Bezpečnostní cvičení Safeguard Territory 2018 zahrnulo i objekty ČEPS

Datum 09.09.2018

Provozovatel české přenosové soustavy se zapojil do cvičení Safeguard Territory 2018, které navazuje na obdobná cvičení koncepce Safeguard. Ta jsou prověrkou spolupráce Armády ČR, složek integrovaného záchranného systému a společnosti ČEPS.

Cílem bylo v reálném prostředí na objektech kritické infrastruktury Moravskoslezského kraje, jako jsou například rozvodny Kletné, Nošovice a Albrechtice ve správě ČEPS, prověřit příslušníky aktivní zálohy ve střežení a obraně stanovených objektů.

Letošní cvičení bylo zaměřeno převážně na prověření systému velení, řízení a zabezpečení spojení a schopnosti plánování. Dále byl testován rozhodovací proces na jednotlivých stupních velení v podmínkách připravených k plnění stanoveného operačního úkolu. Cvičení také v letošním roce úspěšně prověřilo připravenost ČEPS k poskytnutí součinnosti v případě, že by byla ohrožena fyzická bezpečnost některého z objektů ve správě společnosti.

Bezpečnostního cvičení Safeguard se účastníme již poněkolikáté. Velmi si ceníme efektivní spolupráce, která funguje mezi všemi zúčastněnými subjekty, díky níž jsme dobře připraveni na potenciální mimořádné situace,“ říká Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s.

V rámci cvičení byly plněny úkoly ochrany a obrany objektů, včetně řešení možných krizových situací. Stejně jako v minulých letech jednotka stanovené úkoly splnila,“ doplňuje plukovník Ing. Jaroslav Hrabec, ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava.

Do cvičení Safeguard Territory 2018 se zapojilo téměř 150 příslušníků Armády České republiky včetně 100 příslušníků Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava.

 

ČEPS, a.s.:
Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem podle energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 42 rozvoden s 75 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 724 km a 220 kV o délce 1 909 km. V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a.s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby). ČEPS dále zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. Společnost se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář