PCSCHEMATIC – program pro elektroprojektování

Datum 19.04.2016

I když programů pro elektro projektování je k dispozici více, program PCSCHEMATIC si i po letech udržuje svoji přední pozici oblíbeného nástroje pro zpracování elektro dokumentace. Není to jenom díky svému intuitivnímu ovládání a přijatelné ceny, ale také širokými možnostmi použití, od instalačních projektů až po automatizaci a měření a regulaci.

Program je projektově orientovaný, to znamená, že vytvářená dokumentace představuje projekt o libovolném počtu stránek, které obsahují všechny potřebné náležitosti. Od titulní stránky, výpisu stránek, technické zprávy přes výkresy elektrického zapojení, rozvaděčů a navazujících mechanických výkresů, až k automaticky generovaným výpisům a výkresům materiálu, kabelů, svorek, montážního schématu, atd. Všechny stránky projektu jsou navzájem propojeny tak, že změna na jedné z nich se automaticky promítne v odpovídajících částech dokumentace. Do výkresů lze načítat obrázky, DWG/DXF výkresy, XLS tabulky i Word dokument.

Rychlé a správné vytvoření dokumentace umožňuje integrovaná databáze skutečných a generických přístrojů. Vybráním potřebného přístroje z databáze nabídne program odpovídající schematické a mechanické symboly a pošle jejich údaje do výpisů materiálu. Uživatel si může svoje přístroje jednoduše vytvořit a vložit do databáze i knihoven symbolů.

Vytvořená dokumentace může být přeložena do jiných jazyků, převedena do PDF i DWG/DXF formátu. Program také umožňuje zkonvertovat DWG/DXF výkresy tak, jako by byly vytvořeny v tomto programu. Vlastní makroprogramovací jazyk dovoluje uživateli vytvořit vlastní aplikace.

Program je v češtině s možností přepnutí do angličtiny a dalších jazyků. Plně podporuje vytvoření dokumentace podle platných standardů.

Více informací o tomto programu i pozvánka na seminář zaměřený na tento PCSCHEMATIC je na webové stránce distributora (www.cadware.cz).

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář