Industrial Operations X: špičkové IT a AI pro průmyslovou automatizaci

Datum 28.04.2023

Foto: Siemens

Společnost Siemens představila otevřené a zcela interoperabilní portfolio produktů a řešení pro automatizaci a provoz průmyslové výroby – Industrial Operations X. Je součástí otevřené digitální obchodní platformy Siemens Xcelerator zahrnující software, propojený hardware, ekosystém partnerů a tržiště jednotlivých řešení.

  • Siemens rozšiřuje otevřenou digitální obchodní platformu Siemens Xcelerator o systém Industrial Operations X
  • Jedinečné propojení reálného a digitálního světa nadále posiluje technologické pozice společnosti v oblasti automatizačního a průmyslového softwaru
  • Výrazně efektivnější a vysoce adaptibilní výrobní procesy
  • První, plně virtuální řídicí systém

Industrial Operations X je řešení pro projektování, realizaci a optimalizaci výroby v novém světě konvergence informačních a provozních technologií (IT/OT). Zaměřuje se na integraci nejmodernějších možností IT a osvědčených metod ze softwarových operací ve světě automatizace: low code, edge, cloud computing a umělá inteligence (AI) v kombinaci se špičkovou automatizační technologií a digitálními službami. Výsledkem jsou flexibilnější a modulárnější závody i výrobní linky umožňující zákazníkům reagovat na změny pouhým stisknutím tlačítka.

Špičkové informační technologie a softwarové možnosti ve světě automatizace

Jediná továrna využívající koncept Průmyslu 4.0 vygeneruje každý měsíc v průměru 2 200 TB dat. Řešení Industrial Operations X umožňují tato data využívat, například díky analýzám s využitím schopností umělé inteligence. Podle nezávislých studií může digitalizovaná továrna zvýšit kapacitu výroby až o 30 %. 

  • Virtualizace automatizace: plně virtuální řídicí systém

Virtuální programovatelný automat (PLC) založený na osvědčených funkcích systému SIMATIC S7-1500 je nezávislý na hardwaru, což umožňuje centrální správu aplikací a jejich flexibilní úpravy podle měnících se potřeb zákazníků. Projekty PLC lze pomocí virtuálního řízení škálovat a snadno integrovat do dalších informačních technologií prostřednictvím otevřených datových rozhraní.

  • Programovatelná automatizace pomocí IT kódu: Simatic AX

Simatic AX nabízí IT profesionálům známé vývojářské prostředí využívající editor Visual Studio Code a řízení verzí prostřednictvím GIT ad. Jedná se o cloudové řešení a k dispozici je jako služba.

  • Vizualizace pro prostředí Industrial Edge: WinCC Unified pro Industrial Edge

Industrial Edge umožňuje jednodušší, flexibilnější a bezpečnější správu softwaru ve strojních zařízeních. K dispozici je již celá řada aplikací zaměřených na získání, předzpracování a analýzu dat ze strojů nebo zařízení.

Společnost Siemens průběžně integruje výsledky nejnovějšího technologického vývoje v oblasti informačních technologií do stávajících automatizačních řešení (jako jsou např. SIMATIC S7, SIMATIC WinCC, SIMATIC PCS neo nebo SINUMERIK). Zákazníci z různých průmyslových odvětví tak získají výhody širokého spektra interoperabilních nabídek Siemens a rozsáhlé komunity partnerů.

„Systém Industrial Operations X umožňuje přizpůsobovat provozní technologie rychlostí softwaru,“ uvedl Cedrik Neike, člen představenstva koncernu Siemens AG a generální ředitel Digital Industries. „Díky nasazení umělé inteligence v provozu získávají výrobci přístup k terabytům dat z automatizace, která jsou uschována v jejich závodech, a v konečném důsledku tak zvyšují jejich udržitelnost.“

Insights Hub: Jak využít průmyslový internet věcí k aplikovatelným poznatků

Společnost Siemens integruje do svého hlavního portfolia provozního softwaru systém MindSphere s ještě větším důrazem na získání další obchodní hodnoty z dat z internetu věcí. Na důraz svého závazku k praktickému využití průmyslového IoT rozvíjí Siemens systém MindSphere (včetně partnerů a vývojářů po celém světě) v rámci Insights Hub jako součást Industrial Operations X a ekosystému Siemens Xcelerator. Insights Hub zdůrazňuje zaměření na posílení inteligentní výroby, aby bylo možné z dat ze systémů a provozu vyvozovat užitečné poznatky na základě jejich analýzy prováděné lokálně nebo v cloudu a následně je proměnit v hodnotné znalosti a zkušenosti. Díky Insights Hub poskytuje Siemens zákazníkům osvědčená řešení průmyslového internetu věcí. Ta zahrnují řadu aplikací, jako je například Insights Hub Quality Prediction pro zlepšení procesů kontroly kvality a oprav.

Uvedení Industrial Operations X zvyšuje adaptabilitu, autonomnost a flexibilitu průmyslových výrobních procesů, aby mohly rychle reagovat na případné změny. Zákazníci z řad malých i velkých firem se pak mohou tímto způsobem proměnit v udržitelné digitální podniky.

Lenka Hlavatá

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář