Vítr v zádech pro rozvoj obnovitelných energií

Datum 16.08.2023

Použité solární moduly: Efektivní výroba energie s opětovně použitelnými zdroji. Foto: Surplex

Ochrana klimatu výrazně zvyšuje poptávku po obnovitelných energiích. Její nárůst ale však zároveň prohlubuje i nedostatek materiálu. Řešením problému může být nákup použitých systémů. Tento krok se vyplatí především u solární technologie, strojů a zařízení.

Rostoucí finanční podpora vlád a mezinárodních institucí jakož i ambiciózní cíle „Zelené dohody pro Evropu“ (European Green Deal) urychlují investice do dekarbonizace ekonomiky. Účelem tohoto úsilí je snaha o snížení emisí a urychlení přechodu na udržitelné a obnovitelné zásobování energiemi. Nová priorita v zabezpečení dodávek energiemi kromě toho po odtržení Ruska roli a rozvoj obnovitelných energií posiluje. Ale i přes toto úsilí stále existují země, které čelí velkým výzvám.

Energetický mix České republiky v roce 2022: Pokroky a výzvy

V roce 2022 bylo do veřejné sítě dodáno celkem asi 78,1 TWh elektrické energie. Dominantní část výroby české elektřiny pocházela z neobnovitelných zdrojů, mezi jinými z hnědého uhlí (39 %), jaderné energie (37,5 %), zemního plynu (6,8 %) a černého uhlí (3,4 %). Příspěvek obnovitelných energií představoval zhruba asi 12,7 % z celkové výroby elektřiny, rozdělených přibližně po 3 % mezi biomasu, jiné obnovitelné energie, fotovoltaiku a vodní energii. Větrná energie tomu přispěla pouze 0,8 %, neboť Česká republika může z důvodu své geografické polohy využívat pouze větrné parky na pevnině.

Navzdory snižující se intenzitě patří česká ekonomika stále ještě mezi energeticky a uhlíkově nejintenzivnější v EU. Z tohoto důvodu představuje „Zelená dohoda pro Evropu“ (European Green Deal) obrovskou výzvou.

Zákonná úleva pro obnovitelné energie

Nový zákon, který vstoupil v platnost 24. ledna 2023, přináší změny ve stavebním a energetickém zákoně. Cílem je zrychlení rozvoje využívání obnovitelných energií. Rozšiřuje limit kapacity pro zařízení na obnovitelné energie z 10 kWP na 50 kWp, pro které není nutná licence na výrobu elektřiny nebo stavební povolení. Očekává se, že tyto změny pozitivně ovlivní rozvoj využívání obnovitelných energií v České republice.

Zelené zdroje energie byly v České republice po dlouhou dobu opomíjeny, zejména z důvodu nepřiměřených dotací v minulosti, které vedly ke zvýšení cen energie, a negativnímu politickému přístupu k tomuto tématu. Přísný zelený transformační kurz EU, který byl na začátku roku 2022 podpořen novými rozsáhlými finančními prostředky, však tento klid prolomil. Dodatečnou dynamiku do tohoto procesu vnesly rostoucí ceny energií a touha snížit závislost na dovozu energií z Ruska.

Slunečné výhledy pro solární technologii a více

Česko v současné době zažívá boom v rozvoji obnovitelných energií. Tento razantní nárůst poptávky vede ke zpožděním – to se týká nejen dostupnosti fotovoltaických modulů, ale i dalších udržitelných technologií, jako jsou tepelná čerpadla a zařízení na výrobu dřevěných pelet. Za těchto okolností by mohla použitá zařízení představovat atraktivní alternativu.

Použité fotovoltaické moduly mohou být dobrou volbou, protože mají dlouhou životnost a nevyžadují téměř žádnou údržbu. Zejména s ohledem na jejich současný nedostatek a vysoké ceny nových modulů. Kromě toho je výroba nových fotovoltaických modulů energeticky intenzivní a vyžaduje křemíkové a polovodičové materiály. U firmy Surplex, mezinárodního průmyslového aukčního domu, naleznou zájemci velký výběr „solární technologie“: od solárních měničů přes fotovoltaické systémy až po množství solárních modulů a vhodného příslušenství.

Kompletní zařízení na výrobu dřevěných briket, k dispozici u firmy Surplex: Udržitelná cesta k přeměně dřevního odpadu na vysoce kvalitní zdroj energie. Foto: Surplex

Žádána ale není jen solární technologie, potenciál vězí i v bioenergii. Zde nabízí firma Surplex k přímému prodeji například kompletní zařízení na výrobu dřevěných briket. Taková zařízení jsou užitečná především v dřevozpracujícím průmyslu, protože umožňují přeměnu odpadních produktů, jako jsou piliny a štěpky na kvalitní, vysokoenergetické dřevěné brikety. Aspekt, který se v době nedostatečných a drahých zdrojů stává stále důležitějším. 

Dennis Kottmann

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář