Šetřete svůj čas a minimalizujte riziko při výrobě rozváděčů!

Datum 07.03.2022

Schéma: Eaton

Pokud elektrikáři či výrobci rozváděčů podcení, jak složitá je výroba rozváděčů, mohou si tím způsobit spoustu zbytečné práce a vzít na sebe velké riziko. Proto se vyplatí už od začátku zvažovat všechny možnosti.

Výroba rozváděčů je složitý a časově náročný proces se spoustou různých fází, od specifikace materiálu, kompletace, zkoušení či certifikace rozváděče. Proto s sebou také nese i určitá rizika. Náročnost procesu výroby rozváděče může bránit elektrikářům v práci na jiných projektech, což vede k promeškaným příležitostem a ztracenému příjmu.

Výrobce rozváděče je odpovědný za soulad s platnou legislativou a normami, a to včetně všech příslušných testů a výpočtů. Uživatelský způsob výroby znamená, že veškerou právní a finanční odpovědnost za hotový výrobek nese výrobce rozváděče – včetně rizika nesprávného testování, chybné dokumentace nebo použití vadného produktu. Rizika a důsledky případných chyb mohou být značné a často se podceňují.

Výrobce rozváděče je odpovědný za soulad s platnou legislativou a normami, a to včetně všech příslušných testů a výpočtů.“Šimon Szczotka, produktový specialista – Rozváděče

Skryté překážky při uživatelském způsobu výroby rozváděčů jsem nyní v kostce představil, ale jak tomu můžeme předejít?

Firma Eaton vymyslela několik postupů, jak s její pomocí vyrobit rozváděč či zkompletovat úplný kryt. V porovnání s tradičním uživatelským přístupem, kdy je výroba a ověření rozváděče plně v režii jeho výrobce, vám tyto postupy zjednoduší práci a zásadním způsobem zvýší vaši efektivitu.

Jednodušší, optimalizovaná a bezpečná alternativa

Použitím typově ověřených rozváděčů DBO společnosti Eaton je mnohem rychlejší alternativa, která s sebou navíc nenese tolik rizik a překážek spojených s uživatelskou výrobou. Využitím typově ověřených rozváděčů výrobci rozváděčů přenechávají odpovědnost za ověření návrhu na společnosti Eaton, která je v roli původního výrobce. Typově ověřené rozváděče DBO společnosti Eaton byly ověřeny na EZÚ a je zajištěna jejich 100% shoda s normami.

Při využití tohoto řešení se navíc výrobce rozváděče může opřít o program E-Config, který mu celý proces výroby ještě více zjednoduší. E-Config pomůže se specifikací materiálu, návrhem rozváděče, tiskem potřebné dokumentace a nebo například i vygeneruje schéma zapojení. Při využití typově ověřených rozváděčů mohou výrobci rozváděčů efektivněji využívat svůj čas. Díky tomu mohou třeba přijímat další zakázky, na které by jinak neměli časovou kapacitu. Použitím typově ověřených rozváděčů výrobci rozváděčů zajistí bezpečnost, spolehlivost a soulad svého zařízení s platnými normami a legislativou. Navíc tím ušetří čas – a to je výhra pro každého.

Šimon Szczotka

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář