Kyberneticky bezpečný dohled šetří vaší firmě čas a peníze

Datum 14.11.2023

Foto: Getty/Oxygen Communication

Kybernetická bezpečnost je jedním z nejžhavějším témat dnešní doby. Svět je čím dál tím vice propojený a přístup k datům jednotlivců nebo firem je dnes všudypřítomný. O to více narůstá potřeba ochránit je před kybernetickými útoky.

Kybernetická bezpečnost je sada procesů, osvědčených postupů a technologických řešení, které zvyšují ochranu vašich kritických systémů a sítí před digitálními útoky. Počet útoků se každým rokem zvyšuje a útočníci vyvíjí nové metody, jak se vyhnout odhalení. Efektivní program pro kybernetickou bezpečnost kombinuje uživatele, procesy a technologická řešení, aby se snížilo riziko narušení chodu firmy, finančních ztrát a poškození reputace kvůli útoku. Podle dostupných informací zaznamenalo 20 % společností v posledních 3 letech alespoň jeden útok založený na IoT. Náklady spojené s narušením kybernetické bezpečnosti se odhadují na průměrných 3,8 milionu dolarů a 6 měsíců je průměrná doba potřebná k odhalení narušení kybernetické bezpečnosti. Je tady jasné, že zajištění kybernetické bezpečnosti je na seznamu priorit každé firmy.

Kyberneticky bezpečný dohled od společnosti Eaton je analytické řešení založené na cloudu, které shromažďuje a analyzuje data zařízení energetické infrastruktury bez ohrožení bezpečnosti a dostupnosti. Umožňuje služby jako vzdálený dohled, zprávy o stavu a včasnou detekci anomálií, což snižuje riziko výpadku spojené s kritickými komponenty a přechodem z reaktivního na proaktivní model. “Díky 10 letům zkušeností vám náš software pro vzdálený dohled může poskytnout potřebné informace a doporučení, která jsou nutná k tomu, abyste předešli selhání připojených systémů UPS a ochránili svá data,” říká Ing. Antonín Špaček ze společnosti Eaton. Kyberneticky bezpečný dohled od společnosti Eaton funguje v jakémkoli podporovaném systému UPS od Eaton vybaveném Gigabitovou síťovou kartou nebo kartou Industrial Gateway s možností zabezpečeného připojení.

Hlavní výhody systému:

  • Nepřetržité sledování týmem specialistů společnosti Eaton, které umožňuje rychlejší reakci na poruchy snižující zpoždění spojené s cestou na místo instalace
  • Portál pro vzdálený dohled UPS včetně diagnostiky UPS v reálném čase pro vyhodnocení situace před výjezdem na místo instalace minimalizuje rizika spojeného s přerušením napájení díky snížení MTTR a zkrácení doby do první opravy
  • Včasné oznámení anomálií umožněné systémem správy alarmů spravovaným týmem servisních expertů společnosti Eaton zlepšuje spolehlivost díky včasnému řešení příznaků degradace
  • Komplexní měsíční zpráva o stavu UPS a doporučení pro proaktivní optimalizaci investic do údržby pro provádění pouze potřebných úkolů.

Vzdálený kybernetický bezpečný dohled přináší reálné výsledky, které vaší firmě ušetří nejen finance, ale také čas. Patří sem až o 40 % kratší doba do opravy díky funkci vzdálené diagnostiky, až osmihodinová potenciální  úspora prostojů díky detekci anomálií nebo  úspora cestovních nákladů na údržbu a pohotovostní volání až ve výši 50 %. 

Lukáš Beňa

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář