Rozmach elektromobilů s sebou přináší přehlížené výzvy

Datum 12.07.2023

Foto: Eaton

Elektromobilita se začíná stávat nedílnou součástí naší budoucnosti. Mílovými kroky se blížíme ke dni, kdy elektromobily budou nosným vozem každé podnikové flotily a primárním vozem každé rodiny. Tato moderní technologie nicméně neovlivňuje pouze dopravu, ale také klade výzvy pro elektroinstalaci dneška, která musí nejen dnes, ale i v budoucnu, splnit náročná očekávání majitelů elektrických vozů na 100% připravenost a bezpečnost.

Již před koupí elektromobilu je nutné zhodnotit, jak jej dobíjet. Pro mnoho uživatelů je logickým vyústěním této otázky domácí nabíjení pomocí wallboxu. Nicméně s tím souvisí zhodnocení aktuálního stavu elektroinstalace, hodnoty hlavního jističe a případně i změna distribuční sazby. A zde může přijít první kámen úrazu.

Elektroinstalace i po připojení wallboxu musí stále splňovat požadavky na vysokou míru bezpečí pro její uživatele a majetek daný souborem norem ČSN 33 2000, protože aplikace dobíjecích stanic s sebou přináší možný výskyt stejnosměrných vyhlazených reziduálních proudů.

O specifických požadavcích na zřizování nabíjecích stanic elektromobilů pojednává norma ČSN 33 2000-7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Napájení elektrických vozidel. Dle této normy musí každé AC připojovací místo být individuálně vybaveno proudovým chráničem s jmenovitým reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA. Tento chránič není použit pro žádná jiná zařízení a nesmí být typu AC.

V případě, že je nabíjecí stanice vybavena konektorem dle IEC 62196 (což jsou prakticky všechny wallboxy), musí se provést opatření proti stejnosměrným unikajícím proudům. Ta mohou být dvojí povahy.

V případě, že je nabíjecí stanice vybavena detekcí stejnosměrného únikového proudu, může být použitý proudový chránič typu A nebo F. Tyto informace musí být vždy zmíněny v návodu k danému wallboxu.

Pokud ale výrobce nabíječky neuvádí, že je stanice vybavena detekcí stejnosměrného únikového proudu, je nejvhodnější použít chránič typu B. Kromě použití chrániče typu B norma dovoluje použít typ A nebo F ve spojení se zařízením pro detekci DC únikového proudu (RDC-DD). Nicméně toto řešení vyžaduje více místa v rozváděči a nepředstavuje výrazné snížení nákladů, oproti použití proudového chrániče typu B.

Elektroinstalace i po připojení wallboxu musí stále splňovat požadavky na vysokou míru bezpečí pro její uživatele a majetek daný souborem norem ČSN 33 2000, protože aplikace dobíjecích stanic s sebou přináší možný výskyt stejnosměrných vyhlazených reziduálních proudů.

Proudové chrániče typu B

Běžný proudový chránič typu AC, popřípadě A, nedokáže reagovat na stejnosměrný vyhlazený reziduální proud, který se může vyskytnout právě v aplikacích s nabíjecími stanicemi elektromobilů. Při výskytu takového reziduálního proudu dochází k přesycení součtového transformátoru chrániče a ten pak není schopen vypnout nejen stejnosměrné, ale i střídavé reziduální proudy. Vzhledem k úloze proudového chrániče v elektrické instalaci, což je ochrana života, zdraví a majetku uživatelů instalace, se jedná o zásadní problém. Tento problém právě řeší typ B, který je citlivý na střídavé, pulzující i stejnosměrné vyhlazené reziduální proudy. Představuje tak ideální řešení pro ochranu v aplikacích fotovoltaických elektráren a nabíječek elektromobilů. Společnost Eaton má v nabídce pro tyto účely proudový chránič PFIM, který je navíc zpožděný o 10 ms (typ G), což představuje zvýšenou odolnost vůči nežádoucím vypínáním při zachování maximální ochrany osob.

Závěr

Při návrhu a instalaci nabíjecích stanic je nutné vzít v potaz všechny aspekty plynoucí z jejich použití. Jedním z aspektů je i ochrana před úrazem elektrickým proudem, kterou není radno podceňovat. Instalací proudového chrániče PFIM typu G/B firmy Eaton lze zásadním způsobem snížit rizika spojená s instalací nabíjecí stanice a přispět tak k vyšší bezpečnosti celého systému.

Jan Marek

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář