Extrémně robustní a spolehlivý PQ-Box

Datum 20.11.2023

Foto: A. Eberle

Řada přístrojů PQ-Box se skládá z výkonných, přenosných síťových a frekvenčních analyzátorů, měřičů výkonu a záznamníků přechodových jevů. Při vývoji byla v popředí uživatelská přívětivost i praktické využití. Zařízení jsou vybavena velkým množstvím možností spouštění pro rychlou lokalizaci příčiny rušení sítě. Všechny mobilní analyzátory kvality elektrické energie splňují vysokou třídu ochrany IP65 a lze je instalovat a provozovat i venku. Kromě toho mají PQ-boxy velmi široký teplotní rozsah od -20 °C do +60 °C. Splňují také všechny požadavky norem pro mě­- ­řicí přístroje IEC61000-4-30 Ed.3, IEC62586-1 a IEC62586-2 Ed.2 pro přístroje třídy A.

Správný box pro každou frekvenci – mobilní analyzátory kvality energie

Dnešní zařízení a vybavení pro analýzu sítě, jako jsou spínané napájecí zdroje, pohony řízené frekvenčním měničem, nabíjecí zařízení pro elektromobily nebo LED osvětlení, pracují interně s vysokými taktovacími frekvencemi, aby efektivně regulovaly výkon. Ty mohou v energetické síti vést k vlivům vázaným na vedení i k vázaným (spřaženým) vlivům. Typické taktovací frekvence systémů a zařízení, se kterými dnes musíme v našich sítích počítat:

  • 4 kHz až 20 kHz: pohon frekvenčního měniče
  • 16 kHz až 22 kHz: solární měnič (400 V)
  • 2 kHz až 6 kHz: WK systém (MV síť)
  • 10 kHz až 80 kHz: elektromobily
  • 8 kHz až 20 kHz: aktivní síťové filtry
  • 15 kHz až 25 kHz: systémy UPS
  • 20 kHz až 200 kHz: elektronický předřadník osvětlení
  • 30 kHz až 300 kHz: spínané napájecí zdroje

Síťové analyzátory od A. Eberle mají vysokou šířku pásma bez zkreslení signálu způsobeným podvzorkováním při diskretizaci signálu až do 170 kHz (PQ Box-300). Pomocí těchto zařízení lze detekovat poruchy sítě v supraharmonickém rozsahu solárních měničů, elektrických vozidel a frekvenčních měničů. Norma IEC 61000-2-2 již nabízí úrovně kompatibility pro veřejnou síť až do 150 kHz. Tyto mezní hodnoty jsou již uloženy v naší měřicí technice.

WebPQTM Visualiser – Inteligentní doplněk k WinPQ: Plně citlivé a webové uživatelské rozhraní jako instalovatelná aplikace pro vyhodnocování vašich dat o kvalitě energie ve vašem místním IT prostředí.

Kvalitní dodávky a výpadky sítě bezpečně pod kontrolou – plně automatické a na každé úrovni napětí

Trvale instalované záznamníky poruch a síťové analyzátory kvality napájení PQI-DA smart, PQI-DE, PQI-DA a PQI-D jsou centrálními komponentami systému, které lze použít k řešení všech úloh měření v sítích nízkého, středního a vysokého napětí. Analyzátory lze použít jako záznamníky poruch se vzorkovací frekvencí až 41 kHz, jako přístroje pro měření kvality energie dle EN50160 / IEC 61000-2-2/4 nebo jako analyzátory výkonu. Komponenty jsou vhodné především pro sledování a evidenci zvláštní kvality nákupu nebo dohod o kvalitě mezi dodavatelem energie a jeho zákazníkem a jejich zpřístupnění k vyhodno­cení nebo uložení. Moderní přístroje pro měření kvality elektrické energie pracují podle normy IEC 61000-4-30 Ed. 3. Tato norma definuje metody měření pro vytvoření srovnatelné základny pro uživatele.

A. Eberle s.r.o.,
Ing. Vladimír Ševčík
Fügnerova 916/1, 678 01 Blansko
tel.: 721 265 392
e-mail: vsevcik@a-eberle.cz

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář