Závod Siemens v Trutnově topí bez emisí

Datum 22.02.2024

Foto: Siemens

Závod Siemens Nízkonapěťová spínací technika v Trutnově nově využívá bezemisní teplo z Elektrárny Poříčí, kde vzniká z udržitelné biomasy. Teplo do závodu přivádí nový teplovod, jehož výstavba započala v září 2023 a od ledna 2024 fungoval ve zkušebním režimu. V běžném provozu teplovod funguje od začátku února, kdy byl zkolaudován, řešení ročně ušetří přes 260 tun CO2.

„Bezemisní vytápění závodu v Trutnově představuje další milník při naplňování našeho závazku do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality,“ uvádí ředitel Siemens NST Trutnov Lukáš Adamec. „Od roku 2018 využíváme výhradně zelenou elektřinu, mezi lety 2019 a 2023 jsme její spotřebu dokázali snížit o 23 %. Vedle bezemisního tepla v současnosti zavádíme také systém pro řízení spotřeby energií, který vedle elektrické energie sleduje také spotřebu stlačeného vzduchu. S využitím moderních technologií dosáhneme optimální energetické efektivity a ušetříme 5-15 % energií,“ dodává.

Nulové emise ze štěpky a zemědělského odpadu

Bezemisní teplo do závodu dodává Elektrárna Poříčí (součást skupiny ČEZ Teplárenská a.s.), která spolupracuje s řadou firem a lokálními podnikateli, zemědělci a lesníky na zajištění udržitelných zdrojů biomasy. Jde o organický materiál, jako jsou dřevní štěpky, zbytky z lesního hospodářství nebo energeticky využitelné zemědělské odpady. Získaná biomasa se v elektrárně co nejefektivněji spaluje a teplo se následně rozvádí do okolních oblastí. Spalováním biomasy se uvolňuje pouze tolik uhlíku, kolik by vzniklo přirozeným rozkladem rostlinného materiálu, a dodané teplo je tak CO2 neutrální.  

Kilometr potrubí a inteligentní řídicí systém Siemens Desigo

„Během čtyř měsíců jsme do země položili téměř kilometr předizolovaného potrubí, vybudovali 350 m vnitřních rozvodů, revizní šachty a dva výměníky, celý teplovod jsme napojili na stávající topný systém uvnitř závodu. Rezervovaná kapacita 550 kW dálkového tepla nahrazuje současné vytápění kotli na zemní plyn,“ přibližuje projekt Jana Podoubská, ředitelka oddělení správy nemovitostí českého Siemensu. „Celý nový systém vytápění řídí a monitoruje inteligentní systém Siemens Desigo, který zajišťuje efektivní a flexibilní využití tepla,“ doplňuje.

S ohledem na životní prostředí proběhl celý projekt výstavby teplovodu, téměř všechnu vykopanou zeminu realizační firma využila na zasypání výkopu, potrubí s dimenzemi 100 a 150 DN je účinně zaizolováno s cílem minimalizovat teplené ztráty a zabránit úniku tepla do okolí.

Mariana Kellerová

Výstava Volty 700 x 200 px

Komentáře k článku (1)

  1. Ještě jsem neviděl, že by spalování, byť štěpky, bylo bezemisní. Navíc, ta biomasa rostla 10-ky let a my ji spálíme v řádu 10-ek hodin, ta bilance trochu pokulhává. Bezemisně v Trutnově ano, za to palec nahoru.

Napsat komentář