Komfort pro koně i zelená elektřina do sítě

Datum 13.10.2023

Majitel Hřebčína Albertovec Josef Hájek mezi panely fotovoltaické elektrárny. Foto: ČEZ

Fotovoltaika v Hřebčíně Albertovec na Opavsku o výkonu 818 KW vyrobí ročně asi 860 MWh elektřiny a ušetří 464 tun CO2. „Myslím, že i naši koníčci, kdyby uměli mluvit, by ocenili, že jim bude zádíčka vyhřívat čistá energie ze slunce,“ usmívá se majitel hřebčína Josef Hájek, který s nápadem instalovat elektrárnu na místě starých zbořených objektů přišel. 

„Když jsme přemýšleli o využití brownfieldu, který vznikl po demolici nepotřebných objektů, fotovoltaika se logicky nabízela,“ říká Josef Hájek, velký fanoušek obnovitelných zdrojů. „Naší prioritou je, aby se u nás koně měli dobře. I proto jsme pro ně vybudovali nadstandardně velké boxy, teď jim navíc můžeme vlastně zadarmo zařídit i tepelnou pohodu a ušetřené peníze vložíme do dalšího zvelebení areálu,“ dodává majitel hřebčína i nové fotovoltaické elektrárny. Z té na provoz areálu využije jen necelou desetinu výroby, většinu dodá do veřejné sítě.

Projekt vznikl v režii společnosti ČEZ ESCO, která zajistila vše od zpracování studie proveditelnosti a přípravy projektové dokumentace až po zajištění potřebných povolení a samotnou instalaci. 

„Mám radost, že o zelené zdroje má zájem stále větší počet firem napříč všem obory podnikání. Už nejde jen o velké průmyslové podniky, které energii samy přirozeně spotřebují, aktivní začínají být i menší společnosti, které mají pro vybudování fotovoltaických elektráren vhodné pozemky. Právě hřebčín v Albertovci je skvělým příkladem, jak na fotovoltaiku využít brownfieldy, které by jinak ležely ladem. Myslím, že se nám v ČEZ ESCO podařilo elektrárnu zakomponovat tak, aby nenarušovala zdejší krásnou krajinu, a dát dobrý příklad i dalším firmám nebo obcím, které mají vhodné pozemky, ale zatím s jejich využitím pro fotovoltaiku váhají. Každá další postavená fotovoltaická elektrárna pomůže v transformaci energetiky a přispěje ke zlepšení životního prostředí,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Skupina ČEZ v rámci svého cíle naplnit závazky Pařížské dohody oznámila strategii Čistá Energie Zítřka. Mezi ambiciózní cíle strategie patří plán vybudovat do roku 2030 dalších 6000 MW obnovitelných zdrojů, skončit s využíváním uhlí v teplárenství a výrobu elektřiny z uhlí omezit na minimum. Do roku 2040 chce být ČEZ klimaticky neutrální. ČEZ ESCO si dále klade za cíl dekarbonizaci českého průmyslu, obcí a veřejné správy. Mimo jiné dodávkami zelené elektřiny a instalacemi fotovoltaických elektráren přímo pro zákazníky. Mezi poslední významné zakázky v sektoru fotovoltaik patří například stavba elektrárny zastřešující parkoviště (takzvaný carport) v České zbrojovce ze skupiny Colt CZ Group nebo dokončení největší střešní fotovoltaické elektrárny v centru Prahy na střeše Kongresového centra. ČEZ ESCO je také významným dodavatelem energetických úspor se zárukou (EPC). Projekty energetických úspor loni ušetřily městům, obcím a veřejné správě přes 300 milionů korun.

Hřebčín Albertovec navazuje vybudováním fotovoltaické elektrárny na odkaz bývalých majitelů, kteří se snažili region rozvíjet v souladu s přírodou Tradice chovu koní tady začala už v roce 1818 díky knížeti Lichnovskému a rozvinula se v 50. letech minulého století, kdy se do Albertovce přesunul Státní hřebčín Houstoň zaměřený na chov jezdeckých koní. V roce 2005 převzala areál rodina Hájkových, kompletně ho zrekonstruovala a vytvořila pro koně výjimečné podmínky. Některé z nich pak uspěli i v prestižních dostizích včetně Velké pardubické. 

Vladislav Sobol

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář