Pouzdřící tepelně vodivý materiál Lukopren N 6681

Datum 23.09.2016

Silikonové materiály jsou dnes již běžně používány jako povrchová ochranná vrstva citlivých elektrosoučástek či celých sestav. Důvodem je jejich všestrannost, daná kombinací velice příznivých vlastností i možností výběru od nestékavých past po samonivelující hmoty. Při mnoha aplikacích je pro zachování dlouhodobé životnosti potřeba udržovat optimální provozní teplotu, tedy zajištění dobrého přenosu tepla mezi součástkami a chladičem. K tomu slouží materiály se zvýšenou tepelnou vodivostí. S tímto záměrem byl pomocí speciálních plniv formulován silikonový kaučuk Lukopren N 6681.

Součinitel tepelné vodivosti běžných kaučukových směsí nepřevyšuje 0,2 W/m.K, tento kaučuk však disponuje podstatně vyšší hodnotou přenosu tepla, a to 1,5 W/m.K. Jedná se o dvousložkový neutrální systém tekuté kaučukové pasty a katalyzátoru. Po smíchání obou složek dochází během několika hodin za běžné teploty k vytvoření pružného vulkanizátu s ochrannou funkcí. Silikonová bariéra brání kontaminaci systému nečistotami, působí jako ochrana vůči vlhkosti, povětrnosti, korozivnímu nebo teplotnímu působení okolí, proti mechanickým šokům a vibracím.

Samozřejmostí jsou výborné elektroizolační vlastnosti v širokém rozsahu frekvencí a teplot. Zmiňme se například o elektrické pevnosti tohoto materiálu, která se pohybuje nad 30 kV/mm. Důležité je i to, že sám svým chemickým chováním neovlivňuje či nepoškozuje podklad, na který je nanesen.

Z velké rodiny Lukoprenů N lze pro zalévání a pouzdření komponent v elektrotechnice využít i jiné typy.

Zpracovatelnost kaučukové hmoty po přidání katalyzátoru je časově omezena, ale přesto je zcela dostatečná pro vytvoření požadovaného povlaku či zálivky. Aplikace může probíhat máčením, nátěrem nebo zalitím. Vulkanizace probíhá v objemu celé hmoty, proto lze použít pro zalití silných vrstev nebo dutin, případně se dá těsněný prostor v krátké době po zalití i uzavřít.

Zda posuzovat minimální adhezi dvousložkových systémů na většinu podkladů za příznivou nebo nepříznivou, ukazuje až konečná aplikace kaučuku. Bez předchozího použití speciálního primeru je kaučuk z většiny podkladů snadno odstranitelný.To je výhodou například při následných opravách zalitých sestav. Vulkanizát se jednoduše vyřízne a po opravě nefunkční součástky se dané místo znovu zaplní stejnou silikonovou zálivkou, aniž by se porušila celistvost ochranné vrstvy. Nová i stará výplň se k sobě bez problému trvale přichytí. Pokud je získání adheze silikonové vrstvy vyžadováno, je použití primeru nutností.

Lukopren N 6681 je standardně vyráběn v neutrální barvě holubičí šedi. V případě, že je požadován jiný barevný odstín, např. v barvě podkladu zalévané elektroniky, je možno kaučukovou pastu před zalitím jednoduše probarvit ve hmotě na požadovaný odstín pigmentovými pastami.

Výstava Volty 700 x 200 px

Komentáře k článku (1)

  1. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli by byl povlak vhodný pro měděný nástavec, který slouží jako elektroda při měření průrazného napětí.

Napsat komentář