Senzory budoucnosti STEINEL pro chytré budovy

Datum 09.06.2022

HPD2 od STEINEL: první detektor lidské přítomnosti na světě pro počítání osob v definovaných zónách. Jeho detekční zónu 10 x 10 m (100 m2) lze s absolutní přesností rozdělit na maximálně 10 zón (IP) / 5 zón (KNX). Foto: Steinel

True Presence® – první detektor skutečné přítomnosti

Při vývoji True Presence® zdokonalil STEINEL detekci přítomnosti a ohlašuje nový věk technologie senzorů budov. True Presence® se tak stává plně funkčním detektorem skutečné přítomnosti člověka. Pomocí revo­luční technologie založené na nejlepších vysokofrekvenčních měřeních spolehlivě detekuje přítomnost člověka bez ohledu na to, co právě dělá. K detekci přítomnosti stačí mikropohyby vitálních funkcí, jako je dýchání nebo mírné pohyby ramen člověka. Výsledkem je, že True Presence® poskytuje digitální informace o skutečné přítomnosti nebo nepřítomnosti a odstraňuje potřebu nastavení jakéhokoli času sepnutí svítidel.

K tomu se navíc s absolutní přesností zaregistruje vzdálenost osoby od senzoru a vektor pohybu. To znamená, že True Presence® poskytuje klíčové informace pro správu budov zítřka s mnoha různými a inovativními aplikacemi. Senzory rodiny produktů True Presence® se snadno ovládají pomocí aplikace a lze je bezdrátově propojit pomocí Bluetooth.

Inovativní detekční technologie

Technologie True Presence® využívá k detekci přítomnosti člověka ultrajemná vysokofrekvenční měření okolí. To zahrnuje použití nově vyvinutého systému senzorů s extrémně vysokým rozlišením. Přítomnost člověka je indikována, když jsou detekovány mikropohyby vyplývající z lidských životních funkcí ve formě trojrozměrných dýchacích vzorů. V kombinaci s jedinečným soft­warem senzoru vede ke 100% detekci pohybu. Mikroprocesor vyhodnotí data senzo­ru a nepotřebuje nastavit čas sepnutí svítidel.

Použití True Presence® v hotelu snižuje energetickou náročnost. Snížení teploty v místnosti
o 2 stupně ušetří 12 % nákladů na energii.

Mnoho různých aplikací True Presence®

True Presence® poskytuje řešení pro větší efektivitu, zdraví, bezpečnost a pohodlí. Zde jsou možné aplikace, které jsou daleko za hranicemi spínání svítidel a ovládání budov. Produktovou rodinu True Presence® lze použít například k monitoringu přítomnosti hostů v pokojích a správy služeb v hotelech, specifická řešení péče o seniory pro monitorování osob, které potřebují péči, nebo systém řízení pro efektivní evakuaci.

True Presence®

Vyvinut jako první detektor skutečné přítomnosti. V tenkém moderním designu, True Presence® detekuje přítomnost lidí v místnosti s absolutní spolehlivostí, od montážní výšky 2 až 12 metrů. 360stupňový snímač má dosah 9 metrů v detekční zóně True Presence a také maximální dosah 15 metrů při konvenční detekci přítomnosti. Detekční zóny a specifikace senzorů se nastavují digitálně prostřednictvím aplikace. Několik senzorů je bezdrátově propojeno přes Bluetooth.
Pro snadnou instalaci je True Presence® k dispozici jako vestavná i přisazená verze s rozhraními COM1, COM2, DALI a KNX.

Chytré budovy

True Presence® dokáže detekovat skutečnou přítomnost člověka a nevyžaduje žádný čas sepnutí. Kombinace True Presence® s detekcí teploty, vlhkosti, CO2, těkavých organických sloučenin (VOC) a jasu mění tyto senzory na senzorické orgány pro skutečnou inteligenci budov.

True Presence® Multisensor KNX

Kromě skutečné přítomnosti osob dokáže přístroj True Presence® Multisensor KNX detekovat i další údaje, jako je jas, teplota v místnosti, vlhkost, tlak vzduchu, koncentrace těkavých organických sloučenin (VOC) a skutečně měřená hladina CO2. Pro zjednodušení integrace do systému správy budovy je vybaven rozhraním KNX. Jako 360stupňový multisenzor má také dosah 9 metrů
v průměru v detekční zóně True Presence. Detekuje pohyby a přítomnost člověka na ploše až do průměru 15 metrů.

True Presence® je první detektor skutečné přítomnosti na světě – vyobrazena vestavná verze.

Pokročilá aplikace KNX

True Presence® nabízí více než 170 komunikačních objektů a poskytuje informace pro automatizaci budov budoucnosti. Kombinací různých komunikačních objektů a jejich seskupením do funkčních bloků vznikají zcela nové možnosti výstupu. Například kombinace teploty a vlhkosti umožňuje měření rosného bodu. Propojení VOC, CO2 a pohybu pomáhá řídit systém HVAC. STEINEL již předkonfiguroval některé kombinace pro software ETS. V budoucnu bude možné vytvořit další vlastní logické brány.

Optický detektor lidské přítomnosti pro počítání lidí HPD2

Jako první detektor přítomnosti člověka na světě využívá HPD2 od STEINEL technologii optických senzorů nejen k detekci přítomnosti osob, ale také k jejich počítání v definovaných zónách – bez ohledu na jakýkoli pohyb. Srdcem tohoto detektoru lidské přítomnosti je vysoce přesný optický systém, který byl kombinován se složitým matematickým algoritmem. Ve spolupráci s mezinárodními specialisty a univerzitami byl vy­- vinut systém, který analyzuje obrazy přímo v senzoru. Systém optických senzorů poskytuje informace o počtu a poloze osob. To znamená, že HPD2 je nejen schopen koordinovat systémy správy budov, ale lze jej také použít k organizaci a optimalizaci různých procesů v podnikovém prostředí, jako jsou řešení sdílení stolů, správa obsazenosti místností, efektivní správa výtahů a řazení do fronty.

Díky integrovaným senzorům teploty a vlhkosti může HPD2 také řídit funkce budovy, jako je osvětlení, vytápění a klimatizace, a to ještě přesněji podle aktuálních potřeb a ve vztahu k počtu přítomných osob.

Detekce lidské přítomnosti (Hu­man Presence Detection = HPD)

Při vývoji optického detektoru přítomnosti člověka HPD2 se společnosti STEINEL podařilo udělat obrovský skok v technologii senzorů. Poskytuje schopnost identifikovat osoby, i když se nepohybují. Bez ohledu na jakýkoli pohyb jsou osoby detekovány bez ohledu na to, zda sedí nebo stojí. Integrované, nejmodernější rozpoznávání obrazu poskytuje relevantní data v reálném čase. Obraz zpracovaný přímo v senzoru neposkytuje žádné obrázky skutečných lidí, ale poskytuje pouze informace o počtu a poloze osob.

Řešení pro sdílená pracoviště: s HPD2 lze oblasti rozdělit až na 10 (IP) / 5 (KNX) detekčních zón pro organizaci flexibility pracovních míst. HPD2 okamžitě identifikuje stoly, které se nepoužívají.
Řešení pro zasedací místnosti: HPD2 spolehlivě detekuje počet osob přítomných v místnosti a rychle a spolehlivě poskytuje informace o tom, do jaké míry je kapacita místnosti využívána a o aktuálním využití.
Efektivní správa výtahů: HPD2 poskytuje aktuální informace o tom, do jaké míry je kapacita místnosti využívána v konkrétních oblastech. Tímto způsobem přesně zjistí, kolik lidí čeká na nástup do výtahu a kolik lidí je ve výtahu.
Řešení pro čekající ve frontách: HPD2 poskytuje data pro analýzu situace. To lze použít k rychlému rozptýlení dlouhých front v supermarketu nebo jídelně nasazením dalších zaměstnanců.

Možnosti HPD2

Množství informací z HPD2 umožňuje analyzovat oblasti ve společnosti z hlediska využití a využití kapacity jako základu pro optimalizaci. HPD2 lze použít například k optimalizaci flexibility pracovních míst v rámci řešení sdílení stolů, obsazení konferenčních místností nebo efektivní správy výtahů i řazení do fronty. Použití optického detektoru přítomnosti člověka poskytuje klíč k optimalizaci procesů a nákladů a k úspoře energie.

Přesná detekce HPD2 pokrývá plochu 10 x 10 metrů s úhlem pokrytí 110 stupňů. Pro detekci lidské přítomnosti lze v této oblasti definovat až 10 zón pro verzi IP a 5 zón pro verzi KNX s absolutní přesností a také je kdykoli změnit. Pro každou jednotlivou detekční zónu lze zadat počet počítaných osob. Tyto informace tvoří základ pro analýzu konkrétních oblastí a otevírají nové aplikace kromě pouhého zapínání a vypínání světel a zároveň umožňují koordinovat systémy správy budov.

Řízení systémů správy budov

Bez ohledu na pohyb dokáže HPD2 detekovat přítomnost osob a také je počítat. Detektor přítomnosti člověka je navíc vybaven integrovanými senzory teploty a vlhkosti. To poskytuje způsob ovládání osvětlení, vytápění a klimatizace ještě přesněji podle potřeb. Za tímto účelem lze HPD2 integrovat do systému automatizace budov pomocí rozhraní KNX. Signál pro spínání světel nebo zařízení HVAC lze také vysílat přes relé. Lze jej přizpůsobit jakýmkoli konkrétním potřebám pomocí různých uživatelsky přívětivých funkcí.

Steinel

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář