Přesné měření spotřeby energie ve výrobních procesech

Datum 19.12.2023

Měření proudu pomocí ESS 076 v 3-fázové elektrické síti. Foto: Stego

STEGO, přední výrobce elektro přístrojů, představuje nový  inteligentní proudový senzor ESS 076, který přináší revoluci v účinnosti a tím i v kontrole nákladů výrobních provozů.

STEGO doplnilo do svého portfolia výrobků nový inteligentní proudový senzor ESS 076, který nabízí řešení pro širokou škálu výzev, kterým čelí provozovatelé průmyslových závodů. Jako senzor v komunikačním standardu IO-Link umožňuje ESS 076 rychlé nastavení parametrů a přenos dat v reálném čase. Díky dodatečnému rozhraní 4-20 mA lze ESS 076 snadno integrovat i do stávajících instalací.

Zlepšená energetická účinnost průmyslových podniků

Sledování spotřeby elektřiny pomáhá identifikovat neefektivní pracovní oblasti a/nebo plýtvání energií. ESS 076 poskytuje přesné měření spotřeby energie a umožňuje firmám přijímat opatření ke zlepšení energetické účinnosti a snížení nákladů. Snímač pomocí bezkontaktní technologie měří střídavé proudy do 100 A v kabelech do průměru 11,4 mm. S analogovým rozhraním 4-20 mA a digitálním rozhraním IO-Link lze ESS 076 snadno integrovat do stávajících systémů a shromažďovat údaje o efektivním hospodaření s elektrickou energií.


Průběžné sledování parametrů pomocí platformy IIOT od achtBytes (www.achtbytes.com)

Optimalizace výrobního provozu pomocí ESS 076

Nepřetržitá měření proudu umožňují přesná řízení procesů a optimalizaci provozu zařízení. S ESS 076 mohou výrobci monitorovat spotřebu energie v reálném čase, používat tato data k úpravě procesů a optimalizovat efektivitu a výkon celého průmyslového provozu.

Řízení nákladů ve výrobním procesu

Nepřetržité sledování spotřeby elektřiny umožňuje firmám lépe kontrolovat náklady a identifikovat opatření vedoucí k úspoře nákladů za energie. ESS 076 poskytuje přesné údaje, které vám pomohou vyhnout se zbytečným výdajům. ESS 076 totiž díky své vysoce přesné měřicí technologii umožňuje sledování a analýzu spotřeby energetické zátěže v reálném čase s cílem trvale snížit provozní náklady. Bezproblémová integrace se stávající infrastrukturou umožňuje snadnou implementaci a dlouhodobě snižuje riziko narušení výroby. Údaje o spotřebě energie shromážděné senzorem ESS 076 lze použít pro optimalizace, dlouhodobé plánování a pro podporu investic do projektů energetické účinnosti nebo pro rozšíření výrobní kapacity.

Shrnutí 

ESS 076 společnosti STEGO je odpovědí na výzvy související s energetickou účinností, optimalizací výrobního procesu a kontrolou nákladů v průmyslových podnicích. Umožňuje společnostem zvýšit efektivitu a dívat se do budoucnosti hospodárným a ekologickým způsobem. „S inteligentním proudovým senzorem ESS 076 nabízíme našim zákazníkům promyšlené řešení pro efektivní sledování spotřeby elektrické energie. Naším cílem navíc bylo to, aby byl senzor co nejvíce uživatelsky přívětivý,“ říká Maximilian Vosseler, senior produktový manažer společnosti STEGO.

Dušan Zaremba

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář