MOTUS C14 mění hru motorových spouštěčů

Datum 16.01.2024

Foto: GHV Trading

Optimální řešení řízení induktivních zátěží je otázkou téměř v každé instalaci, snad mimo ty bytové. Mohou to být různé aplikace – pohony pásových linek, ventilátory a ventilační systémy, kompresory ale i například čerpadla pro pohony bazénů, studen, a dokonce i pásové pily. V závislosti na povaze zařízení jsou různé způsoby, jak se s takovým řízením vypořádat, zda konvenčním způsobem pomocí stykačů, nebo pomocí elektronicky řízených spouštěčů. Jednomu z nich, systému MOTUS C14, se budeme věnovat v tomto článku, kde si i projdeme výhody a nevýhody použití takového systému.

Představte si modelovou situaci, ve které máte tři 1-fázové motory, například v rámci pásového dopravníku, které potřebujete odděleně napájet s možností reverzace chodu motorů. Řešením může být v elektrickém rozváděči přidat 6 stykačů – 3 pro běžné napájení a 3 pro reverzaci chodu všech motorů nezávisle na sobě. K tomu samozřejmě nesmíme zapomínat na jištění proti zkratu a proti přetížení. Najednou se nám místo v rozváděči poměrně vyplní, k tomu je potřeba započítat celkovou cenu materiálu, cenu za práci a za čas člověka, který systém kompletuje a získáte tak “hloupý” systém, který v této sestavě neobsahuje prvky pro měření a analýzu sítě a parametrů zátěže. Existuje alternativa a jednodušší řešení? Ano, právě s názvem MOTUS C14. Německý výrobce Wöhner si skutečně dal záležet na kvalitě zpracování a vybavení MOTUSu a skutečně při celkově konstrukční šířce 22,5 mm jste všechny tyto požadavky schopni nahradit pouze 1 přístrojem. MOTUS C14 totiž umožňuje napájet a řídit jak aplikace například s jedním 3-fázovým motorem bez použití N vodiče, tak i použití dvou 1-fázových motorů bez N vodiče a nebo tří 1-fázových motorů za použití N vodiče. Zároveň v rámci MOTUS C14 máte tedy možnost napájení chodu motoru, jeho reverzaci, monitoring aktuálního stavu, integrovanou tepelnou ochranu, ochrana proti zkratu a zároveň i základní analýzu napětí, proudu, frekvence, povahu výkonu a další.

To je jen jeden příklad z mnoha, při kterých použití systému MOTUS C14 ušetří jak samotný prostor rozváděče, tak i finance, a to i z dlouhodobého hlediska. U běžných stykačů se udává přibližná životnost přibližně 10 milionů spínacích cyklů, a to právě z důvodu vyjiskřování kontaktů což obzvlášť u spotřebičů s induktivním charakterem může činit obtíže. Životnost u systému MOTUS C14 je udávána na více než 30 milionů spínacích cyklů, a to právě použitím nikoliv mechanické, ale plně elektronické technologie MOSFET. To přináší i benefit například v podobě soft startu, což u valné většiny aplikací je velkou výhodou.

Jaké jsou tedy obecné parametry a vlastnosti systému?

Technologie označována jako C14 přináší hlavní výhody, jako jiskrově bezpečné zařízení, detekce zkratu do 10 milisekund a v případě jeho detekce umožní extrémně rychlé vypnutí, nízká hodnota I²t, možnost restartování v případě výpadku, minimální opotřebení vnitřních součástí díky konstrukci a extrémně rychlé detekci poruchy napájeného zařízení a mnoho dalších výhod.

Další úsporou, kterou jsme již zmínili dříve, je obrovská úspora místa. Na obrázku číslo 2 je v horní části šířka zapojení 7x MOTUS C14 v konfiguraci pro napájení a kompletní řízení a ochranu 7 kusů 3-fázových motorů. Níže je pak sada motorových stykačů bez reverzace chodu a bez komunikace, pouze s nadproudovou ochranou. Konstruktéři rozváděčů sami dobře z praxe ví, jak obtížné je najít a dobře využít volné místo v rozváděči při zachování rezervy.

Má systém MOTUS C14 nějaká omezení?

Obecně vzato žádný systém není dokonalý a stejně tak ani MOTUS C14 nelze použít na všechny aplikace. Největší limitací je možnost ovládat zátěže pouze do 12 A, respektive pro induktivní zátěže do výkonu 5,5 kW a pro rezistivní zátěže do 8,3 kW. Také není možné zařízení kombinovat při použití s frekvenčním měničem. V zásadě se jedná o to, že přísné nároky na monitorování správného chodu motoru by vám v případě použití frekvenčního měniče hlásily chybu na straně motoru. Zařízení tak není možné použití ani pro napájení frekvenčního měniče, ani frekvenčním měničem není možné napájet systém MOTUS C14. Je potřeba zajistit také skříň rozváděče, ve kterém bude možné umístit MOTUS C14 tak, aby kolem něj mohl proudit vzduch. Vnitřní elektronika má při zatížení na 80% ztrátový výkon necelých 13 W, a přesto že má integrovanou ventilaci pro správné chlazení řídící elektroniky, musí mít prostor pro nasávání chladného a výfuk ohřátého vzduchu.

Kompatibilita systému

MOTUS C14 je svou konstrukcí možné použit na všechny systémy výrobce Wöhner, a to ať už na systém CrossBoard, 30Comact, 60Classic anebo na montážní panel rozváděče. Je kompatibilní i se systémy přípojnic jiných výrobců, ale vzhledem k různým obměnám technického provedení výrobců, doporučujeme prokonzultovat kompatibilitu s našimi technicko-obchodními specialisty z týmu GHV Trading.

Komunikační rozhraní

V době 21. století, doby inteligentních instalací a průmyslu 4.0, je samozřejmostí i použití různých komunikačních protokolů. Ve spodní části zařízení je možné MOTUS C14 připojit skrze USB-C kabel, pomocí kterého můžete nastavovat samotné zařízení, respektive provádět parametrizaci, údržbu zařízení a data logging. Zařízení je také vybaveno IO-Link komunikací na úrovni snímačů a akčních členů. Prostřednictvím PLC je pak možná webová komunikace se zařízením pro přístup prakticky z celého světa. A v případě požadavku je možné na vyžádání objednat zařízení s komunikací Modbus TCP pro komunikaci na bázi ethernetu.

Není samozřejmě nutností využívat komunikaci pro vyčítání běžných hodnot. Přístroj je z výroby vybaven displejem, na kterém si můžete zobrazovat všechny parametry v reálném čase.
Zároveň je zdarma k dostání software MOTUS C14 SERVICETOOL, pomocí kterého po propojení zařízení s počítačem skrze USB-C kabel můžete MOTUS nastavovat, importovat a exportovat hodnoty, manuálně zařízení ovládat anebo vyčítat základní parametry zařízení.

Zajímá Vás možnost vhodnosti použití systému MOTUS C14 pro Vaši aplikaci? Chcete se pobavit o dalších komponentech pro rozváděče či měřicí a testovací techniku z portfolia GHV Trading? Anebo Vás jen zajímá praktická ukázka v praxi, kdy si chcete systém prohlédnout naživo ještě před jeho nasazením? Pak kontaktujte kohokoliv z týmu GHV Trading, nebo se podívejte na naše nové webové stránky www.ghvtrading.cz, kde naleznete kompletní portfolio.

Jakub Gala

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář