Účinné chlazení pro počítačové centra

Datum 13.02.2017

Adia-DENCO® chladí účinněji než standardní chladicí systémy přesné klimatizace

Výzva udržitelnosti:

Podle odhadů studie provedené Borderstep Institute for Innovation and Sustainability spotřebovaly servery a počítačová centra v roce 2011 přibližně 9,7 TWh energie. V Borderstepu vypočítali, že v typickém počítačovém centru se okolo 40 % energie spotřebovává na klimatizaci a UPS systémy. Z toho vyplývá, že udržitelnost provozu v počítačových centrech znamená i integraci ekologického chlazení do služeb budov.

Typická situace:

Většina počítačových center v klimatizaci využívá kompresní chlazení s vysokou spotřebou energie po celý rok. Integrovaný systém volného chlazení však eliminuje potřebu energie pro chlazení během zimy. Při nízkých venkovních teplotách lze pomocí volného chlazení zcela odvést teplo produkované uvnitř. Se zvyšováním venkovních teplot však rostou i provozní nároky. Kompresor poté začne vytvářet požadované chlazení. V této fázi existují další možnosti úspor energie, které jsou popsány níže:

Řešení – udržitelná technologie:

Potenciál úspor Adia-DENCO® je výsledkem kombinace nepřímého volného a adiabatického chlazení.  Adiabatické chlazení je zvláště účinné pro aplikace v oblastech s mírným a chladným klimatem. Při venkovních teplotách nižších než 17 °C dostačuje nepřímé volné chlazení Adia-DENCO® na odvod tepelné zátěže. Doplňkové zdroje chlazení (adiabatické zdroje nebo volitelné kompresní chlazení) za těchto podmínek nepracují. Při nízkých venkovních teplotách pracují EC ventilátory venkovního vzduchu v nízkém rozsahu otáček. Když jsou venkovní teploty vyšší než cca 17 °C, ovládací systém upraví otáčky ventilátoru a spustí adiabatické chlazení. V této přechodové fázi využije ovládací systém příslušné převládající náklady na vodu a energii, pomocí kterých určí bod, ve kterém je podpora z adiabatického systému ekonomičtější, než s použitím pouze volného chlazení. To minimalizuje provozní náklady.
Adiabatické chlazení, tj. chlazení odpařováním, probíhá prostřednictvím Adia-DENCO® ve velkém dvojitém deskovém výměníku tepla.   Ten zvlhčuje teplý venkovní vzduch, čímž se snižuje jeho teplota. Voda se rozprašuje přímo na desky výměníku tepla, což vede k vyššímu chladícímu výkonu a vyžaduje méně prostoru. Hermeticky utěsněnou výměnou tepla poté dvojitý rekuperátor chladí teplý zpětný vzduch z počítačového centra. Jinými slovy, vzduch v počítačovém centru se chladí celoročně v režimu cirkulačního vzduchu, přičemž průtoky vzduchu jsou navzájem hygienicky oddělené.
V závislosti na požadavcích na chlazení v počítačovém centru, a pouze při venkovních teplotách převyšujících cca 29 °C, lze nepřímé adiabatické chlazení podporovat volitelně integrovaným standardním vodním chladičem ve funkci chladiče při špičkovém zatížení.  Řešení s chladičem lze na vyžádání konstruovat i jako záložní jednotku.

Výhody udržitelnosti:

V kontextu německého zákona o obnovitelné energii a vytápění umožňuje Adia-DENCO®  ušetřit zdroje až ve výši 100% pokrytí (v závislosti na lokalitě) požadované energie na chlazení počítačových center, neboť rekuperace chladu pomocí adiabatických procesů je podle tohoto zákona uznávána jako využití ekologické tepelné energie. Potenciál úspor provozních nákladů převyšuje 75 % standardních chladicích systémů (v závislosti na lokalitě). V porovnání s kombinací konvenčních chladičů a volného chlazení jsou úspory vyšší než 50 %.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář