Společnost NKT využívá ve všech svých výrobních závodech obnovitelné zdroje energie, čímž ročně eliminuje více než 48 000 tun emisí oxidu uhličitého

Datum 05.07.2020

V současné době využívá NKT při výrobě silových kabelů elektřinu z obnovitelných zdrojů a díky tomu společnost snížila příspěvek emisí oxidu uhličitého, související se spotřebou energie, o 66 %. Pro NKT je přesun k zelené elektřině klíčovým krokem, korespondujícím s globálním přechodem k obnovitelným zdrojům energií, a to snížením uhlíkové stopy při výrobě kabelů.

Silové kabely jsou základní součástí propojené elektrické sítě a jsou nepostradatelnou součástí pro globální přechod k obnovitelným energiím. Proto jako přední dodavatel silových kabelů pokračuje společnost NKT ve snižování dopadu na životní prostředí a při výrobě silových kabelů využívá elektřinu získanou z obnovitelných zdrojů. Ve srovnání s loňským rokem tím snižuje emise oxidu uhličitého související s celkovou spotřebou energií ve svých závodech a lodi NKT Victoria o 66 %, což představuje 48 000 tun oxidu uhličitého ročně. To je ekvivalentem roční spotřeby energie v 8 148 běžných domácnostech.

“Jako klíčový článek v infrastruktuře nutné k ekologické transformaci bereme svoji odpovědnost vážně. Využívání zelené elektřiny při výrobě je dalším milníkem v našich ambicích ke zmenšování naší uhlíkové stopy a zasazení se k vývoji globálních energetických sítí, založených na technologiích s nejmenším možným dopadem na životní prostředí,” říká Alexander Kara, prezident a výkonný ředitel společnosti NKT.

Změna dodávek energií je pro výrobní závody v Německu, Dánsku, Švédsku, Norsku, Polsku a České republice stvrzena uzavřením smluv s místními dodavateli a je vázána certifikací o původu energií pocházejících z obnovitelných zdrojů.

Orientace na obnovitelné zdroje ve výrobním procesu roste

Společnost NKT se trvale zaměřuje na omezování dopadů svých činností na životní prostředí a tato skutečnost je přirozenou součástí jejích snah hrát ústřední roli při přechodu k obnovitelným energiím.

– Jako organizace oddaná cílům udržitelného rozvoje OSN a s jasnou vizí přispívat k budoucnosti založené na obnovitelných energiích, neustále snižujeme svůj vlastní dopad na životní prostředí. Velmi mě těší, že v současné době významně snižujeme objem vypouštěných emisí oxidu uhličitého a budeme pokračovat ve svém podnikání udržitelným a odpovědným způsobem, říká Alexander Kara.

Pro společnost NKT je přesun k zelené elektřině součástí řady účelových iniciativ, zaměřených na snižování uhlíkové stopy při výrobě silových kabelů, které přispívají ke globální energetické transformaci. Mezi další iniciativy patří recyklace materiálů, např. XLPE a kovů, pocházejících z výroby silových kabelů, a specializované projekty zaměřené na zvyšování energetické efektivity výroby kabelů. Kromě toho společnost NKT vlastní a provozuje loď NKT Victoria, která je nejudržitelnější lodí pro pokládku kabelů v pobřežním průmyslu.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář