Displeje pro různá zařízení – jaký vybrat

Datum 14.10.2020

Displej je základní zobrazovací platformou pro elektronická zařízení, jež může využívat řadu různých zobrazovacích metod. V jemné elektronice a mikroelektronice se displej využívá jako běžná programovatelná součástka, která umožňuje přímé napojení na programovatelnou řídicí desky a následné zobrazování konkrétních hodnot a dat. Základní členění displejů se provádí s ohledem na technologii zpracování a funkční řešení zobrazovacího postupu. Displej je specifickým typem optolelektrické součástky, který pomáhá převádět informace do čitelné podoby prostřednictvím speciálního naprogramovaného postupu.

Typy displejů a jejich použití

Implementace displeje do vytvořeného elektrického obvodu nebo modulu se realizuje primárně s cílem zpracování konkrétního signálu. Jedná se v podstatě o pokročilý systém nahrazující klasický binární indikátory (diody) a umožňující rozšířit funkční využití navrženého systému, desky nebo designu o další prvky prostřednictvím řídicího nebo zobrazovacího programu. Displej se do elektronického modulu zapojuje pomocí speciálních konektorů, jako takový bývá již dodávaný jako kompletní subprvek, který se velmi jednoduše ovládá. Kategorizace aktuálně užívaných displejů se provádí v návaznosti na danou technologii zobrazování, která využívá, a to na:

  • LED
  • OLED a AMOLED
  • LCD
  • TFT
  • IPS
  • a další

Charakteristika a použití displejů

Displejem je možné nazývat prakticky každé zařízení, které umožňuje zobrazování od malých součástek až po velké monitory, název se však vžil především pro drobnější technologie, jež jsou aplikovány v elektrotechnických projektových modulech nebo pro mobilní zařízení. Rozdíly mezi jednotlivými typy displejů udávají především jejich funkčnost a schopnosti zobrazování.

LED systémy

Základní technologií je LED, která je složena z jednotlivých LED diod uspořádaných do soustavy, která rovněž funguje na binárním principu, tzn. rozsvěcování jednotlivých diod v závislosti na naprogramované sekvenci. LED systémy byly postupně rozšířeny na pokročilejší verze OLED, AMOLED nebo micro-LED využívající tzv. organické světlo emitující diody (Organic light-emitting diode). Výhodou této větve displejů je eliminace nutnosti podsvícení – světelný efekt zde zajišťují samy diody. Ostatní typy displejů obvykle podsvícení vyžadují, což zvyšuje jejich nároky na spotřebu.

LCD systémy

Mezi nejčastěji využívané patří LCD (Liquid-crystal display) aplikující polarizační vrstvy mezi kterými je uzavřena vrstva tekutých krystalů, které se aktivují podsvícením – výsledkem je pak menší jas i kontrast na úrovni jednotlivých pixelů. Základní LCD systém byl vylepšen do různých pokročilých podob – TFT (thin film transistor) nebo IPS (In-Plane switching) displej rovněž využívají vrstvu tekutých krystalů a jsou tudíž náchylné jednak k vypalování pixelů (zhoršení kvality obrazu), jednak k vyšší spotřebě.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář