Panasonic – více jak sto let vývoje

Datum 07.06.2022

Foto: Panasonic

Je tomu již více jak sto let, co Konosuke Matsushita založil společnost Panasonic (7. března 1918). Nejdříve zdokonalil zásuvku a pak následovala dvojitá objímka, která umožnila napájet světla a další spotřebiče z jediného zdroje. V dnešní době se jeho prvotní vynálezy mohou zdát malé, ale tyto produkty významně přispěly ke komfortu tehdejšího života. Matsushitova vize, jak elektronické spotřebiče mohou zlepšit život spotřebitelů, se ukázala jako správná. Během uplynulých let se Panasonic posunul na pozici jednoho z předních světových výrobců elektroniky. Má za sebou stovky patentů, úspěšných produktů a v mnoha oblastech si to bez značky Panasonic ani nedokážeme představit.

CXC – k zákazníkovi blíž

Společnost Panasonic soustavně rozšiřuje své aktivity v Evropě a snaží se být zákazníkovi blíž. Vede ji k tomu jednoduché pravidlo: „Naslouchej potřebám svých zákazníků“. Úzká spolupráce, setkávání na odborných seminářích, účast na veletrzích a otevřených firemních dnech dává možnost výměny názorů napříč všemi obory. Osobní setkání bylo v posledních dvou letech velmi výrazně omezeno vzhledem ke známým CoViDovým okolnostem a tak Panasonic přistoupil k rozsáhlé investici jak přiblížit informace cílovému zákazníkovi. V rámci areálu Panasonic v Mnichově otevřel Centrum technologií (CXC – Customer Experience Center). Komplex budov o velikost 6 000 metrů čtverečních nabízí pro zákazníky, obchodní partnery, vývojáře, start-upy a univerzity otevřenou platformu pro získávání a výměnu informací. V době restrikcí bylo místo dostupné jen virtuálně, ale dnes se brány CXC denně otevírají odborné i široké veřejnosti.

Foto: Keller

V ústřední části prezentace a ve speciálně orientovaných funkčních místnostech představuje společnost Panasonic svou komplexní škálu elektromechanických komponent, automatizačních systémů, pohonů a průmyslových robotů. Kromě toho jsou zde k dispozici stroje pro výrobu elektroniky a technologie pro maloobchod, veřejné prostory, elektronickou mobilitu a inteligentní život. CXC je svět moderních technologií, dialogová platforma a ideální místo pro konání tematických setkání, seminářů a školení. Výstavní program je průběžně aktualizován a je navržen tak, aby zdůraznil rostoucí význam společnosti Panasonic jako silného prostředníka pro high-tech řešení v oblasti mobility, obchodu a bydlení.

Podpora inovativních projektů

Panasonic má vlastní vývoj na mnoha místech na celém světě. Centrem je samozřejmě Japonsko, ale akademické projekty jsou zastřešeny význačnými americkými i evropskými univerzitami. Jedním z mnoha je projekt pro udržitelné zemědělství v Zurichu. Panasonic podporuje vývoj autonomního vozidla jako alternativu pro mecha­- nickou kontrolu plevele. Jeho použití by mělo směřovat ke snížení používání herbicidů a tím k udržitelnějšímu způsobu hospodaření.

Nové nápady, inovativní řešení a cíl zvýšit udržitelnost – tyto tři pilíře jsou základními hodnotami společnosti Panasonic Industry i realizačního vývojové­ho týmu.

Více o projektu se můžete dozvědět z krátkého videa zde:

Toto je jen malá ukázka, jakým způsobem Panasonic podporuje projekty, které v dlouhodobém horizontu vývoje našeho životního prostředí dávají smysl. Panasonic má v automobilovém průmyslu bohaté zkušenosti mimo jiné v úzké spolupráci při výrobě elektromobilů a samozřejmě vidí budoucnost i v autonomních vozidlech. Na detail o vývoji samořiditelného vozidla, v tomto případě se zaměřením na provoz ve špatných povětrnostních podmínkách, se můžete podívat zde:

Nespornou výhodou globální společnosti je dovednost skloubit nejlepší mozky z celého světa a efektivně je využít pro vývoj nebo modifikaci produktů a projektů jak globálních, tak i s regionálním zaměřením. Platí jednoduché pravidlo: „Pro projekt se používají primárně vlastní zdroje“. Pokud je tedy potřeba vyřešit nějakou aplikaci, pak je díky sdílení informací možno nahlédnout do interní databáze, jakým způsobem stejnou či podobnou aplikaci vyřešili jinde. Použít existující produkt či řešení je pak většinou nejekonomičtější variantou. Vždy platí, že vyřešit projekt je nejlépe použitím produktů vlastní výroby. Tedy abych to uvedl na příkladu např. televize, pak první co vývojář zkontroluje je nabídka vlastních modulů Panasonic – elektronických desek s přesně danou specifikací funkčnosti. Podobně to udělá vývojář takovýchto modulů v úplně jiné části světa. Než začne hledat u konkurence nejdříve zjistí, zda potřebné součástky … rezistory, kondenzátory, integrované obvody, diody, relé atd. … jsou k dispozici z výroby Panasonic. To přináší kromě ušetření nákladů i obrovskou testovací základnu.
Ponechám-li zde pořád příklad s výrobou televizí, pak na deskách plošných spojů najdeme relé, kondenzátory, cívky a další součástky Panasonic. Výrobní linku řídí PLC stejné značky a stejné logo je i na dotykovém operátorském panelu, kterým obsluha spouští linku. Servopohony Panasonic pohybují výrobním pásem a bezpečnostní závěsy poskytují dostatečné bezpečí všem pracovníkům továrny. Nechtěný statický náboj eliminují ionizátory a každá finálně osazená deska je pro jednoznačnou identifikaci popsána systémem laserového popisování.

Roboty Panasonic svařují kovové konstrukce, zatímco laserový 3D skener hlídá, aby se obsluha nedostala do kolize s rukou robota. Autonomní vozítka (AGV) v přesně definovaný čas přiváží díly a odváží hotové produkty.

Vlastní továrny

Posledních sto čtyři let bylo dobou neustálého vývoje. Přicházení s novými nápady, řešeními i praktickými přístroji, které zjednodušují každodenní život každého z nás. Již před více než sto lety vytyčil Konosuke Matsushita poslání a chování společnosti Panasonic přinášet zákazníkovi benefit lepšího a pohodlnějšího života a v oblasti ekologie důraz na šetrný dopad výroby na životní prostředí. Jeho odkaz byl dokumentem „Green Plan 2021“ aktualizován a přináší závazek nulových emisí pro rok 2030 a „zápornou“ spotřebu elektrické energie v roce 2050 – snížení spotřebované elektrické energie pod hodnotu společností Panasonic vyrobenou.

Infografika: Panasonic

Životní prostředí a udržitelnost patří ve společnosti Panasonic ke klíčovým faktorům při rozhodování. Nespornou výhodou je, že Panasonic vyvíjí produkty a systémy a okamžitě má možnost je nasazovat do svých továren po celém světě. Lepší testovací pro­středí si těžko představit. To je příklad i využití dohledu nad energiemi. Systémy inteligentních elektroměrů (Eco Power Meters) měří emise, spotřebovanou i vyrobenou energii a mnoho dalších parametrů. Na základě průběžného sledování lze lokálně, regionálně či celosvětově reagovat na aktuální hodnoty.

Nejen vývoj, ale i výroba je vždy s kvalitou Panasonic. Převážná část výrobků s logem Panasonic je vyráběna ve vlastních továrnách, kde dodržování nejvyšších ekologických i bezpečnostních standardů je samozřejmostí.

Luděk Barták

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář