Výpočetní tomografie v Uherském Brodě odhaluje tajemství bronzové sošky Kelta

Datum 10.12.2021

3D skeny sošky odhalují tajemství. Foto: Prima Bilavčík

Na jaro jsme oslovili společnost PRIMA BILAVČÍK, aby nám provedli tomografický průzkum sošky Kelta z archeologického výzkumu laténského hradiska v obci Jánovce a Machalovce na Slovensku. Jedná se o nedestruktivní snímek (3D sken) provedený počítačovým tomografem TomoScope od německého výrobce přesných měřicích systému Werth Messtechnik. Tato technologie se využívá například v plastikářském průmyslu pro odhalování skrytých vad výlisků.

Kovová soška je datována do doby laténské (cca 450–50 př. n. l.) a představuje postavu nahého muže s nákrčníkem. Výzkum na lokalitě provádí Múzeum Spiša (vedoucí Mgr. Mária Hudáková) ve spolupráci se soukromou společností Archeológia Spiš (Mgr. Matúš Hudák) a Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze (Mgr. Martin Hložek, Ph.D.), která koordinuje materiálové průzkumy a konzervaci nálezů. 

Soška je unikátní tím, že se na její hlavě, v místě očních důlků, nachází zlato. Bez tomografického průzkumu, který provedla společnost PRIMA BILAVČÍK, by nebylo možné nedestruktivně stanovit, zda se jedná pouze o tenkou vrstvu pozlacení nebo jsou do očních důlků vloženy větší kousky zlata. Sken řezu hlavy sošky jednoznačně prokázal, že oči tvoří dvě zlaté kuželovité vložky. 

Další skeny potvrdily, že tento unikátní nález není z hlediska technologie odlévání zcela kvalitním výrobkem. Na řezech nohou lze vysledovat nehomogenitu použitého bronzu, která se projevuje zvýšenou koncentrací ostrůvků olova ve slitině. Olovo bylo v tomto období do bronzových slitin přidáváno za účelem zlepšení zabíhavosti kovu do forem během odlévání. V tomto případě ale nedošlo během tavení kovu v tyglíku k homogenizaci slitiny a po odlití sošky docházelo k intenzivnějšímu usazování olova v dolních končetinách. 

Tato skutečnost však nic neubírá na unikátnosti a významu tohoto nálezu. Jeho mimořádný význam naopak podporuje skutečnost, že zástupci Múzea Spiša získali za tento archeologický objev v letošním roce ocenění časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo v kategorii nález roku.

Martin Hložek

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář