávnění k údržbě letounů Boeing 737, o tři roky později pak oprávnění na letadla Airbus A320. V roce 2017 získala též oprávnění k údržbě letounů Airbus A330. Společnost se specializuje na tzv. těžkou údržbu, často spojenou se změnou provozovatele letadla či s jeho návratem od pronajímatele leasingové společnosti. V roce 2016 se společnost JOB AIR Technic stala součástí holdingu CZECHOSLOVAK GROUP. V roce 2019 byl dokončen druhý opravárenský hangár s dílenským, skladovým a administrativním zázemím.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář