Korejská univerzita KINGS plánuje vzdělávat personál jaderných elektráren Visegrádské čtyřky

Datum 13.07.2023

Foto: KHNP

Dne 6. července uspořádala KEPCO International Nuclear Graduate School (dále jen “KINGS”) v Soulu historicky první ročník “Korea-V4 Nuclear Universities Chancellors Forum”. Na fórum pořádané společností KINGS byli pozváni rektoři devíti jaderných univerzit ze všech zemí Visegrádské čtyřky, kteří společně diskutovali o navázání hlubší spolupráce v oblasti dlouhodobého školení personálu jaderných elektráren a podpoře vývozu korejských jaderných technologií.

Panelu fóra předsedal pan Yoo Ki-Pung, prezident KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS), místopředsedou byl pan Moon Hayong, místopředseda Korejsko-českého fóra budoucnosti, a pan Kim Juyoul, děkan vnějších vztahů KINGS.

Mezi další hlavní korejské účastníky patřili: 

 • Cheon Young-ghil, generální ředitel pro energetickou politiku na ministerstvu obchodu, průmyslu a energetiky (MOTIE)
 • Ha Jaejoo, bývalý prezident Korejského institutu pro výzkum atomové energie
 • Lee Mincheol, výkonný viceprezident Korejské jaderné asociace pro mezinárodní spolupráci (KNA) 

Na fóru bylo přítomno také přibližně 20 zaměstnanců, současných studentů a absolventů univerzity KINGS. 

Setkání se zúčastnili také političtí představitelé zemí V4, mimo jiné Jan Fischer, bývalý předseda vlády a bývalý ministr financí České republiky, Iveta Radičová, bývalá předsedkyně vlády Slovenské republiky, a Janusz Piechocinski, bývalý místopředseda vlády Polska. Fóra se zúčastnili také vedoucí devíti významných univerzit a velvyslanci zemí V4 v Koreji. Mezi nimi byli mj:

 • Vojtěch Petráček, rektor Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT)
 • Ladislav Janíček, rektor Vysokého učení technického v Brně (VUT)
 • Radek Škoda, profesor Západočeské univerzity (ZČU)
 • Alojzy Z. Nowak, rektor Varšavské univerzity (UW)
 • Malinowski Mariusz, prorektor Varšavské technické univerzity (WUT)
 • Arkadiusz Wójs, rektor Vratislavské vědecko-technologické univerzity (WUST)
 • Rafał Wiśniowski, prorektor Hornicko-hutnické akademie Stanislawa Staszica v Krakově (AGH)
 • Oliver Moravčík, rektor Slovenské technické univerzity v Bratislavě (STU)
 • Attila Aszodi, děkan Budapešťské technické a ekonomické univerzity (BME)

Devět univerzit, jejichž zástupci se fóra zúčastnili, představují špičku mezi vědeckými a technickými univerzitami v zemích V4. Tyto univerzity již v minulosti projevily velký zájem o programy KINGS zaměřené na korejské jaderné elektrárny a školení odborníků v oblasti korejských jaderných technologií. Fórum posloužilo účastníkům jako příležitost probrat současný stav pracovních sil v jaderných elektrárnách a diskutovat o dvoustranných a mnohostranných iniciativách mezi Koreou a zeměmi V4 v oblasti vzdělávání odborných pracovníků, jakož i o možnostech dalšího posílení strategických vztahů mezi Koreou a členy V4 jako partnery v nejrůznějších oblastech včetně jaderné energetiky.

Při této příležitosti budou univerzity zemí V4 a KINGS podporovat výměnné pobyty studentů, společné akademické a kulturní programy a různé vzdělávací výměny pro přípravu odborných pracovníků v oblasti jaderné energetiky. Tato aktivní spolupráce na akademické půdě bude postupně rozšiřována a povede k diskusi o konkrétních plánech pro přípravu odborných pracovníků tak, aby se udržel krok s poptávkou po pracovní síle v průmyslových odvětvích, včetně ČEZ a PGE (Polska Grupa Energetyczna). 

Odborná škola KINGS, která vzdělává odborníky na energetiku, zejména jadernou, vychovala od svého založení v roce 2012 celkem 498 absolventů z 33 zemí. Mezi nimi jsou státní úředníci ze zemí, které plánují výstavbu svých prvních jaderných elektráren, i stávající zaměstnanci energetických společností. Postgraduální škola se snaží zlepšit vzdělávání domácích a zahraničních studentů i konkurenceschopnost výzkumu prostřednictvím diferencované praktické výuky.

Václav Prchlík, Grayling

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář