Siemens uvádí na trh moderní cloudové PLM řešení Teamcenter X jako službu

Datum 07.10.2020

Společnost Siemens představuje Teamcenter® X, moderní cloudové řešení pro správu životního cyklu produktu (PLM), které je dodávané formou služby. Teamcenter X byl vytvořen s ohledem na inovátory produktů. Je to moderní, vysoce škálovatelné a průmyslově ověřené PLM řešení, které propojuje lidi a procesy napříč odděleními, zároveň představuje nové řešení pro zákazníky formou software jako služba (SaaS), která pomáhá společnostem všech velikostí k rychlejšímu dosažení potřebných výsledků, aniž by přitom došlo k zatížení IT zaměstnanců a IT infrastruktury standardně potřebných k nasazení on-premis PLM řešení v podniku.   

  • Teamcenter X je Software as a Service (SaaS) řešení umožňující výrobním společnostem všech velikostí rychle implementovat, škálovat a integrovat špičkovou technologii pro správu životního cyklu produktu (PLM)
  • Cloudový přístup k řešení Teamcenter umožňuje podnikům rychlejší tvorbu a dodání kompletního digitálního dvojčete produktu s multidoménovým designem a integrací kusovníku

Toto řešení nabízí možnost výběru z předem nakonfigurovaných konstrukčních, technických a obchodních řešení, která okamžitě přinášejí podniku přidanou hodnotu s flexibilitou přidávat další funkce podporující rostoucí obchodní potřeby. Teamcenter X díky cloudu pomáhá všem uživatelům zkracovat dobu potřebnou k uvedení na trh a propojuje jinak oddělené mezioborové týmy a současně zvyšuje účinnost a efektivitu v jakémkoli měřítku.

„Teamcenter X je pro společnost Siemens důležitým krokem ve vývoji svého vysoce úspěšného PLM řešení pro podniková data a řízení procesů,“ řekl prezident a generální ředitel společnosti CIMdata, Peter Bilello. „Využívá novou a moderní cloudovou platformu s integrovanými osvědčenými postupy a také obchodní model, v němž společnost Siemens firmám všech velikostí odstranila překážky bránící provozování PLM řešení. Jsem si jist, že nové řešení určitě vzbudí zájem výrobních podniků z každého odvětví,“ dodal Bilello.

Díky tomuto nejnovějšímu rozšíření SaaS v portfoliu Siemens Xcelerator, nové softwarové řešení Teamcenter X pomáhá zákazníkům rychle těžit z výhod PLM řešení a zefektivnit vývoj produktů.

Společnosti mohou snadno propojit nástroje PLM se svými aplikacemi pro bezpečnou a rychlou spolupráci napříč podnikem a jednotlivými odděleními. Díky otevřenému multi-CAD přístupu a integracemi s předními světovými softwarovými nástroji, jako jsou software NX™ a software Solid Edge™ pro počítačově podporovaný mechanický design (CAD), software Mentor® pro elektronický CAD a software Polarion ™ X pro správu životního cyklu aplikací (ALM), Teamcenter X propojuje a synchronizuje jednotlivé kusovníky (BOM), které zajišťují viditelnost celého digitálního dvojčete, včetně mechanických, elektrických a softwarových komponent. Snadno použitelné rozhraní s prvky prediktivní umělé inteligence (z angl.= Artificial Intelligence) pomáhá uživatelům v celém podniku rychleji nastartovat a pracovat chytřeji. Navíc předkonfigurovaná řešení, jako jsou Engineering Change, Release Management a další, pomáhají uživatelům pracovat efektivněji. Díky softwarové aplikační platformě Mendix ™ se mohou informace obsažené v Teamcenter X integrovat a rozšiřovat napříč celým podnikem.

„Teamcenter X kombinuje špičkové PLM řešení a služby s přední low-code aplikační platformou Mendix. Zákazníkům tak umožňuje dodávat vícedoménové produkty včas a s vysokou kvalitou, v rámci dohodnutého rozpočtu, a navíc ještě dokáže překonávat očekávání zákazníků,“ vysvětluje Joe Bohman, senior vice president pro Teamcenter ve společnosti Siemens Digital Industries Software.

„Teamcenter X je skutečné SaaS řešení postavené na našich odborných PLM znalostech a využívající technologie budoucnosti prostřednictvím mikroslužeb, umělé inteligence a low-code vývoje,“ pokračuje Bohman.  „Tento nový vývoj řešení Teamcenter je přínosem pro podniky všech velikostí a my se nemůžeme dočkat, až budeme spolupracovat s novými společnostmi, kterým pomůžeme řídit jejich PLM řešení, a tak přispívat k budoucím inovacím,“ dodal Bohman.

Společnost Siemens současně představuje Teamcenter Share, novou cloudovou designově orientovanou službu projektové spolupráce. Ta je určena společnostem, které chtějí přejít na nástroj pro spolupráci zaměřený na inženýrství z lokálních a síťových pevných disků nebo obecných cloudových úložišť. Teamcenter Share umožňuje pracovníkům z oblasti vývoje produktů synchronizovat počítačové soubory se zabezpečeným cloudovým úložištěm, kde mohou prohlížet a označovat všechny běžné CAD formáty z libovolného zařízení. Navíc umožňuje snadné sdílení projektové práce s ostatními zúčastněnými stranami, čímž významně usnadňuje spolupráci na projektech vývoje produktů. Teamcenter Share také poskytuje propracované funkce rozšířené reality (z angl.= Augmented Reality), ke kterým lze snadno přistupovat z tabletu nebo smartphonu, aby uživatelé měli lepší přehled o tom, jak budou návrhy fungovat v zamýšleném prostředí.

Společnost Siemens Digital Industries Software je lídrem v oblasti digitalizace průmyslu a ukazuje výrobním podnikům, kde jejich vývoj, výroba a automatizace mohou být zítra a v budoucnu. Portfolio Xcelerator pomáhá společnostem všech velikostí vytvářet a využívat možnosti digitálního dvojčete, získat nové poznatky, příležitosti a dosáhnout nové úrovně automatizace a inovací.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář