Analyzátor kvality elektrické sítě C.A 8345  ve třídě A

Datum 30.11.2022

Foto: GHV Trading

Firma Chauvin Arnoux patří k nejvýznamnějším  výrobcům profesionálních měřicích přístrojů v oblasti provozních a revizních přístrojů a analyzátorů elektrické sítě.  

V loňském roce doplnila řadu analyzátorů elektrické sítě o nový model s označením C.A 8345. Tento třífázový analyzátor kvality elektrické sítě umožňuje rychlé a efektivní měření, monitorování a diagnostiku plně v souladu se třídou A (dle IEC 61000-4-30 edice 3). Intuitivní a snadné ovládání ve spojení s automatickou detekcí převodníků a grafickým menu umožňuje rychlé a efektivní měření bez nutnosti složitého a zdlouhavého nastavování. Široký výběr převodníků umožňuje měření při velmi malé i při velmi velké proudové zátěži. Moderní komunikační rozhraní Wifi a Ethernet umožňuje snadné ovládání na dálku. USB port pro flash disk naopak usnadňuje rychlý přenos dat z přístroje.

Hlavní parametry:

 • Záznamník kvality elektrické energie pro jedno až třífázové sítě (vyvážené i nevyvážené, až 25 různých zapojení přístroje)
 • Plně kompatibilní s třídou přesnosti A (dle IEC 61000-4-30)
 • Pro stejnosměrné a střídavé sítě do 1 000 V 
 • Jmenovitý kmitočet sítí DC / 50 / 60 Hz
 • Měření proudu od 5 mA do 10 000 A (dle převodníků a rozsahu)
 • 5 napěťových měřicích kanálů
 • 4 proudové měřící kanály pro přímé měření na fázích i středním vodiči s možností současného připojení různých převodníků
 • Měření pomocí převodníků AmpFlex typu A193 a MA194 již od 0,1 A díky možnosti manuálního nastavení rozsahu a citlivosti.
 • Rychlost vzorkování až 400 kS/s pro napěťové kanály, až 200 kS/s pro proudové
 • Rychlost vzorkování až 2 MS/s pro rázové vlny
 • Pro metrologii 512 vzorků / periodu s průměrováním do jedné naměřené hodnoty interval (nejkratší interval záznamu 200 ms, uživatelsky volitelný)
 • Kompletní lokalizace firmware i software do českého jazyka

Možností provozovat všechny funkce současně s možností zobrazení již zaznamenaných dat během jejich ukládání je společnou vlastností celé řady analyzátorů této firmy.

 • I. Režim průběhů (základní)
  Zobrazení průběhu napětí a proudů, tabulkové hodnoty průměrů, minim a maxim, stejnosměrných složek, flikr,  Fresnelův diagram. 
 • II. Režim harmonické analýzy
 • Výpočet hodnoty jednotlivých harmonických až do 63-tí. Výpočet směru toku harmonických složek a jeho vlivu na ohřev neutrálního vodiče (expertní režim).
 • Výpočet hodnoty jednotlivých mezi-harmonických (interharmonické) až do 62-hé
 • III. Režim výkonové analýzy
  Výpočet činného, jalového i zdánlivého výkonu (W, VA, var), Měření a záznam účiníku cos θ, tan θ, PF, DPF.
 • IV. Režim záznamu energie, wattmetr
 • Výpočet a záznam činných, jalových i zdánlivých energií (Wh, VAh a varh) s rozlišením ve 4 kvadrantech (induktivní nebo kapacitní zátěž, spotřeba nebo dodávka energie). Výpočet nákladů dle zadaných tarifů a měn. Lze konfigurovat jako více tarifový elektroměr.
 • V. Režim záznamu
  Dlouhodobé sledování a zaznamenávání parametrů sítě. Záznam střední, minimální a maximální hodnoty. Perioda nastavitelná od 200 ms do 2 h.  Možnost záznamu až 900 různých parametrů.
 • VI. Režim přechodných jevů
  Umožňuje zachytit přerušení, špičky napětí a proudu, krátké jevy atp. Možnost zachycení dějů od 2,5 μS.  Jednorázově lze zaznamenat až 1000 dějů v jednom intervalu.. Zachycení rázové vlny (např. po úderu blesku) o délce 500 ns a velikosti až 12 kV.
 • VII. Režim rozběhových proudů
  Funkce INRUSH pro měření rozběhových proudů s délkou trvání až 30min (10 min včetně průběhu + TRMS hodnota, 30 min pouze TRMS hodnota)
 • VIII. Režim alarmů
  Překročení nastavených mezí (start, doba trvání, čas a datum výskytu, …). Záznam až 20 000 alarmů v jednom intervalu, 40 různých konfigurovatelných typů (mezí)
 • IX. Režim monitorování
  Slouží ke sledování parametrů de normy ČSN EN 50 160. Konfigurace se provádí pomocí SW v PC
 • Komunikace, konfigurace, software
 • Vestavěný GPS přijímač pro synchronizaci času a data. Čas lze synchronizovat jak z GPS tak za pomocí síťového protokolu NTP.
 • Přístroj lze konfigurovat lokálně i vzdáleně pomocí celé řady rozhraní a implementovaných funkcí. 
 • Software PAT3® v českém jazyce pro stažení, tisk a export naměřených dat do tabulkových procesorů (např. MS Excel). Rovněž umožňuje komunikaci s analyzátorem v reálném čase a jeho konfiguraci.
 • Software DataView®  v českém jazyce (volitelné příslušenství) umožňuje vyšší analýzu naměřených dat. Databázové zpracování nabízí evidenci míst měření, techniků provádějících měření, zákazníků. Umožňuje vkládání externích dat z dalších aplikací (např. MS Word, Excel, …), poznámky, obrázky a jiné.
 • Integrovaný webový server umožňující ovládání a konfiguraci přístroje pomocí běžného prohlížeče (pomocí VNC). Ovládání je tak možné z PC, telefonu nebo tabletu s OS Windows, Android nebo iOS

Provedení a fyzické parametry

 • Integrovaný průmyslový Li-Ion akumulátor s kapacitou 5 700 mAh
 • Napájení z externího adaptéru do 260 V v CAT III nebo až 1000 V AC/DC v CAT IV 
 • Barevný grafický dotykový displej 7″ ( 18 cm ) s LED podsvícením  
 • Robustní konstrukce, ergonomický design, možnost uzamčení zámkem Kensington
 • Elektrická bezpečnost 1000V / CAT IV
 • Vysoký stupeň krytí IP54
 • Provozní teplota -5 až 45 °C
 • Rozměry: 200 × 285 × 55 mm
 • Hmotnost: přibližně 2 kg
 • Záruka na hlavní přístroj: 36 měsíců

Podrobnější informace o analyzátoru C.A 8345 a celé kompletní řadě analyzátorů a záznamníků elektrické energie Chauvin Arnoux a Fluke  naleznete na našich stránkách.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář