Dohled nad chladicími jednotkami

Datum 09.06.2017

Perfektní obsluha, rychlá údržba a servisní podpora, stejně jako komplexní diagnostika provozních dat – to jsou hlavní přednosti programu RiDiag 3. Nejnovější verze diagnostického a parametrizačního softwaru usnadňuje více než kdy předtím používat a provozovat chladicí jednotky Rittal.

S aktualizací na verzi 3 Rittal kompletně přepracoval a výrazně rozvinul svoji aplikaci RiDiag pro diagnostiku a parametrizaci chladicích jednotek. Uživatelé, například projektanti, pracovníci údržby či manažeři hledající úspory energie mohou těžit z mnoha nových funkcí, a to jak při provozu chladicí jednotky, tak i při dlouhodobém sběru dat. Kromě toho nová verze nabízí mnoho vylepšení, která činí údržbu jednodušší a efektivnější. Tento software běží pod operačním systémem Windows a umožňuje síťovou komunikaci s chladicími jednotkami. RiDiag je vhodný pro všechny nové chladicí jednotky Blue e+, stejně jako pro starší typy s Komfortním regulátorem. Brzy bude také možné s pomocí RiDiagu parametrizovat chladiče kapalin TopTherm.

Všechna data v kostce

Uživatel uvidí na přepracované úvodní obrazovce přehledně uspořádané nejdůležitější parametry chladicí jednotky. Program zobrazuje název zařízení, sériové číslo, aktuální teplotu, provozní hodiny, systémové zprávy a další parametry. Obecně platí, že všechny funkce, zobrazení a možnosti regulace, které řídicí deska zpřístupňuje na displeji chladicí jednotky, jsou dostupné také v programu. Jakékoli aktualizace firmwaru lze také stáhnout přímo přes RiDiag a instalovat do regulátoru chladicí jednotky. Tato funkce však vyžaduje funkční internetové připojení.

Rychlá dostupnost servisu

Speciální výhodou nové verze je podpora pro uživatele při údržbě a servisu. RiDiag zobrazí všechny stavové a chybové zprávy chladicí jednotky, a zároveň poskytne uživateli komplexní pomoc. Pokud uživatel pohybuje kurzorem myši přes chybová hlášení, software ihned zobrazí text nápovědy s nápovědou, jak chybu odstranit. Kromě toho může uživatel z RiDiagu odeslat žádost o servis přímo na servisní oddělení Rittal. Program pošle prostřednictvím webového formuláře diagnostická data přímo do servisu Rittal. Pokud uživatel zadal v systému umístění chladicí jednotky, bude žádost o servis fungovat na celém světě – software předá požadavek na příslušnou servisní pobočku Rittalu. V závislosti na druhu poruchy tak může servisní technik přijet rovnou s potřebnými náhradními díly. Tak může být případná porucha mnohem rychleji odstraněna.

Kontrola účinnosti

Novinkou ve verzi 3 je “Monitor Účinnosti”. Uživatel si zde může zobrazit všechna data a vyhodnocovat je. Spolu s teplotami lze zobrazit také vstupní napětí a proudy k motorům. Prezentace EER (Energy Efficiency Ratio) je důležitá zejména pro energeticky úsporný provoz. Zde může uživatel zjistit, s jakou energetickou účinností chladicí jednotka pracuje, při jakých okolních podmínkách a s jakým nastavením.

V Monitoru jsou zobrazeny naměřené hodnoty ze všech čidel chladicí jednotky. Součástí je rovněž vyobrazení chladicího okruhu, stejně jako detailní diagram chlazení. V případě poruchy program přímo zobrazí vadnou součást, což urychluje dostupnost náhradních dílů a zkracuje dobu servisního zásahu.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář