První komerční generátor elektrické energie z oceánů by se měl objevit už v příštím roce

Datum 02.01.2024

Společnost svým generátorem získává energii z rozdílu teplot mezi hlubokou a povrchovou vodou. Foto: Global OTEC

Způsob výroby energie spočívá ve velkém teplotním rozdílu mezi teplotou vody v hloubce kolem 800 m, která tam dosahuje 4 °C a povrchovou vodou, která může dosáhnout teplotu i přes 25 °C.

Plovoucí člun britské společnosti Global OTEC , který bude zakotvený na mořském dně a bude vybavený uzavřeným energetickým systémem, využívajícím chladicí kapalinu, jako je čpavek, který expanduje jako plyn, s bodem varu mezi těmito dvěma teplotami pak dokáže pohánět turbínu. Ta pak vyrábí elektřinu.

Tropické oceány absorbují za průměrný den přibližně 278 petawatthodin sluneční energie. Získání pouhé 1/4000 této energie by zajistilo veškerou světovou denní spotřebu elektřiny – a právě tato tepelná přeměna energie oceánů představuje možnou metodu získávání elektřiny. Navíc je tento ekologický způsob výroby elektřiny daleko spolehlivější a konstantnější než elektřina získaná z fotovoltaiky či větrných elektráren.

Navíc lze výkon během několika sekund zvýšit nebo snížit, aby se zohlednily špičky a poklesy poptávky. A pokud by byl masově nasazen prostřednictvím tisíců a tisíců těchto plavidel OTEC, mohl by potenciálně něco udělat pro omezení růstu teploty mořské hladiny.

Achillova pata projektu jsou bouře, které mohou být v těchto tropických oblastech velmi silné, mohou plavidlo poškodit nebo s ní pohnout natolik, že se přetrhne dlouhé izolované potrubí vedoucí až na mořské dno. A jako u každého projektu v oceánu je třeba se potýkat s biologickým znečištěním a korozivními vlastnostmi mořské vody.

Pokud jde o ekonomickou návratnost, stále se jedná o technologii v rané fázi, která ještě nevyužívá úspory z rozsahu (economy to scale). Dlouho se předpokládalo, že aby byl systém OTEC cenově konkurenceschopný se zavedenými možnostmi výroby energie, bylo by třeba postavit systém o výkonu kolem 100 megawattů, což je finančně příliš nákladná stavba.

Společnost má dodávat energii za 150-300 USD za megawatthodinu. Za tuto cenu bude těžko konkurovat jiným zdrojům energie, ačkoli díky spolehlivé výrobní kapacitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu by se mohla hodit do některých sítí založených na obnovitelných zdrojích, kde jsou příznivé geografické podmínky a další faktory. Časem by podle společnosti mohly větší elektrárny vyrábět energii za 50 USD/MWh, což by se mohlo přiblížit ceně větrné a solární energie v závislosti na tom, co se na těchto trzích děje.

Přesto britská společnost tvrdí, že “nedávné změny v globální ekonomice energie a pokrok v účinnosti komponentů” jsou důvodem, proč se o tuto myšlenku znovu pokusit. Na nedávném Mezinárodním fóru o energetice a klimatu ve Vídni představila nový koncept OTEC plavidla s názvem Dominique, jejíž uvedení do provozu očekává už v příštím roce u pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova – malého ostrovního státu u západního pobřeží Afriky.

Dominique je navržena tak, aby celoročně poskytovala čistý výkon 1,5 megawattu, což by podle výpočtů stačilo na pokrytí téměř 17 % celkové spotřeby energie v zemi, která činí 78 milionů kilowatthodin, a zřejmě by to stačilo na to, aby ji společnost Global OTEC prohlásila za “první komerční platformu OTEC”.

Petr Svoboda
zdroj: Global OTEC

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář