Ukládání energie: Transformace obchodu s efektivním využíváním energie

Datum 11.09.2017

Energetický trh se v průběhu posledních let zdesetinásobil – počínaje způsobem, jakým usnadňujeme a monitorujeme využívání energie, až po způsob získávání a dodávek elektrické energie. Technologie infiltrovala trh veřejných služeb inteligentními systémy monitorování a mobilními bloky baterií a klimatické změny nás zároveň nutí více přemýšlet o možnostech získávání energie s posunem k obnovitelným zdrojům. To jasně ilustruje, že jako spotřebitelé jsme připraveni uvítat změnu energetické krajiny, tak proč nejsou podniky připraveny přidat se?

Vzhledem k tomu, že energetické sítě jsou zahlceny poptávkou, musí podniky sehrát svou roli při zmírňování tohoto tlaku tím, že podniknou nezbytné kroky k řízení vlastních zdrojů energie, a to zejména v době, kdy poptávka může převyšovat nabídku. Klesající náklady na ukládání energie do baterií jsou dobře načasovanou příležitostí, jak zvýšit využívání obnovitelných zdrojů a snížit ekonomické nároky, které s sebou nesou, což komerčním uživatelům a spotřebitelům přináší možnosti lepší kontroly spotřeby energie a účtů za energii. To zase přináší potenciál posílit a zajistit stárnoucí rozvodnou síť ve Velké Británii.

Investice do komerčního ukládání energie přesahuje požadavky na pomoc při ochraně životního prostředí – existují opravdové obchodní výhody, díky nimž mohou systémy baterií sloužit k ukládání energie a monitorování energetické kapacity v místě spotřeby, což může poskytnout cestu k transformační změně podnikání i společnosti jako celku.

Posílení podnikání

Systémy ukládání elektrické energie v místě spotřeby skutečně zajišťují hladký chod pracoviště. Tyto systémy přinášejí obchodním a průmyslovým podnikům lepší udržitelnost, protože jim umožňují lépe kontrolovat účty za energii; snížení rizik spojených s dodávkou energie díky záložním zdrojům energie je třešničkou na dortu energetické účinnosti.

Nejvýraznější výhodou ukládání energie do baterií je však jejich pružnost, takže představují ideální doplněk pomalejších možností ukládání energie (ovšem s vyšší kapacitou), jako jsou přečerpávací vodní nádrže nebo zásobníky zemního plynu. Kromě řešení problémů se stabilitou sítě mají systémy ukládání energie do baterií další výhody – mezi ně patří vyšší stabilita elektrické sítě a zvýšená kapacita k absorbování obnovitelné energie, příležitost pro výrobce elektrické energie s cílem maximalizovat výnosy a minimalizovat náklady, odolnější místní rozvodné sítě i v případě přírodních katastrof nebo ztráty spojení s hlavní rozvodnou sítí a samozřejmě příležitost pro společnosti, aby snížili velikost své energetické uhlíkové stopy.

Investice do zásobníků energie mohou podnikům ušetřit provozní výdaje, generovat další příjmy a často zajistit zásadně důležitou odolnost. Jak se rozvodné sítě přesouvají k podpoře zdrojů obnovitelné energie, mnoho podniků si nemůže dovolit finanční ztráty nebo poklesy produktivity, které by byly výsledkem výpadku rozvodné sítě. Nejenže se podniky se zásobníky energie, které spolupracují s agregátory, chrání a snižují účty za energii, ale uvedené investice jsou navíc i ziskové, protože podniky nyní mohou prodávat pomocné služby rozvodné sítě, což jim otevírá zcela nový tok příjmů.

Co je brzdí?

Co řada britských podniků nechápe je to, že ukládání energie v místě spotřeby je stále lépe realizovatelné jako způsob zvýšení hodnoty výroby energie a její spotřeby s využitím prostředků, které již mají – a mohou to být solární panely, klimatizace nebo mrazničky. Takže ještě jednou – proč se větší počet lídrů na trhu nepokouší uchopit možnost investic do skladování energie? Jednoduše řečeno – jde o technologii zřídka chápanou z komerčního hlediska.

Přestože tyto systémy přinášejí četné výhody, aby bylo možné vhodně využívat výhody efektivního ukládání energie, musí podniky investovat a skutečně pracovat na tom, aby pochopily složitosti spojené se zavedením baterií do infrastruktury organizace. Jakmile však budou integrovány do zastřešující strategie, vynesou systémy skladování energie soběstačnost organizace na zcela novou úroveň.

Vzhledem k tomu, že naše společnost je stále více ‚elektrifikovaná‘ a požadavky na rozvodnou síť rostou, je třeba udělat více, abychom zajistili, že inteligentní technologie dokáže vyrovnat nabídku v době špičky. Zde musí svou roli sehrát podniky.

Skladování energie vyzbrojuje podniky možností volby, jak optimalizovat náklady, a do budoucna jim nabízí potřebnou pružnost. Již se setkáváme s vyspělými agregátory, které spolupracují s podniky ve snaze vzdělávat je a informovat o finančních prostředcích navíc, které lze získat podporou přechodu k inteligentnější, ekologičtější rozvodné síti.

Vzhledem k tomu, že příliv změn je neustále větší, skladování energií bude do budoucna bezpochyby ještě lépe uskutečnitelné, protože konkurenceschopnost alternativ fosilních paliv klesá. Tak na co ještě čekáte?

 

O společnosti Eaton
Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení
a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.
Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2016 dosáhla obratu 19,7 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 95 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Více informací získáte na stránkách www.eaton.eu.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář