Obliba solárních elektráren roste. Jak provést realizaci bezpečně zjistíte v rámci populárních školení Eaton Tour 2023

Datum 07.08.2023

Foto: Oxygen PR

Solární elektrárny se po otřesech na trhu s energiemi dostaly na výsluní. Vyrábění vlastní, čisté energie se stalo atraktivní možností pro mnohé české domácnosti a firmy, a tak instalace fotovoltaických elektráren (FVE) zažívá v České republice nebývalý boom. Správně provedený fotovoltaický systém přináší uživateli významné úspory ve spotřebě elektrické energie a také pocit soběstačnosti a udržitelnosti. Nicméně s instalací FVE se pojí i jistá rizika, která není radno podceňovat. Jak se v této oblasti pohybovat s jistotou se dozvíte v rámci populárního školícího cyklu Eaton Tour 2023.

Letošní Eaton Tour se bude konat od 19. září do 5. října a navštíví sedm měst v Čechách a na Moravě. Školení budou probíhat pouze prezenční formou a jejich tématem bude právě problematika bezpečné a spolehlivé fotovoltaické elektrárny. Odborníci ze společnosti Eaton a externí poradci se v rámci školení zaměří na tato témata:

  • Legislativní požadavky na správné provedení FVE z hlediska bezpečnosti a požární ochrany, včetně nejčastějších chyb, kterých je třeba se vyvarovat.
  • Jak správně dimenzovat jištění DC části FVE, a jaké jsou možnosti pro její nouzové odpojení v případě požáru. 
  • Nutnost instalovat přístroje do vhodného rozváděče dle souboru norem ČSN EN 61 439. Norma ČSN EN IEC 61 439-2 příloha DD požadavky na rozváděče zapojené do fotovoltaických systémů dále zpřísňuje. 
  • Nestabilita napájecí sítě způsobená masivním rozvojem obnovitelných zdrojů závislých na rozmarech počasí a možnosti, jak tuto nestabilitu eliminovat.

Kromě vzdělávací části bude součástí také losování o ceny. Na každém školení budou vylosováni tři výherci, kteří si odnesou zajímavé dárky. Po skončení celého letošního cyklu pak budou vylosováni tři šťastlivci, kteří obdrží atraktivní ceny (Smart  TV, kávovar, PlayStation 5). Eaton Tour 2023 je pro všechny účastníky zdarma. Zaregistrovat se můžete zde.

Ta nejdůležitější témata týkající se bezpečnosti FVE, která také budeme dopodrobna probírat na školení Eaton Tour 2023 jsme pro vás ale již s předstihem v krátkosti prodiskutovali s odborným specialistou na danou problematiku společnosti Eaton Janem Markem. Jak říká: „Nejdůležitějšími aspekty je zajištění bezpečnosti objektu pro případ požáru a také využití specifického vybavení nad rámec běžné elektroinstalace“.

Jak se postupuje v případě požáru na objektu, kde je instalována FVE?

V případě požáru objektu, který nemusí být nutně zapříčiněn poruchou na FVE, je nutné vůbec umožnit hasičským jednotkám, aby mohly zasáhnout. To znamená, odpojení přívodu elektrické energie do budovy. U objektů bez FVE je toto velmi snadno realizovatelné vypnutím hlavního jističe, popřípadě odpojením nejbližší trafostanice. Nicméně u budov s FVE je situace mnohem složitější.

Při návrhu a instalaci FVE je tedy nutné vzít v potaz všechny aspekty plynoucí z jejího použití. Jedním z aspektů je i protipožární zabezpečení střešních instalací fotovoltaik a opatření požární prevence, která není radno podceňovat. Instalací požárního odpínače SOL30-SAFETY firmy Eaton lze zásadním způsobem snížit rizika spojená s instalací FVE a přispět tak k vyšší bezpečnosti celého systému.

Jak tedy zajistit, aby v případě požáru v budově s FVE mohli hasiči zasáhnout? 

V případě požáru je na PV modulech a kabelech stále přítomné stejnosměrné napětí až 1 000 V, a to i při vypnutém střídači, což hasičům jejich práci téměř znemožňuje. Jednotky požární ochrany jsou vybaveny technikou umožňující zásah na zařízení pod napětím do 400 V. Nejednou se tak stalo, že přivolané požární jednotky nemohly vést požární útok na objekt.

Na tyto situace je nutné myslet již při instalaci FVE. Řešením je použití požárního odpínače k jednotlivým FV řetězcům, popřípadě jejich rozdělením požárním vypínačem do úseků s napětím nižším než 400V. Tak lze velmi jednoduše a bez větší finanční náročnosti umožnit hasičským jednotkám efektivní vedení požárního útoku na hořící objekt. A to bez zbytečného odkladu. 

Vyžaduje zřízení FVE také instalaci specifického rozváděče?

Stavba fotovoltaické elektrárny s sebou vždy nese nutnost instalace dalších přístrojů nad rámec běžné elektroinstalace. Tyto přístroje mají za úkol chránit zařízení a obsluhu a zajišťovat správný chod elektrárny za všech podmínek. Většinou jsou tyto přístroje dodávány zapojené v rámci nových rozváděčů a v místě instalace se propojí s fotovoltaickými panely, střídačem, případně dalšími komponenty. Tyto rozváděče se od běžných domovních rozváděčů liší svým specifickým provozem, a proto jsou na ně kladeny zvýšené požadavky. Společnost Eaton je tradičním výrobcem instalačních přístrojů a v oblasti fotovoltaických elektráren nabízí pro DC obvody svodiče přepětí, pojistky, jističe a odpínače. Pro AC obvody je pak možné se spolehnout na léty osvědčené instalační přístroje. V nabídce samozřejmě nechybí jističe, proudové chrániče typu A či B (kromě jiných) a ostatní ochranné a spínací přístroje.

Lukáš Beňa

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář