ČEPS zahájila devátý ročník Letní školy

Datum 04.09.2020

Foto: ČEPS

Se začátkem školního roku ČEPS opět přivítala studenty bakalářských a magisterských oborů elektrotechnických fakult vysokých škol na Letní škole ČEPS. V průběhu jednoho týdne se studenti seznámí s fungováním společnosti, prodiskutují aktuální trendy v energetickém sektoru s odborníky a získají skvělou příležitost nastartovat svou kariéru.

Letní škola ČEPS je jedním z tradičních projektů pořádaných v rámci programu společnosti zaměřeného na podporu technického vzdělávání v České republice.

„Po dobu své existence si Letní škola získala mezi studenty skvělé renomé. Těší nás, že je o tento projekt stále větší zájem a noví studenti často přichází na základě doporučení od absolventů předchozích ročníků,“ říká ředitelka sekce HR a korporátní vztahy Diana Procházková.

Pro 24 účastníků akce je připraven bohatý program. Absolvují exkurzi v terénu, zjistí více o činnostech ČEPS i fungování provozu centrálního dispečinku.

Naši experti se studentům během celého týdne aktivně věnují. Prostřednictvím přednášek a diskuzí je uvádějí do dané problematiky. Ukazují, že energetika je nejen moderním a inovativním oborem, ale i oborem, který nabízí spoustu příležitostí,“ potvrzuje Diana Procházková a dodává: „Je skvělé vidět, jak se studenti o fungování české přenosové soustavy zajímají, jsou otevření novým zkušenostem a mají zájem o další sebevzdělávání.“

Společnost ČEPS je již od počátku své existence aktivní při vytváření a upevňování partnerských vztahů se středními a vysokými školami technického zaměření. Kromě Letní školy pro studenty pravidelně pořádá i odborné exkurze na své objekty, poskytuje talentovaným studentům elektrotechniky a elektroenergetiky stipendium, nabízí stáže, odborné praxe a pořádá soutěž o nejlepší diplomovou práci.

 

ČEPS, a. s.:
Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona.
Udržuje, obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden se 77 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 780 km a 220 kV o délce 1 737 km.
V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a. s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).
Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a. s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář