Nová dmychadla ušetří až pětinu elektrické energie

Datum 23.03.2024

Nová dmychadla v čistírně odpadních vod v Opavě. Foto: Marek Síbrt

Nové šroubové dmychadlo bylo v třinecké čistírně uvedeno do provozu během loňského února. Roční úspora elektřiny v provozu celé čistírny dosáhla 18 % a návratnost investice je s ohledem na cenu nového zařízení o málo delší než jeden rok. V případě čistírny odpadních vod v Opavě, kde bylo v prosinci 2023 uvedeno do provozu turbodmychadlo, a následně během druhé poloviny letošního února v kaskádě s ním šroubové dmychadlo, se snížila energetická náročnost celého provozu o 15 % a návratnost investice činí rok a půl. S ohledem na skokové navýšení ceny elektrické energie v uplynulých letech se logicky zkracuje návratnost realizovaných investic. Aktuálně se pracuje na výměně dmychadel v čistírně odpadních vod v Českém Těšíně, obdobná investice se plánuje pro provoz ve Frýdku-Místku.

V provozu vodárenské společnosti SmVaK Ostrava je energeticky nejnáročnější právě fungování čistíren odpadních vod. Je tomu tak také z toho důvodu, že páteřní systém pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu – Ostravský oblastní vodovod – byl od svého vzniku koncipován jako gravitační, kdy je nezbytné využívat čerpadla pouze výjimečně (Vítkov u Opavy, Čeladná…). To celý proces dodávek pitné vody výrazně zefektivňuje a činí energeticky méně náročný.

V případě čistírenských provozů může činit výroba vzduchu pro aktivační nádrže, které představují srdce procesu čištění odpadních vod, a zajišťují ji právě dmychadla, až 40 % celkové spotřeby energie čistírny. Jedná se tedy o nejvýznamnější spotřebiče elektrické energie v celé společnosti a jejich výměna přináší díky vyšší účinnosti značné finanční úspory a výrazně nižší energetické nároky, a potažmo ekologické přínosy.

„Program optimalizace dmycháren a výměny dmychadel začal před několika lety a výsledky jsou velice slibné. V letech 2019 a 2020 došlo postupně v provozu čistírny odpadních vod v Havířově k výměně zastaralých a méně účinných rootsových dmychadel za dmychadla šroubová. První z nich bylo spuštěno na konci roku 2019, další dvě pak v létě roku 2020. Roční úspora elektrické energie v daném provozu představuje dvacet procent, což v důsledku znamená návratnost investice mezi dvěma až třemi lety. V tomto programu dále pokračujeme v dalších provozech tak, abychom naplnili cíle naší energetické koncepce, mezi něž patří snížení energetické náročnosti provozů a jejich optimalizace z hlediska nakládání s energiemi,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Aktuálně jsou zpracovány kalkulace pro výměnu dmychadel v nejvýznamnějších čistírnách odpadních vod v moravskoslezském regionu a s realizací těchto projektů se bude pokračovat dle stáří daných zařízení, jejich efektivity, technického stavu a návratnosti dané investice.

Marek Síbrt

Slovníček pojmů 

  • *Biologická část čistírny – následuje po mechanické části. Pro odstranění znečištění jsou využívány bakterie, součástí je aktivační a dosazovací nádrž.
  • **Aktivační nádrž – srdce čistírny odpadních vod, aerobní bakterie za přístupu vzduchu, který je do nádrží stále vháněn, ve svém metabolismu odstraňují 99 % organického znečištění vody.
  • ***Aerační elementy – slouží k míchání a provzdušňování odpadních vod v aktivačních nádržích v biologické části čistírny.
  • Česle – technologické zařízení sloužící k odstranění plovoucích nečistot v odpadní vodě. Zachycené nečistoty se nazývají shrabky.
  • Mechanická část čistírny – první část čistírny při přítoku odpadní vody ze stokové sítě. Lapák štěrku, česle a lapák písku, usazovací nádrž, kde se odstraňují hrubé plovoucí nečistoty a nerozpuštěné látky
  • Míchadlo – zajišťuje promíchání aktivační směsi (odpadní voda, aktivovaný kal) tak, aby docházelo k efektivnímu odbourávání organických nečistot v mechanicky předčištěné odpadní vodě.
  • Dosazovací nádrž – dochází v ní k oddělení vyčištěné vody a aktivovaného kalu, který sedimentuje. Vyčištěná voda odtéká zpět do přírody.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář