Interiéry letadel bude pro Job Air Technic dělat italská ABC International

Datum 06.04.2022

Foto: Job Air Technic

Zkrácení doby údržby letadel a finanční úspora pro zákazníky jsou hlavními benefity strategického partnerství uzavřeného mezi leteckými opravnami JOB AIR Technic a ABC International. Tato italská společnost se specializuje na úpravy interiérů dopravních letadel. K nim dochází například při změně provozovatele, což je činnost, na kterou se JOB AIR Technic dlouhodobě specializuje. Díky navázané spolupráci mohou obě firmy své činnosti zefektivnit.

JOB AIR Technic sice má například vlastní čalounickou dílnu, komplexní úpravy interiérů ale řeší prostřednictvím dodavatelů jako je ABC International. Tato italská společnost disponuje oprávněním Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví pro úpravy interiérů, které jsou určeny normou EASA Part 21J. Její služby zahrnují například výměny koberců, záclon, potahů sedaček, příček, pohyblivých přepážek mezi leteckými třídami a podobně.

Úpravy interiérů jsou obvykle považovány za poslední krok projektu přestavby či těžké údržby letadel. Z toho důvodu jsou často hlavní příčinou zpoždění prací. Ve většině případů jsou opravny povinny ponechat stroj v na místě v hangáru, čekat až materiál pro interiér dorazí a teprve potom dokončit práci. Uzavřené partnerství může tuto dobu významně zkrátit,“ vysvětluje Vladimír Stulančák, generální ředitel JOB AIR Technic.

Hlavní výhodu představuje pro zákazníky JOB AIR Technic kombinace služeb, konkrétně údržba letadel podle EASA Part 145, kterou poskytuje JOB AIR Technic, a interiérové úpravy podle EASA Part 21J, již dodává ABC International. Uzavřená dohoda tak například umožní zákazníkovi leteckých opraven vybrat si nový interiér letadla již v době jednání o údržbě letounu a tím významně zkrátit dobu, po kterou se čeká na jeho dodání.

„Mít celý proces pod kontrolou umožňuje naší společnosti včasné plánování všech činností a efektivně alokovat pracovní sílu na jednotlivé projekty. Díky tomu budeme schopni lépe dodržovat harmonogram oprav a držet se v rámci dohodnutých časů, což se odrazí ve zlepšených podmínkách a finanční úspoře pro zákazníka. Přímý kanál s ABC International jak pro schvalování, tak pro výrobu interiérových sad snižuje pohotovostní časy i případná zpoždění v realizaci,“ doplňuje Vladimír Stulančák.

S tím souhlasí též Rodolfo Baldascino, obchodní ředitel společnosti ABC International, a doplňuje: „Plánování je nezbytné pro splnění očekávání klientů. Jsme ale také připraveni na nepředvídatelné okolnosti a díky organizaci naší práce dokážeme řešit problémy a tím podpořit naše zákazníky. Naše společnost se vyznačuje schopností vyřešit jakýkoli požadavek ve velmi krátkém čase, a to včetně těch, které nebylo možné plánovat předem.“

Jaroslav Martínek

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář