Obliba solárních elektráren roste

Datum 15.03.2023

Foto: Eaton

Solární elektrárny se v době nestabilních cen energie stávají čím dál více oblíbeným způsobem výroby elektřiny. Energetická nezávislost je pro domácnosti atraktivní možností, jak řešit své energetické potřeby a tak neustále přibývá domů pokrytých solárními panely. Solární energie patří v současnosti k nejlevnějším zdrojům energie, je obnovitelná, poměrně čistá a fotovoltaické panely nevyžadují příliš velkou údržbu. 

Náklady a úspory jsou většinou první věcí, která klienty zajímá. Solární elektrárna je investicí do budoucnosti , která dává jistotu, že v žádném případě nezůstanete bez elektrické energie. Sluneční záření dopadá na naší planetu každý den a solární panely jej přeměňují na energii, kterou využije váš dům. Při zvýšené spotřebě se energie bere z distribuční sítě. 

Rozváděče pro fotovoltaické instalace se od běžných domovních rozváděčů liší svým specifickým provozem, a proto jsou na ně kladeny zvýšené požadavky. Na ty jsme se zeptali Šimona Szczotka, produktového specialisty společnosti Eaton. 

Co je tedy potřeba pro stavbu fotovoltaické elektrárny? 

Stavba fotovoltaické elektrárny s sebou vždy nese nutnost instalace dalších přístrojů nad rámec běžné elektroinstalace. Tyto přístroje mají za úkol chránit zařízení a obsluhu a zajišťovat správný chod elektrárny za všech podmínek. Většinou jsou tyto přístroje dodávány zapojené v rámci nových rozváděčů a v místě instalace se propojí s fotovoltaickými panely, střídačem, případně dalšími komponenty. Tyto rozváděče se od běžných domovních rozváděčů liší svým specifickým provozem, a proto jsou na ně kladeny zvýšené požadavky. Ty definuje norma ČSN EN 61439-2, ed. 3, příloha DD – Rozváděče pro použití ve fotovoltaických instalacích. Specifickým provozem se myslí například přítomnost DC napětí, které dosahuje často hodnot okolo 1000 V, nebo třeba kombinace AC a DC obvodů v jednom rozváděči. Dalším specifickým rysem mohou být zvlášť vysoké zatěžovací proudy, přesahující někdy i 100 A či u DC rozváděčů trvalé a plné zatížení při optimálních slunečních podmínkách. Navíc, rozváděče pro fotovoltaické aplikace se často instalují i na místech s náročnějšími klimatickými podmínkami (sklepy, garáže, střechy).

Proč je splnění výše uvedené normy důležité?

Splnění výše uvedené normy je tedy nezbytným předpokladem, aby mohly rozváděče pro fotovoltaické aplikace fungovat i za těchto ztížených podmínek a aby nepředstavovali zvýšené nebezpečí pro obsluhu. Dále je potřeba mít na paměti, že rozváděče ve fotovoltaických instalacích nejsou určeny pro provozování laiky. Realizační firma by měla zajistit odpovídající proškolení zákazníka, který se tím pádem stane osobou poučenou.

Na co si při instalaci dávat pozor?

Při instalaci fotovoltaické elektrárny někdy montážní firma umístí nové přístroje do stávajícího domovního rozváděče, aniž by provedla doplňující ověřování a vystavila nový štítek a dokumentaci v souladu se souborem norem ČSN EN 61439. Takovýto postup je vysloveně chybný, neboť rozšířením stávajícího rozváděče dochází k výrobě nového výrobku.

Eaton nabízí kompletní sortiment pro rozváděče ve fotovoltaických instalacích

Základem kvalitního rozváděče je použití kvalitních komponentů. Eaton je tradiční výrobce instalačních přístrojů a v oblasti fotovoltaických elektráren nabízí pro DC obvody svodiče přepětí, jističe a odpínače. Pro AC obvody je pak možné spolehnout se na léty osvědčené modulární přístroje. V nabídce samozřejmě nechybí vypínače, jističe či chrániče typu A či B (kromě jiných). Pro DC rozváděče je pak vhodné používat rozvodnice IKA, které mají dvojitou izolaci, mechanickou odolnost IK07 a jsou zkoušeny na izolační napětí až 1500 VDC, a tedy splňují základní požadavky na rozvodnice pro DC obvody dle ČSN EN 61439-2, ed. 3 přílohy DD. Pro AC obvody je pak možné použít rozvodnice řady xComfort do až 198 modulů či v případě větší aplikace stavebnicové oceloplechové rozváděče.

Rozváděče nízkého napětí, včetně těch pro fotovoltaické instalace, je možné pohodlně konfigurovat v programu E-Config. V E-Configu je možné vytvořit soupisku přístrojů, osadit je do rozváděče a k rozváděči si vygenerovat kompletní dokumentaci nutnou k posouzení shody, včetně štítku. Kromě toho nabízí další užitečné funkce pro výrobce rozváděčů, jako např. kreslení schématu zapojení či výpočet oteplení.

Lukáš Beňa

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář