Záložní zdroje Schrack Technik přispívají k udržitelnosti našeho životního prostředí

Datum 28.07.2016

Spolehlivost, úspora a ekologie pro udržitelnost sítě. Díky inteligentním úsporným záložním zdrojům UPS od Schrack Technik!

Spotřeba energie

Snižování spotřeby elektrické energie je dnes velmi důležitým aspektem při výběru každého zařízení, nejen z hlediska provozu, ale také z hlediska snižování vlivů na životní prostředí. Proto je klíčové a nevyhnutné zaměřit se na takového dodavatele záložních zdrojů, který dokáže nabídnout tzv. „zelené produkty“ s maximální možnou energetickou účinností, aby zátěž na přírodní prostředí byla co nejnižší. Při výběru optimálního ekonomického i ekologického řešení záložního napájení pomáhají úrovně Eco Energy. Schrack Technik se při tvorbě svého portfolia zaměřuje hlavně na maximální míru těchto parametrů s co nejvyšší efektivitou.

Nároky na prostor

Ve většině novostaveb, bez ohledu na využití objektu, je nesmírně důležité smysluplné využití prostoru. Při výběru záložního zdroje s minimálními prostorovými nároky mají naši klienti značnou výhodu oproti konkurenci. Například typové řady AVARA Multi (do 200 kVA) a AVARA Plus HIP (do 600 kVA)  patří k nejmenším na celém světě!

Bezhlučný provoz

V mnoha případech hraje důležitou roli i úroveň provozní hlučnosti záložních zdrojů. Pro minimalizaci těchto vlivů na okolí jsou záložní zdroje od Schrack Technik, vybaveny mikroprocesorovým řízením, které umožňuje snížení otáček nebo až úplné zastavení chladicích ventilátorů, když jejich činnost není vůbec potřeba. Celý sortiment offline UPS se vyznačuje i díky aplikaci vysokofrekvenčních komponentů a minimálnímu počtu pohyblivých součástí velmi nízkou hlučností. V některých případech je úroveň hluku téměř 0 dBA.

Moderní komunikace

Záložní zdroje od Schrack Technik jsou standardně vybaveny sériovým rozhraním RS232, přes které je možné plnohodnotně obsluhovat, monitorovat a chránit bezpečnost provozu napájených datových sítí nebo spotřebičů. Téměř všechny UPS je možné dodatečně doplnit o další komunikační rozhraní, které umožní komfortnější obsluhu a dohled.

Služby

Členové našeho odborného týmu spolupracují na vytváření nadstandardních podmínek při zajišťování dodávek, technického poradenství, instalačního, záručního a pozáručního servisu. Jsme opravdu spokojeni pouze tehdy, když se naši klienti k nám vracejí a nepřemýšlejí nad hledáním alternativních partnerů. Společně s našimi obchodními partnery a zákazníky se snažíme vytvářet takové spolehlivé a bezpečné řešení, aby koncový uživatel byl spokojen s dodaným produktem z hlediska ekonomického, ekologického a nadstandardního servisu po celou dobu životnosti záložního zdroje nebo záložního systému.

ECO ENERGETICKÉ HLADINY

Zdroje nepřerušovaného napájení od firmy Schrack Technik napájí velmi důležitá výpočetní střediska a servery. U těchto řešení hraje řízení energetických systémů zvláště důležitou roli. Provozní náklady musí být minimalizovány bez omezení provozuschopnosti – jinými slovy: musí zajistit schopnost přizpůsobení se nepříznivým vnějším podmínkám a tím i úplné použitelnosti zdroje napětí. Zařízení musí být provozována co možná nejhospodárněji, aby byly sníženy požadavky na kritická napájení a elektrická energie byla využita co nejlépe.

Modely UPS od Schrack Technik splňují odedávna nejvyšší standardy pokud jde o účinnost při ochraně energie a jsou klasifikovány podle stupnice se šesti stupni, které odpovídají hodnotám účinnosti UPS s ohledem na mezní hodnoty definované evropským kodexem chování (Code of Conduct) a známým jako “Eco Energy hladiny”.

ECO energetická hladina je nástroj, který Schrack Technik používá, aby se zjednodušila identifikace výrobků odpovídajících nejvyšším stupňům účinnosti při ochraně energie. Šest stupňů bylo nedávno uvedeno na nejnovější stav podle nově předepsaných stupňů účinnosti, které CoC předepisuje pro roky 2013 a 2014. Použitelnost Smart Mode, který představuje další metodu zvyšování výkonu, přispívá mimo jiné i k tomu, že zlepšuje hodnocení podle Eco Energy hladin.

ECO energetická hladina firmy Schrack Technik je víc než jen teorie a koncepce. Jde při tom o systém, který ukazuje, že zařízení UPS splňující nejvyšší hodnocení (stupně 4, 5 a 6) a tím i účinnost, vykazují také přednosti ekonomické a ve vztahu k životnímu prostředí. Systém ECO energetické hladiny rovněž ukazuje, že účinnější UPS umožňují spořit energii, což na rozdíl od UPS s běžnou účinností vede v nejkratší době k amortizaci investičních nákladů a jejich používání výrazně snižuje i emise CO2.

UPS SMART GRID READY (UPS připravené pro „chytrou síť“)

Vývoj rozvodných sítí je klíčovým prvkem pro zlepšení jejich odolnosti vůči vnějším i vnitřním vlivům. Zvláštní význam při tom mají systémy řízení energie k vyrovnávání dodávky se spotřebou, takže energie je využívána co nejvíce trvale a účinně: Smart Grids.

Smart Grid není nic jiného než rozvodná síť, která účinným způsobem integruje a spravuje chování a akce všech připojených spotřebičů (generátory, měřené body), za účelem zajištění hospodárného efektivního provozu sítě s větší bezpečností, plynulostí a kvalitou.

Smart Grid přinášejí nejen nové koncepce pro sítě, ale starají se též o nové obchodní příležitosti v souvislosti s instalacemi UPS. Baterie zdrojů nepřerušovaného napájení představují značné investice, jsou však využívány pouze částečně. Využívání těchto akumulátorů a zajišťování souvislostí týkajících se skladování energie bude mít v budoucnu zásadní význam.

Sítě Smart Grid představují také integraci mezi rozdílnými zdroji energie, distribuci ve dvou směrech, přenosové prvky k výměně informací a centrální řízení. V tomto novém scénáři mohou instalace s UPS hrát novou roli a stanou se virtuálními elektrárnami, decentralizovaným systémem ukládání elektrické energie, jakož i variabilním zdrojem energie a především budou kombinovány se zdroji obnovitelné energie. Pro to, aby byly “Smart Grid Ready”, musí UPS umožňovat integraci řešení k ukládání energie, současně zajišťovat vysoký stupeň účinnosti a být schopny samočinně zvolit nejúčinnější provozní režim podle vytížení sítě. Musí umožnit vytvoření rozhraní pro komunikaci s energetickým manažerem přes komunikační síť v síti Smart Grid.

Schrack Technik trvale přikládá velký význam technologické úrovni a je hrdý na to, že svými výrobkovými řadami AVARA Plus HIP, AVARA Plus a AVARA Multi uvádí na trh první UPS, které jsou připraveny pro chytrou síť “Smart Grid Ready”.

 

Aplikační oblasti UPS a doporučené výrobky

Oblast domácností a kanceláře

Vlastnosti:

 • Nízká spotřeba energie
 • Minimální potřebné místo
 • Moderní komunikace
 • Tichý provoz

Aplikace:

 • Montážní systémy
 • PC
 • Připojení xDSL
 • Pokladní systémy

Doporučené výrobky: GENIO iPlug, GENIO Net Power, GENIO Flex Plus Tower, GENIO Flex Plus Dual, GENIO Tower, GENIO Dual Midi.

Oblast výpočetních středisek

Vlastnosti:

 • Vysoká míry disponibility
 • Nízká spotřeba energie
 • Minimální potřebné místo
 • Pružná konfigurace

Aplikace:

 • Výpočetní středisko
 • Serverové sály
 • Velké datové banky
 • Telekomunikace a IT
 • Banky a pojišťovnictví

Doporučené výrobky: GENIO Maxi Green, GENIO Dual Maxi, AVARA Plus HIP, AVARA Modular, AVARA Multi, AVARA Plus.

Oblast zdravotnických technologií

Vlastnosti:

 • Maximální ochrana při kritických úlohách
 • Odolnost
 • Slučitelnost s příslušnými normami

Aplikace:

 • Záložní systém pomocného napájení
 • Laboratoře
 • Nemocnice

Doporučené výrobky: GENIO Tower, GENIO Maxi Green, AVARA Multi, AVARA Plus.

Oblast průmyslu

Vlastnosti:

 • Vysoká míra spolehlivosti a robustnosti
 • Individuální uspořádání
 • Vhodné pro dlouhé překlenovací časy
 • Podporují ModBus a Profibus

Aplikace:

 • Výroba a řízení procesů
 • Výroba proudu
 • Úprava vody
 • Ropa a plyn
 • Nouzové systémy

Doporučené výrobky:GENIO Tower, GENIO Maxi Green, AVARA Plus, AVARA Plus HIP, AVARA Modular Industrial.

Oblast dopravy

Vlastnosti:

 • Ochrana při kritických úkolech
 • Adaptabilní k sítím
 • Adaptabilní na spotřebiče
 • Maximální robustnost

Aplikace:

 • Železnice
 • Letiště
 • Mýtná místa
 • Námořnictvo

Doporučené výrobky: AVARA Plus HIP, AVARA Plus, AVARA Modular Industrial.

Oblast nouzového napájení

Vlastnosti:

 • Vysoká míra spolehlivosti
 • Ve shodě s normou ČSN EN 50171
 • Baterie podle vzoru Life Time dle Eurobat na 10 let (při 20º C)
 • Pouzdro konformní s normou ČSN EN 60598-1
 • Moderní diagnostika

Aplikace:

 • Nemocnice
 • Nádraží
 • Stadiony a sportovní zařízení
 • Nákupní střediska
 • Školy
 • Veřejné budovy

Doporučené výrobky: GENIO Tower, GENIO Maxi, GENIO Dual Maxi, AVARA Multi CSS.

SCHRACK TECHNIK spol. s r. o.
Dolnoměcholupská 2, 100 00 Praha 10 – Hostivař
tel.: +420 281 008 231-3, fax: +420 281 008 462
e-mail: praha@schrack.cz, www.schrack.cz

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář