Dny rozváděčů jsou sečteny. Představujeme vám Vario-X

Datum 14.06.2022

Foto: Murrelektronik

Společnost Murrelektronik rozšiřuje svoje produktové portfolio a představuje vám inovativní novinku – Vario-X. Jedná se o první automatizační platformu, která přináší senzory a akční členy do terénu bez rozváděčů a decentralizovaně. Navíc díky digitálnímu dvojčeti šetříte nejen náklady, ale i čas při plánování, instalaci, provozu a servisu.

Neustále narůstající tempo digitalizace, kratší vývojové cykly, vyšší požadavky zákaz-níků a rostoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků – svět automatizace se mění závratnou rychlostí. Společnost Murrelektronik má na všechny tyto požadavky odpověď a představuje Vario-X, modulární a vysoce flexibilní automatizační platformu, s níž lze poprvé realizovat všechny automatizační funkce zcela decentralizovaně, tj. bez stavby rozváděče. Vario-X přináší senzory a akční členy do přímého prostředí stroje a zajišťuje spolehlivou správu napájení, signálů a dat při bezproblémové integraci decentralizovaných servopohonů. Srdcem systému Vario-X jsou robustní, vodotěsné a prachotěsné moduly s krytím IP 67, které obsahují napájecí zdroj, řídicí jednotku, vypínače, bezpečnostní techniku a moduly IO. Moduly lze jednoduše zacvaknout vedle sebe do neméně robustní základní desky s integrovanými montážními profily. Celou stanici tak lze snadno připevnit ke všem běžným profilovým systémům bez další ochrany a v extrémních případech tato konstrukce udrží i stojícího člověka. Řídicí jednotka Vario-X, vybavená vícejádrovým procesorem, splňuje všechny požadavky a lze ji integrovat jako otevřenou řídicí platformu do všech nadřazených sítí na bázi Industrial Ethernet.

Automatizace 100% bez rozváděče = o 40 % rychlejší instalace

Instalace a zapojení senzorů a akčních členů se provádí podle principu plug-and-play s předem namontovanými konektory M12 a MQ15 bez chyb a v co nejkratším mož- ném čase. Drahé konektory M23 již nejsou potřeba. Tím také odpadají časově náročné, a tudíž drahé instalační práce na rozváděči, jako je odizolování, nastavení koncovek vodičů a jejich připojení. Pokud jedna stanice nestačí pro řízení celého stroje, lze ve stroji decentrálně umístit další stanice a bez problémů je vzájemně propojit, například pro přídavné napájení. Jednotlivé moduly IO lze také instalovat v blízkosti snímačů / akčních členů bez zadní desky, aby bylo možné sbírat signály přímo tam. Tím se zkracuje potřeba přídavných zařízení stroje a výrazně se zjednodušuje kabeláž.

„Vario-X nabízí stoprocentně decentralizovanou automatizaci bez rozváděčů,“ říká Olaf Prein, vedoucí Global Business Unit Automation ve společnosti Murrelektronik. „Naše automatizační platforma zajišťuje modulární a transparentní procesy, vyšší přidanou hodnotu ve všech oblastech podniku, a tím i vyšší ekonomickou efektivitu a konkurenceschopnost v oblasti stavby strojů a zařízení. Jen díky univerzálnímu konceptu instalace zkracuje Vario-X instalaci stroje přibližně o 40 %.“

Zavřete vzduch

Vario-X je hnací silou důsledné elektrifikace výrobních procesů a poskytuje tak i pneumatickému průmyslu výrazně efektivnější alternativu. Při účinnosti pouhých 10 až 20 % se kvůli nesčetným netěsnostem v systému a neúčinným pohonům plýtvá příliš mnoho energie na vzduch jako nosič energie. Nahrazení pneumatiky elektřinou – například v případě upínacích jednotek v provedení body-in-white – přináší všem zúčastněným jen výhody: Podnikatel, který může omezit neefektivní, špatně ovladatelnou a relativně drahou pneumatiku ve svých dílnách, plánovač výroby, který se nyní může soustředit na jeden zdroj energie, a to elektřinu, zaměstnanci, kteří mohou konečně pracovat ve výrazně tišším pracovním prostředí, a v neposlední řadě životní prostředí.

Digitální dvojče pro plánování, instalaci, provoz a servis

Vario-X však nejsou jen základní desky, ovládací prvky, kabely a další. Systém automatizovaný pomocí Vario-X má od samého počátku digitální dvojče: pohyblivý obraz skutečného systému v poměru 1:1, který obsahuje všechny funkce a parametry pozdějšího systému – a to již ve fázi projektu, ještě před objednáním nebo montáží první mechanické součásti. Za tímto účelem společnost Murrelektronik kinematizuje konstrukční soubory strojů a systémů ve speciálním softwaru, ve kterém lze následně simulovat pozdější pohyby a procesy. V digitálním dvojčeti běží stejný řídicí program jako později na skutečném stroji. A to není všechno: digitální závod lze “umístit” přímo do pozdější výrobní haly prostřednictvím rozšířené reality (AR) na mobilním telefonu nebo tabletu, takže všechny pohybové sekvence lze předem virtuálně zobrazit.

„To vše mnohonásobně zkracuje dobu montáže a uvedení do provozu, protože mnoho problémů, které se objevují při montáži, se vůbec nevyskytne,“ shrnuje výhody digitálního dvojčete Prein.

Kromě toho mohou montéři používat digitální dvojče jako “3D plán”, například prostřednictvím aplikace rozšířené reality nebo brýlí pro virtuální realitu. To často funguje mnohem rychleji než pochopení plánu nakresleného ve 2D.

„S Vario-X poskytujeme odpověď na naléhavé otázky a výzvy v oblasti automatizační techniky, pokud jde o plánování výroby, zařízení a instalací,“ uzavírá Prein. „Vario-X pomáhá vyhnout se plánování založenému na “tajnůstkářství” mezi jednotlivými odděleními a rozbít statické plánovací procesy. Toto důsledné zaměření na potřeby zákazníků spolu s agilními vývojovými procesy rozhodujícím způsobem přispělo ke vzniku Vario-X.“

Murrelektronik

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář