LUMIUS šetří náklady na energie chytrou technologií

Datum 29.01.2016

Letos v lednu vstoupil v platnost nový energetický zákon. S ním dostalo opět smyl maximální využití obnovitelných zdrojů. Ideálně tím způsobem, že si firma a dům dokáží vlastní elektřinu spotřebovat v rámci svých činností. A nevracet ji do sítě.

Na žádaný trend zareagovala společnost Lumius. Založila novou divizi Lumius EBS, tedy Energy Building Solution, která prostřednictvím unikátního know-how optimalizuje náklady na energie. Firma, dům či areál tak maximálně využije zdroj či zdroje, které má. Pokud je nevlastní, Lumius EBS postaví nový na míru dané budově či objektu a maximum vyrobené elektřiny nasměřuje tak, aby se spotřebovala tzv. uvnitř.

Ředitel Lumiusu Miloň Vojnar považuje novou divizi za přirozené vyústění aktivit, které jdou naproti změnám i zákazníkům. A jsou důležité. „Jde o nástavbovou činnost našeho hlavního byznysu, dodávek elektřiny a plynu velkoodběratelům, kterou ale vidíme jako zásadní.   Spotřebitelům přinášíme úsporu v podobě zefektivňování spotřeby elektrické energie, potažmo i tepla a plynu,“ upřesnil Vojnar.

 

Pro soukromý, komerční i veřejný sektor

Ředitelem nové divize je Petr Správka, spoluautor know-how, z nějž vznikly dva produkty – Lumius smartFactory a Lumius smartHome. „Jsou to zařízení, která dokáží co nejefektivněji řídit a optimalizovat energetická zařízení a toky energií v domě a 100% využívat vlastní vyrobenou energii. Čili třeba energie vyrobená ze sluníčka jde stoprocentně do spotřeby objektu či domu a přebytky neodchází do sítě, ale například ohřívají vodu, vytápí dům, ukládají se do bateriových systému či elektromobility – pojízdné baterky,“ přiblížil Správka.

Základní principy produktů jsou postaveny na decentrálních technologiích, čili fotovoltaických zařízení, nebo třeba malých vodních dílech, která jsou součástí komerčního či veřejného sektoru. Právě ten vidí Lumius EBS jako hlavní oblast své činnosti, kdy s návrhy optimálního řešení pohybu a spotřeby energií dokáže zajistit i finanční servis a kompletní výstavbu dle návrhu. Stejně jako technickou správu a nonstop monitoring instalovaného zařízení. Obrovskou výhodou je, že Lumius smartFactory i Lumius smartHome dokáží takřka okamžitě reagovat na reálné změny ve spotřebě energií či tepla sledovaného domu, firmy či areálu. Nehraje přitom roli, zda firma již je, byla či bude zákazníkem Lumiusu. Zažádat o služby EBS může kdokoliv.

 

Lumius smartFactory

Konkrétněji například v komerčním sektoru mohou z nových produktů těžit hlavně stávající stavby a průmyslové objekty, ale také restaurace a hotelová zařízení. Právě tyto budovy mají na svůj provoz velkou spotřebu energií. Lumius EBS navrhne optimalizaci úspor, dodá a zabuduje obnovitelné zdroje, vzduchotechniku včetně inteligentního řízení energetické regulace a vytápění Lumius smartFactory. Úsporu energií může ale zajistit ještě před vznikem nových staveb, třeba administrativních budov či skladovacích prostor. A spolupracovat se zhotoviteli již při projekci s důrazem na nízké provozní náklady objektu.

V rámci komerční sféry Lumius EBS nabízí Lumius carPorts, stání pro elektromobily včetně dobíjecích stanic. Ty jsou ve třech variantách, dvakrát po osmi stáních s různým výkonem a jednou pro deset aut.

„Jednoduše se dá říci, že budovu či areál nejdříve zanalyzujeme, vypracujeme projekt, který poté dovedeme do úplného konce – zajistíme kompletní služby technického servisu, pravidelnou údržbu elektrického zařízení využívajících obnovitelné zdroje k výrobě elektrické energie a non-stop monitoring a revizi elektro zařízení. Včetně zafinancování,“ dodává Správka. Doplňkově se Lumius EBS umí postarat o generální opravy a technické posudky stavu fotovoltaických elektráren, čištění fotovoltaických modulů, údržbu vnitřních a přístupových komunikaci a zeleně v areálu výrobny.

 

Chytrá technologie v praxi

V rámci rodinných staveb je postup optimalizace podobný jako v komerčním sektoru – začíná návrhem a optimalizací energetických toků v objektu. Možné jsou i návrhy a projekční činnost nových budov v pasivním standardu. Konkrétní výsledky ojedinělého know how jsou nyní k vidění na pasivním rodinném domu Atrea v Lužických horách. Právě zde se efektivně využila střešní fotovoltaická elektrárna spolu s chytrým řízením výroby a spotřeby elektrické energie Lumius smartHome a Lumius Rack, ukládání nadbytečné energie do běžně užívaného elektromobilu. Zároveň proběhla regulace integrovaných zásobníků tepla a vzduchotechniky (VZT).

 

Průběh jednotlivých etap domu a výsledky

Dům celoročně 24 hodin denně obývá čtyřčlenná rodina se dvěma malými dětmi.

I. etapa – 2012

Vznik a výstavba pasivního domu, který v podmínkách norem chráněné krajinné oblasti Lužické hory zapadne do krajinného rázu, obstojí svou roční spotřebou a do budoucna pokryje co možná největší podíl vlastní spotřeby produkcí vlastní energie bez omezení komfortu bydlení.

II. etapa 2012 – červen 2013

Po dokončení a kolaudaci domu byl pasivní dům osazen fotovoltaikou (FVE) o  výkonu 7,42 kWp s  roční předpokládanou produkcí cca 6500 až 7000 kWh, dle osvitových podmínek lokality obce Polevsko. Po půlročním provozu analýza ukázala, že domácnost spotřebovává jen 15 % produkce z fotovoltaiky, přičemž 85 % nesmyslně přetéká do distribuční soustavy. Přitom další energetická spotřeba domu, jako ohřev teplé vody pro vytápění a provoz domácnosti je krytá z veřejné distribuční soustavy.

III. etapa – červen až prosinec 2013

V návaznosti na poslední analýzu byl navržen rozvaděč pro vlastní spotřebu „Lumius Rack“, který primárně pokrýval běžnou spotřebu domu (lednička, mrazák, VZT) z denní produkce FVE a přebytky se redistribuovaly do integrovaného zásobníku teplé vody (IZT) od společnosti Atrea, která jeho regulaci upravila tak, aby již od přebytků 200 W nahřívala vodu v nádrži. Tím se okamžitě snížila spotřeba elektrické energie z veřejné distribuční sítě o 85 % v letních měsících a o více než 80 % se zvýšila spotřeba vlastní vyrobené energie z fotovoltaiky.

IV. etapa 2014:

Uspokojivé výsledky třetí etapy vyvrcholily vývojem chytré regulace „Lumius smartHome“, která ovlivňuje chování integrovaných zásobníků tepla (IZT), vzduchotechniky (VZT), ohřevu bazénu, bateriových systémů a dobíjení elektromobilu dle přání a potřeb obyvatel domu. A to pomocí webové a mobilní aplikace se snadným ovládáním a kvalitními statistickými výstupy o chování spotřeby a výroby energií v domě.

 

Výsledné přínosy použití Lumius smartHome:

  • 60 % celoroční spotřeby domu pokryto z vlastních zdrojů
  • snížení celkové spotřeby domu o 15–20 % díky efektivnímu řízení energetických toků
  • celoroční finanční úspora na nákup energií:

3497 Kč – dům s FVE bez efektivního řízení

23 824 Kč – dům s FVE s Lumius smartHome

  • návratnost investice od 7 do 10 let
  • snadné ovládání
  • využití energie v místě a částečná nezávislost – možná aplikace bateriových systémů a elektromobility

 

 

O společnosti LUMIUS

Lumius, spol. s r.o., patří k lídrům nezávislých obchodníků s elektřinou a plynem v ČR. Na trhu působí již dvanáctým rokem. Jeho prioritou jsou dodávky obou komodit konečným zákazníkům z oblasti průmyslu, obchodu, dopravy a veřejného sektoru v ČR. Obě komodity nabízí také na Slovensku.
Mezi významné zákazníky společnosti Lumius patří například Správa Pražského hradu, Dopravní podnik města Brna a.s., Armádní servisní, Akademie věd, České vysoké učení technické v Praze, DIAMO, státní podnik, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Statutární město Ostrava, Automotive Lighting s.r.o., Federal-Mogul Friction Products, a.s., HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Kofola a.s., MACH DRŮBEŽ a.s., ROCKWOOL, a.s. nebo SPOLCHEMIE.
Lumius, spol. s r. o., je od roku 2012 součástí LUMIUS Holding spol. s r.o., do kterého spadá také dceřiná společnost Lumius Slovakia, s. r. o., Lumius Distribuce, spol. s r.o. – bývalý Mediaticon zakoupený v listopadu 2011 distribuující elektřinu a H – therma, a.s., která vyrábí a distribuuje tepelnou energii. V říjnu 2015 založil novou divizi Lumius EBS, která optimalizuje provozní náklady na energie.

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář