Siemens představuje nový toolbox pro balicí stroje

Datum 16.06.2020

Společnost Siemens představuje nový toolbox pro balící stroje, který je nově k dispozici v plném rozsahu pro řídicí systém Simatic S7-1500 v rámci inženýrského softwarového nástroje TIA Portal. Uživatelům nabízí specifické knihovny pro balení, které lze integrovat do stávajících nebo nových aplikací strojů a programových bloků. Nový toolbox podporuje mezinárodní standardy jako jsou OMAC, PackML a Weihenstephan Standards. Navíc umožňuje úpravu dle individuálních požadavků pouhým přidáváním či úpravou funkčních bloků. Současně šetří uživatelům čas strávený během inženýringu a uvádění do provozu, a to pomocí ověřených funkcí a softwarových řešení.

  • Nový toolbox nyní plně k dispozici pro řídicí systém Simatic S7-1500
  • Knihovny s ověřenými funkcemi umožňují rychlejší uvádění do provozu
  • Podpora mezinárodních balících standardů 
  • Snazší inženýring a úspora času

Nový toolbox obsahuje základní funkce, technologické funkce a mezinárodní standardy. Mezi běžné základní funkce patří řízení os, komunikace TCP / IP, acyklická komunikace a správa chybových hlášení. Technologické řešení pro chytré pásy umožňuje, aby postupně přijíždějící produkty mohly být uchopeny a připraveny ve skupinách pro odebrání. Aplikace Intelligent Infeed (inteligentní podávaní) se používá k vyzvednutí produktů přijíždějících v nepřetržitém, ale nepravidelném toku. Současně tato aplikace připravuje produkty následující stanici s jasně definovanými a stejnými mezerami mezi sebou. Knihovny Form, Fill and Seal (tvarování, plnění a sváření) obsahují funkce pro celkovou koordinaci podavačů fólií, dávkovacích jednotek a příčného svařování v horizontálních a vertikálních aplikacích.

Aby bylo možné splnit mezinárodní požadavky na standardní balení, šablona Simatic CPG (z angl. Consumer Packaged Goods) nabízí strukturu projektu TIA Portal založenou na modulárním designu. To poskytuje výrobcům strojů jasný a ověřený projektový základ a koncovým zákazníkům standardizované rozhraní, které umožňuje snadné zapojení do linky. Také softwarová knihovna OMAC poskytuje režim a stavového správce, jež jsou kompatibilní s OMAC standardy.

K dispozici jsou také aplikace pro řízení pohybu pro manipulační zařízení, Converting Toolbox (knihovna speciálních funkcí) a aplikace pro transportní systém s více nosnými elementy s lineárním motorem (MultiCarrier System).

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář