Titul Nejlepší připravovaný EPC projekt roku 2023 si odnáší město Havířov

Datum 04.02.2024

Asociace poskytovatelů energetických služeb letos již po třinácté vyhlašovala výsledky soutěže o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt roku. První místo si odnáší město Havířov, druhé připadlo Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov a třetí příčku obsadila hanácká metropole Olomouc. Čestné uznání bylo přiznáno za již druhý energeticky úsporný projekt, který vzniká v Hustopečích 

Odborná porota ve složení Jan Kozák (MPO), Vladimír Sochor (Národní rozvojová banka) a Martin Sedlák (MŽP a Svaz moderní energetiky) ocenila na dosud investičně největším městském projektu EPC na Moravě především jeho komplexnost. Náklady na realizaci energeticky úsporných opatření činí 151 ml. korun, ale roční úspory představují 14,6 mil. korun ročně. Ty má navíc město smluvně garantováno po dobu deseti let poskytovatelem. Projekt může posloužit za vzor, jak modernizovat budovy a snižovat jejich spotřebu energie, navíc s ekologickým přínosem, i dalším městům a obcím.

Nejlepší připravovaný EPC projekt roku 2023 je nyní realizován v 22 objektech města Havířova. 

Náš cíl je jednoduchý: snížit spotřebu energií a tu zbývající si pak alespoň z části vyrobit z obnovitelných zdrojů. Důležité je, že díky využití  energetických služeb se zárukou úspor (EPC) bude téměř celá investice do modernizace uhrazena z budoucích ušetřených nákladů na energie,” pochvaluje si primátor města Josef Bělica.     

Podobný rozsah investice má i energeticky úsporný projekt pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, který v letošní soutěži obsadil druhé místo.  I tady je kladen důraz na komplexnost, využití odpadního tepla a fotovoltaiku, která je zde naplánována s výkonem 450 kWp. Díky tomu se spotřeba energie sníží o čtvrtinu. Na realizaci naváže důsledný energetický management, který u projektů EPC úspory ještě navyšuje.

Metoda EPC pro nás byla jasná volba. Díky ní jsme mohli žádat o finanční podporu na přípravu a na celý projekt budeme mít jednoho smluvního partnera, který bude mít navíc stejný cíl jako my, tedy dosažení smluvně garantované úspory. Věříme, že změny ocení i pacienti a zaměstnanci, součástí je kvalitnější LED osvětlení a systém automatické regulace teploty v jednotlivých místnostech (IRC), tak aby nikde nebyla zima, ale ani se zbytečně nepřetápělo. Součástí projektu je také úspora vody, což při dnešních cenách není vůbec zanedbatelná částka, “ vysvětluje Roman Mrva, ředitel nemocnice.

Třetí příčku obsadil EPC projekt, který intenzivně připravuje město Olomouc. Jeho cílem je za necelých 40 mil. korun modernizovat 12 základních škol, tak aby spotřeba energií klesla ročně nejméně o 3 mil. korun.Počítají zde s opravou střešních konstrukcí, instalací FVE, modernizací vytápění a osvětlení, zavedením systému IRC a úspornými opatřeními na vodě. 

Dekarbonizace a energetické úspory jsou pro nás důležitým tématem. Jsme aktivní v oblasti nákupu energií, ale máme i dlouhodobé strategické dokumenty, jako je SECAP.  Před dvěma lety jsme zavedli energetický management podle ISO 50 001. Je evidentní, že EPC projekty se nám do této skládačky velmi hodí,“ vysvětluje Miroslav Žbánek, primátor Olomouce.

Čestné uznání si odnáší město Hustopeče s necelými šesti tisícovkami obyvatel. Pro komplex ZŠ Komenského nyní realizuje projekt za 13 mil. korun, který ušetří energie za 0,5 mil. ročně, a to bez dotace.  Navíc se jedná již o druhý EPC projekt v tomto městě. 

 „Metodu EPC jsme si úspěšně vyzkoušeli na prvním projektu, který zahrnoval kompletní výměnu vytápění, ohřevu TUV, kogenerační jednotku a výměnu vzduchu v městském plaveckém bazénu. Když jsme začali řešit kompletní výměnu kotelny na ZŠ Komenského, metoda EPC byla jasnou volbou. K výměně kotelny se přidala regulace tepla pomocí IRC systému, FVE a výměna velké části osvětlení budovy. A garantované úspory je ta třešnička na dortu,“ dodává starostka města Hustopeče Hana Potměšilová.

Velkou motivací pro realizaci projektů energetických úspor jsou samozřejmě nynější vysoké ceny elektřiny a zemního plynu, ale například i podpora Národní rozvojové banky. Ta díky programu ELENA hradila až 90 % nákladů na přípravu projektu, který se bez pomoci poradenské firmy neobejde. Loňská tranše ve výši 60 mil. korun vygenerovala 18 nových EPC projektů a podle administrátorů dotační podpory může přinést investice do energeticky úsporných projektů v hodnotě až 2 mld. korun. 

Zájem o úspory energie a projekty řešené metodou EPC meziročně roste, a to je dobře! Tento obchodní model totiž zadavatelům usnadňuje realizaci potřebných investic s minimem rizik a poskytuje jim především jistotu, že peníze investované do úsporných opatření budou investovány do správných opatření a budou generovat úspory minimálně v té výši, jaká je ve smlouvě s poskytovatelem služeb. Mnohá města, kraje ale i státní organizace si uvědomují stále ve větší míře, že je to pro ně výhodné,“ komentuje současný vývoj Radim Kohoutek, výkonný ředitel Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Eva Ksiazczak

O EPC
Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí k úsporám energie budov. Zákazník nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje, protože realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí poskytovatel rozdíl. Metoda EPC je mimořádně výhodná pro subjekty s ročními platbami za energie ve výši minimálně 3 mil. korun. Tam lze zaručit potenciál úspor, ze kterých bude pak postupně hrazena investice do modernizace. EPC projekty mají návratnost 6 až 10 let. 
Metoda EPC je v České republice používána od roku 1994. Během této doby bylo realizováno 275 projektů za celkem 4,7 mld. korun, které zákazníkům pomohly uspořit k dnešnímu dni 5,7 mld. korun. Roční souhrn uspořených nákladů na energie ve všech aktivních projektech v ČR činil v roce 2022 téměř 390 mil. korun. Vzhledem k nárůstu velkých EPC projektů se očekává, že úspora v roce 2023 bude nejméně o dvacet procent vyšší.  Nejcitovanějšími projekty jsou aktuálně realizace v Českém statistickém úřadu Praha, psychiatrických nemocnicích v Bohnicích a v Kosmonosech, v Kongresovém centru Praha, v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí a řadě dalších veřejných institucí, ale i v průmyslových objektech. 
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář