Mezinárodní projekt RESINDUSTRY zaznamenal první úspěchy

Datum 01.07.2021

foto: ČVUT

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT je vedoucím partnerem mezinárodního projektu, jehož cílem je snížit energetickou závislost průmyslu v EU pomocí instalace obnovitelných zdrojů energie. Část z výstupů tvoří příklady dobré praxe, kterých se během prvního roku podařilo shromáždit několik desítek. 

Partneři projektu shromáždili 70 příkladů dobré praxe instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE) v průmyslu. Sběr dat probíhal jak v regionech jednotlivých partnerů, tak i mimo ně.

Z příkladů dobré praxe partneři projektu vybrali 28 nejvíce zajímavých a inspirativních, které byly prezentovány na mezinárodním workshopu. V současnosti probíhá jejich validace experty z Interreg Europe, kteří vyhodnotí 10 nejlepších pro Interreg Europe Policy Learning Platform.  

Odborníci z ČVUT UCEEB zpracovali pro platformu šest příkladů dobré praxe. Experty z Interreg Europe byl validován pro Policy Learning Platform příklad instalace OZE v rakouské firmě Fleischwaren Berger, která využívá solární energii k ohřevu vody pro proces oplachování a sušení masných výrobků. Další dva příklady dobré praxe zpracované ČVUT UCEEB postoupily do druhého kola schvalovacího procesu.

Nasbíraná data z příkladů dobré praxe jsou základním podkladem pro regionální hodnocení poskytovaných podpor pro instalace OZE v průmyslu, která jsou součástí výstupů projektu RESINDUSTRY. Zpracovávané hodnocení je také základem pro stanovení měřených KPIs (Key Performance Indicators) projektu a vznik Akčního plánu v jednotlivých regionech.

Projekt RESINDUSTRY, “Policies for Renewable Energy Sources in Industry” je podpořen z programu INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Tým autorů ČVUT

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář