Sectron: Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK

Datum 26.06.2023

Foto: Sectron

V letech 2019 – 2021 společnost SECTRON s.r.o. realizovala projekt Elektromobilita I v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2013 – 2020).

Implementace inovativní technologie čisté mobility do podniku SECTRON s.r.o. proběhla skrze pořízení 3 ks elektromobilu (BEV) v kategorii M1 a 1 ks nabíjecí stanice pro elektromobily v pro vlastní potřebu.

Využívání elektromobilů a nabíjecí stanice v podniku SECTRON s.r.o. je hodnoceno pozitivně: “Ostravská technologická společnost SECTRON s.r.o. v rámci projektu Elektromobilita – SECTRON s.r.o. [CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0016494] pořídila za podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita IV, 3 elektromobily a DC nabíjecí stanici pro interní účely. Praktické zkušenosti s novým typem pohonu byly získávány na vozidlech s poháněnou přední, zadní nápravou a pohonem všech kol, od třech různých výrobců. Vozidla byla ihned po pořízení nasazena do plného provozu jako manažerské a referentské vozy u řidičů s nejvyšším nájezdem kilometrů. Dvě z původních nahrazených vozidel se spalovacími motory byly prodány a u třetího byl ukončen operativní leasing bez náhrady.


Společnost SECTRON s.r.o. získala celkovou dotaci ve výši 1 332 365,42 Kč.

Od pořízení po den 20.6.2023 činil nájezd prvních třech elektromobilů ve flotile SECTRONu celkem 185 tisíc km, což v porovnání s referenční Škoda Octavia 1.0 TSI, která je provozována ve vozovém parku, znamená úsporu 8.880 L paliva a omezení přímých emisí CO2 o 20.350 kg [tabulkové hodnoty Škoda Auto: kombinovaná spotřeba 4.8 L/100 km, 110 g CO2/km]. Výrazným faktorem je také finanční úspora, která činila 75% na PHM a 80% na servisních úkonech v porovnání s nahrazenými spalovacími vozy.

DC nabíjecí stanice o výkonu 75 kW byla v rámci vlastního vývoje SECTRONu doplněna o dynamické řízení výkonu, které upravuje výkon stanice dle aktuálního stavu čerpání ¼ hodinového maxima. Díky této inovaci nebylo zapotřebí navyšovat rezervovanou kapacitu firemní přípojky, což vyloučilo zvýšené finanční náklady a zároveň zlepšilo optimální využití výkonové složky elektrické energie vůči paušálním poplatkům. Vhodným časováním nabíjení, při proměnlivé spotové ceně elektřiny, byly podpořeny další finanční úspory při provozování elektromobilů.

Ačkoliv byly všechny vozy vybaveny přenosným nabíjecím kabelem i čipy provozovatelů veřejných nabíjecích stanic, více než 80% nabíjení probíhalo na firemní nabíječce, což potvrdilo původní úvahy o klíčové infrastruktuře pro elektrifikovaný vozový park. Zkušenosti získané při tomto úvodním projektu pomohly vedení společnosti určit další směr k přechodu na čistou mobilitu a formulaci navazujícího projektu Elektromobilita II – SECTRON s.r.o. . Pozitivní dopad je zřejmý také u zaměstnanců, kterým byly jednotlivé fáze projektu i získané výsledky prezentovány, měli možnost vyzkoušet si jednotlivá vozidla v rámci elektro-dne a následně se s elektromobily setkávali denně při plnění pracovních úkolů, jednáních se zákazníky nebo dodavateli.

Vstup SECTRONu do segmentu elektromobility je vnímán velmi pozitivně a Naše společnost i v tomto odvětví potvrdila svůj inovační potenciál, schopnosti překonávat technické i administrativní překážky a ukazovat směr vývoje budoucích technologií.”

Společnost SECTRON s.r.o. do svého majetku pořídila 3x elektromobil a 1x nabíjecí stanici. Foto: Sectron

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva IV. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita.

Název projektu v rámci programu – Elektromobilita – SECTRON s.r.o.
Jméno žadatele – SECTRON s.r.o.

Termín realizace – 11. 3. 2019 – 12. 2. 2021

Způsobilé výdaje:

  • Pořízení 3 ks vozidla – elektromobilů v kategorii M1 – celkem 1 282 516,96 Kč. Způsobilé výdaje odpovídají 45% pořizovací ceny nebo částky 1 mil. Kč, dle pravidel Výzvy.
  • Pořízení dobíjecí (neveřejné) stanice pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu – celkem 767 276 Kč. Způsobilé výdaje odpovídají investičním výdajům.

Celkové způsobilé výdaje projektu tak činí 2 049 792,96 Kč.

Popis projektu: Projekt žadatele SECTRON s.r.o. v rámci IV. Výzvy programu podpory NUT zavedl do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů byl pořízen 3x Elektromobil pro vlastní potřebu a 1x nabíjecí stanice pro vlastní potřebu. Projekt je realizován v Moravskoslezském kraji.

Marek Zamarski,
Sectron

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář